Kolik stojí rozvod

Kolik stojí rozvod? Poradíme v tomto článku.
kolik stojí rozvod

Rozvod. Slovo, které v sobě skrývá moře emocí, potíží a úskalí. Je to období, ve kterém se nejen rozcházíme se svým životním partnerem, ale často ztrácíme i část sebe sama, část svého majetku a životního standardu, na který jsme byli zvyklí. Kolik stojí rozvod? Realita je taková, že po rozvodu obvykle každý z manželů přichází o polovinu svého majetku. Je to trochu jako šachy – hra končí, král a královna jsou odstraněni z hrací plochy a pěšáci (majetek) jsou rozděleni mezi obě strany. Ačkoli to možná není nejveselejší téma k diskusi, je to otázka, kterou si mnozí z nás položili až příliš pozdě. V následujícím článku naleznete podrobnější informace o rozvodu, které vám poskytnou užitečný vhled do tohoto právního procesu.

Jaké jsou druhy rozvodu manželství

V souvislosti s procesem rozvodu lze rozlišit tři základní druhy rozvodu manželství:

  1. Rozvod dohodou (někdy také označovaný jako nesporný rozvod) představuje nejefektivnější a ekonomicky nejméně náročný způsob ukončení manželství, pokud obě strany souhlasí s podmínkami rozvodu.
  2. Sporný rozvod je situace, ve které manželé nedokáží najít vzájemnou shodu ohledně podmínek rozvodu, což může vést k prodloužení celého procesu a jeho vyšší finanční náročnosti.
  3. Ztížený rozvod je specifický případ, kdy ačkoli je jasné, že manželský vztah je narušen a další soužití je nemožné, soud nedovolí ukončit manželství, jelikož by to bylo v rozporu se zákonnými zájmy druhé strany a/nebo společných nezletilých dětí.

Rámec pro proces rozvodu poskytuje občanský zákoník, zatímco konkrétní průběh je stanoven v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Je důležité zdůraznit, že k oficiálnímu ukončení manželství je oprávněn pouze soud. Kolik stojí rozvod?

sporný rozvod

Proč zvolit rozvod dohodou

Rozvod dohodou představuje alternativu k tradičnímu způsobu ukončení manželství, která je méně konfliktní. Tento typ rozvodu je typicky rychlejší a obecně je s ním spojeno i méně finančních nákladů. Klíčem k úspěšné realizaci rozvodu dohodou je otevřená komunikace a spolupráce mezi oběma manželi, kteří musí být připraveni vypracovat dohodu ohledně vypořádání veškerého majetku, s níž obě strany souhlasí. Je však zřejmé, že dohoda nebude kvůli všem šrámům z minulosti či nepřiměřeným požadavkům některého z manželů vždy možná.

Celý proces může být v mnoha případech ukončen v průběhu jediného soudního jednání a pokud jsou v rodině nezletilé děti, je nutné absolvovat dvě řízení (prvně musí být rozhodnuto o zájmech nezletilých dětí, až poté lze manželství rozvést). Soudní jednání o rozvod manželství je u dohody zpravidla jen velmi neformální a krátké – slouží k ověření údajů uvedených v návrhu na rozvod. Vzhledem k těmto faktům je rozvod dohodou považován za nejefektivnější, nejrychlejší a především i nejlevnější způsob ukončení manželství. Kolik stojí rozvod dohodou?

Kolik stojí rozvod dohodou

Při podání návrhu na rozvod dohodou je nutné počítat se soudním poplatkem, který činí 2 000 Kč. Pokud se manželé rozhodnou pro využití odborné právní pomoci, mohou jim vzniknout další náklady spojené s honorářem právního zástupce. Je však důležité podotknout, že rozvod dohodou může být finančně výhodnější, neboť si manželé mohou dohodnout podmínky rozvodu mimo soudní síně, což může výrazně snížit náklady spojené s vypořádáním společného majetku. Kolik stojí rozvod při sporném režimu?

kolik stojí rozvod

Náklady při sporném rozvodu

Sporný rozvod je zahájen na návrh pouze jednoho z partnerů a v jeho průběhu je třeba učinit závěr o tom, jaké byly důvody rozpadu manželství a kdo z manželů rozpad manželství zapříčinil. Snaha „neprat špinavé prádlo“ veřejně bývá značnou motivací vyhnout se spornému rozvodu. Dalším důvodem jsou zcela jistě i vyšší náklady na tento typ rozvodu. K zahájení rozvodového procesu je nutné zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč (vedle toho řízení o péči o děti je v rámci rozvodového řízení osvobozeno od soudních poplatků). Dalším výdajem může být úhrada za právní služby, pokud se některý z manželů rozhodne využít služeb advokáta, což je při sporném rozvodu běžné. Jelikož majetek není vypořádán dohodou, musí manželé při sporném rozvodu podstoupit ještě další, často (s dětmi) již třetí řízení, které je nejvíce nákladné. Pokud se vypořádávají nemovitosti, je za každou z nich stanoven soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Soudní poplatek za vypořádání obchodního podniku nebo jeho jednotlivých organizačních částí je 15 000 Kč. Pokud se jedná o vypořádání movitých věcí, jejich hodnota určuje výši poplatku. Ve srovnání s dohodnutým rozvodem jsou náklady spojené se sporným rozvodem tedy značně vyšší.

Je však důležité poznamenat, že konečná cena sporného rozvodu je těžko předvídatelná. Celkové náklady závisí na řadě faktorů, včetně doby trvání rozvodového procesu a počtu soudních jednání. Každé další jednání znamená nejen další časové zdržení, ale také navýšení celkových nákladů rozvodu. Kolik stojí rozvod ve sporném režimu nelze přesně stanovit.

Jaké otázky lze u soudu očekávat

V situaci, ve které mají rozvádějící se páry nezletilé děti, se soud zaměří na otázky týkající se zdravotního stavu, finanční situace jak manželů, tak dětí, aktuálního rozdělení péče o děti a budoucích plánů obou rodičů ohledně výchovy dětí. Soud také prověřuje, zda oba partneři skutečně touží po rozvodu a zda informace uvedené v návrhu týkajícím se péče o děti jsou přesné a reflektují jejich skutečné přání.

Během samotného rozvodového řízení soud nejprve prověřuje, zda oba manželé souhlasí s rozvodem, zda jsou informace uvedené v rozvodovém návrhu pravdivé, zda manželství skutečně není možné zachránit a zda byla splněna podmínka délky trvání i nezvratných neshod v manželství. Poté se soud zaměřuje na otázky týkající se dělení majetku, finanční podpory mezi manžely (pokud je navržena) a také dohody ohledně budoucího bydlení manželů po rozvodu.

Je důležité, aby manželé měli jasné představy o svých očekáváních a potřebách a byli připraveni diskutovat o těchto tématech.

Právní pomoc online

Pokud uvažujete o rozvodu a potřebujete právní radu a upřesnit, kolik stojí rozvod, neváhejte se na nás obrátit. Jsme zde, abychom vám poskytli profesionální právní podporu, která je rychlá, odborná a přístupná online.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kolik stojí rozvod

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.