Bydlení po rozvodu manželství

Rozvod je nepříjemná životní událost, se kterou je spojena řada právních otázek. Jak na bydlení po rozvodu manželství? Právní článek k tématu rozvodu manželství.
darovací smlouva na byt

Ideální je dohoda

Při řešení bydlení po rozvodu manželství je ideální dohoda manželů o bydlení. Manželé tak ušetří čas, psychickou pohodu a finanční náklady namísto případného soudního sporu. Občanský zákoník poskytuje smluvní volnost k dohodě pro rozvedené manžele.

Jak zákon však upravuje bydlení po rozvodu, pokud se manželé nejsou schopni dohodnout?

rozvod dohodou


Stejné nebo společné právo

Občanský zákoník rozlišuje při vypořádání bydlení po rozvodu manželství (když se manželé nejsou schopni nebo ochotni dohodnout), zda manželé měli nebo neměli stejné, či společné právo k nemovitosti.

Soud zruší dosavadní právo bydlení jednoho z manželů, jestliže nastal zánik manželství rozvodem a manželé měli k nemovitosti (ve které se nacházela rodinná domácnost) stejné nebo společné právo. Soud tak rozhodne na návrh jednoho z manželů, a to dle okolností každého případu s přihlédnutím, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě (o které manželé pečovali) a také případně ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení. Soud může také rozhodnout o způsobu náhrady za ztrátu práva na bydlení.

Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v soudním řízení nebyla přiznána náhrada.


bydlení po rozvodu
Manželé neměli stejné nebo společné právo

Pokud manželé neměli stejné nebo společné právo k nemovitosti, ve které se nacházela rodinná domácnost, pak soud rozhodne o povinnosti vystěhování toho, kdo má slabší právo k nemovitosti.


Odvozené právo

Občanský zákoník také stanovuje, že pokud zaniklo manželství rozvodem, a manželé měli v domě nebo bytě právo bydlet, s tím, že jedno právo bylo odvozeno od druhého, má právo žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který měl jen právo odvozené, ten, kdo má k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, od kterého bylo právo druhého z manželů bydlet přímo odvozeno.
Právní ochrana při péči o dítě

Soud, který bude projednávat vypořádání bydlení po rozvodu manželství, může na návrh jednoho z manželů založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení. Takto bude soud postupovat ve prospěch toho z manželů, který se má vystěhovat z nemovitosti, avšak pečuje o jejich nezletilé dítě. Právo bydlení soud založí nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvale schopnost samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Bydlení po rozvodu manželství

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.