Co všechno obnáší rozvod

Rozvod manželství je komplexním procesem a především náročnou životní událostí. V tomto článku náš právní expert poskytne stručný přehled klíčových bodů v rámci rozvodového procesu.
co všechno obnáší rozvod

Formy rozvodu

Co všechno obnáší rozvod? Při řešení rozvodu manželství je určující, zda jsou obě strany schopny dosáhnout vzájemné dohody. Spolupráce a shoda obou manželů v této věci může výrazně usnadnit celý proces a urychlit jeho ukončení.

Rozvod dohodou lze považovat za nejefektivnější způsob, jak manželství ukončit. Tato forma rozvodu představuje významné zjednodušení, protože se obě strany dohodnou na podmínkách rozvodu a nemusí projít složitým a dlouhým procesem soudního rozhodování. Díky tomu je takový rozvod poměrně rychlý a zároveň je to nejméně finančně nákladné řešení.

K rozvodu dohodou si můžete také přečíst článek naší právní expertky Mgr. Anety Lachmannové pro server finance.cz.

Pokud se však manželé dohodnout nedokážou a nastane situace, kdy je nutné využít proces rozvodu bez dohody, celý proces se stává výrazně komplikovanější, delší a nákladnější. Bez dohody je totiž nutné řešit veškeré aspekty rozvodu na soudě samostatně, což znamená často až tři řízení –  péče a výživné pro děti, samotný rozvod a rozdělení majetku. V takovém případě se celý proces může táhnout několik měsíců, dokonce i let, což je pro obě strany velmi náročné, jak emocionálně, tak finančně.

Co všechno obnáší rozvod? Rozvod manželství může být obecně rozdělen na následující kategorie:

 • Rozvod dohodou (nesporný rozvod); nebo
 • Rozvod bez dohody (sporný rozvod nebo ztížený rozvod).

Stáhněte si zdarma náš e-book k rozvodu manželství kliknutím ZDE.

Co všechno obnáší rozvod dohodou

Nesporný rozvod, tedy rozvod dohodou, musí splňovat následující zákonné podmínky, aby byl vůbec možný.

Co všechno obnáší rozvod dohodou:

 • První podmínkou je, že manželství muselo trvat minimálně jeden rok a manželé už spolu po dobu delší než šest měsíců nežijí. To ovšem nutně neznamená, že manželé musí žít odděleně.
 • Dále je nutné, aby se manželé shodli ohledně úpravy poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Tato dohoda musí zahrnovat všechny aspekty péče o děti a je nezbytné, aby byla soudem schválena.
 • Poslední podmínkou je, že manželé musí mít dohodnutou úpravu svých majetkových poměrů, otázku bydlení a potenciálně také výživného po rozvodu. Je důležité, aby všechny tyto záležitosti byly řádně vyřešeny a obě strany s nimi souhlasily, aby mohl být rozvod považován za nesporný.

Co všechno obnáší rozvod dohodou. Musí být dohodnuta zejména péče o děti a majetkové vztahy.

Rozvod bez dohody

Co všechno obnáší rozvod bez dohody? Pokud se manželé nedohodnou na „podmínkách“ rozvodu, proces se stává sporným. Soud v takovém případě zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Dále může nastat situace, která je ještě komplexnější – tzv. ztížený rozvod.

V rámci ztíženého rozvodu soud nerozvede manželství, pokud by bylo takové rozhodnutí v rozporu:

 • se zájmem nezletilého dítěte manželů, které ještě nedosáhlo plné svéprávnosti. Existují-li tyto zvláštní důvody, zjišťuje soud např. i dotazem u ustanoveného opatrovníka.
 • se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností nepodílel významnou měrou a pro nějž by rozvod znamenal významnou újmu. Soud musí vzít v úvahu mimořádné okolnosti, které by mohly svědčit ve prospěch zachování manželství, to neplatí, pokud manželé spolu už alespoň tři roky nežijí.

Nehledě na typ rozvodu (dohodou, sporný či ztížený) může manželství rozvést pouze soud.

co všechno obnáší rozvod

Zajištění péče o nezletilé děti

Pokud mají rozvádějící se manželé společné nezletilé děti, musí soud před zahájením rozvodového řízení vyřešit otázky týkající se budoucí péče o děti. Cílem je zabezpečit stabilní a pro děti co nejpříznivější podmínky po rozvodu.

Způsoby péče o dítě, o kterých soud může rozhodnout jsou následující:

 • Výlučná péče jednoho z rodičů: Tento model je aplikován v případech, kdy je nejlepším zájmem dítěte, aby bylo pod dohledem a péčí jednoho z rodičů. Druhý rodič má stanovený režim styku s dítětem.
 • Společná péče obou rodičů: V tomto modelu oba rodiče společně zůstávají zodpovědní za výchovu a péči o děti i po rozvodu.
 • Střídavá péče: Tento model představuje situaci, kdy se rodiče pravidelně střídají v péči o děti. Frekvence střídání je individuálně určena soudem.

Pokud manželé nejsou schopni se dohodnout na způsobu péče o nezletilé děti, čeká je pravděpodobně delší a psychicky náročné soudní řízení. V tomto procesu se často vyskytují citlivé a kontroverzní otázky týkající se jejich manželství. Soud při rozhodování může také využít posudky psychologů, aby lépe pochopil potřeby a zájmy dětí.

V rámci soudního rozhodnutí o péči o nezletilé děti soud také může stanovit výživné, které má být rodiči (jedním z nich) placeno po rozvodu. Výše výživného je určena na základě různých faktorů, včetně finanční situace rodičů a potřeb dětí.

Co všechno obnáší rozvod bez dohody? Obvykle dlouhé soudní řízení.

Finanční náklady spojené s rozvodem

Co všechno obnáší rozvod z hlediska financí? Soudní poplatek spojený s rozvodem manželství je momentálně stanoven ve výši 2 000 Kč. V případě soudního řízení o péči o nezletilé děti se neplatí žádný soudní poplatek, toto řízení je totiž od poplatku osvobozeno.

Při komplikovanějších případech rozvodu, jako jsou sporné nebo ztížené rozvody, se manželé často rozhodnou pro právní zastoupení advokátem během soudních jednání.

Očekávání a požadavky vůči rozvodovému právníkovi by měly zahrnovat:

 • profesionální znalost aktuálně platného rodinného práva a rozhodovací praxe soudů;
 • zkušenosti z praxe s právními aspekty rozvodu;
 • schopnost jednat empaticky a s porozuměním pro situaci klienta; a
 • kvalitní právní asistence při přípravě nezbytné dokumentace.

Honoráře právníků se mohou lišit podle konkrétního případu a podle toho, jak náročný bude rozvodový proces. V případě rozvodu dohodou, který je většinou méně náročný a rychlejší, je možné se obvykle dohodnout na pevné odměně za přípravu „rozvodových dokumentů“. Naopak v případě sporného nebo ztíženého rozvodu se většinou pracuje s modelem hodinové sazby. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 1 500 Kč až 3 500 Kč, v závislosti na složitosti případu a zkušenostech právníka.

Co všechno obnáší rozvod z finanční stránky opět závisí na zvolené formě rozvodu.

Doba trvání rozvodu

Co všechno obnáší rozvod z hlediska trvání řízení? Rozvod dohodou je výrazně rychlejší než rozvod sporný nebo ztížený, je možné ho realizovat během několika měsíců od podání návrhu na rozvod. Naopak u sporného a ztíženého rozvodu je doba řešení delší a její délka je závislá na komplikovanosti konkrétního případu.

Majetkové vyrovnání

Pokud manželé využijí cestu rozvodu dohodou, pak je majetkové vyrovnání opět jednodušší, jelikož řešení majetkových poměrů představuje jednu ze zákonných podmínek nutných pro uzavření dohody.

V případě sporného rozvodu se situace komplikuje, protože tímto rozvodem nejsou upraveny a vyřešeny majetkové vztahy mezi manželi. Pokud manželé po rozvodu nedosáhnou dohody o majetkovém vyrovnání, je nezbytné zahájit další soudní řízení, které se zaměří konkrétně na otázku majetkového vyrovnání.

Co všechno obnáší rozvod při majetkovém vyrovnání? Bude záležet na zvolené formě rozvodu.

Právní pomoc online

V článku jsme se snažili nastínit co všechno obnáší rozvod.

Potřebujete odbornou právní pomoc při řešení rozvodu? Nabízíme komplexní právní služby, včetně:

 • jednorázových konzultací k rozvodu;
 • tvorby dokumentace pro rozvod dohodou;
 • zastupování u soudu při sporném či ztíženém rozvodu;
 • zastupování u soudu při řešení péče o nezletilé děti včetně řešení výživného;
 • pomoci při řešení majetkových vypořádání po rozvodu.

Právní pomoc poskytuje zkušená advokátka Mgr. Aneta Lachmanoová.

Právní pomoc nabízíme buď osobně, nebo online, s vysokou odborností a rychlostí za fixní, předem dohodnutou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Co všechno obnáší rozvod

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.