Na co se ptá soudce při rozvodu

Čeká Vás rozvod manželství a zajímá vás, na jaké otázky můžete být v průběhu řízení dotazováni? Na co vše se ptá soudce v průběhu rozvodovém procesu se dočtete v našem článku.
na co se ptá soudce při rozvodu

Dotazování u rozvodu dohodou

Na co se ptá soudce při rozvodu? Pokud se manželé dohodnou na všech relevantních otázkách a mají obstarané potřebné dokumenty, hovoříme o tzv. rozvodu dohodou. V tomto případě neexistují nesrovnalosti nebo neshody, které by soud musel řešit a soudní řízení je tak považováno za formální a jeho průběh je obvykle velmi rychlý. V takovém případě se soudce omezuje pouze na prověřování faktických otázek souvisejících s rozvodem.

V průběhu rozvodového řízení soud nejprve zkoumá:

  • jestli oba manželé souhlasí s návrhem na rozvod,
  • pravdivost skutečností uvedených v návrhu na rozvod (osobní údaje manželů, souhlasné prohlášení obou manželů o rozvratu manželství…)
  • místo a čas uzavření manželství,
  • zda je manželství skutečně rozvráceno trvale a nenávratně; a
  • zda byla splněna podmínka doby trvání tohoto rozvratu.

Po přezkoumání těchto faktorů se soud zaměřuje na další relevantní aspekty rozvodu. Konkrétně se jedná o otázky týkající se rozdělení společného majetku manželů a případné finanční podpory mezi nimi, pokud byla navržena. Soud rovněž posuzuje dohodu o tom, jak bude vypadat bydlení obou manželů po ukončení manželství.

Pokud jsou všechny požadované dokumenty řádně předloženy a nejsou žádné další otázky, celé řízení může být velmi rychlé. Tento zjednodušený a rychlý proces je výhodou nesporného rozvodu, který zároveň omezuje stres a komplikace pro obě strany.

V případě, že má manželský pár nezletilé děti, předchází shora popsanému rozvodovému procesu samostatné řízení týkající se péče o děti. Zde soud zajímá zdravotní a finanční situace manželů, stejně tak jako informace o jejich dětech (zdravotní stav, prospěch, záliby a náklady s nimi spojené). Soud svými otázkami ověřuje, zda jsou všechny údaje uvedené v návrhu dohody ohledně dětí pravdivé a zda odpovídají skutečným přáním obou manželů a případně i dětí, jsou-li schopné sdělit svůj názor. Soud bude zajímat současný a budoucí systém péče o děti, bydlení, výživné atp.

Dokumentace potřebná k rozvodu dohodou

Celkový průběh nesporného rozvodu se neobejde bez předložení určitých klíčových dokumentů, často označovaných jako „rozvodové papíry“. Ty jsou zcela zásadní pro správné zahájení a následný průběh celého rozvodového procesu. Mezi „rozvodové papíry“ patří:

  • Návrh na svěření nezletilého do péče a stanovení výživného: V případě, že mají manželé společné nezletilé děti, je nutné nejprve předložit tento dokument. Určuje podmínky péče o děti po rozvodu, včetně místa jejich bydliště, pravidel pro styk s dětmi a podmínek pro poskytování finanční podpory.
  • Žádost o rozvod manželství: Tento dokument je klíčový pro zahájení procesu ukončení manželství. Obsahuje základní údaje o obou manželích a potvrzuje, že splňují všechny zákonné požadavky pro rozvod.
  • Dohoda o majetkovém vypořádání a bydlení po rozvodu: Tento dokument podrobně stanovuje, jak bude majetek po rozvodu rozdělen mezi manžele. Součástí dohody mohou být nemovitosti, movitý majetek, peněžní prostředky a finanční produkty, dluhy a podíly v obchodních společnostech. Tento dokument také stanovuje, kde budou manželé po rozvodu bydlet.

na co se ptá soudce při rozvodu

Na co se ptá soudce při rozvodu: Sporný rozvod

V případě, že manželé nejsou schopni dosáhnout dohody, nastává situace označovaná jako „sporný rozvod“. V takovém případě musí soud věnovat podstatně více času a pozornosti zkoumání důvodů rozvratu manželství, zjišťování, kdo a jakým způsobem přispěl k rozvodu atp.

Celý tento proces může být poměrně časově náročný. Zároveň může být pro obě strany velmi stresující a emocionálně vypjatý. Nejen, že se jedná o ukončení manželského svazku, ale také o období, kdy jsou ve hře citlivé otázky jako majetkové rozdělení, péče o děti, finanční závazky a mnoho dalšího.

Navíc se mohou v případě sporného rozvodu obě strany ocitnout v situaci, kdy je třeba hájit své zájmy v soudním procesu za pomoci advokátů a mnohdy jde spíše o zákopovou válku plnou necitlivých zbraní než o důstojné ukončení životní etapy, která se bohužel nepovedla.

Kolik stojí rozvod?

Rozvod dohodou je obvykle finančně méně náročný než rozvod sporný. Nezbytným nákladem je soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, který se platí při podání žádosti o rozvod. Pokud manželé využívají právních služeb, musí se počítat i s těmito náklady. Rozvod dohodou však často tyto náklady snižuje, jelikož se manželé dohodnou na podmínkách rozvodu bez dlouhých soudních sporů.

Pozitivní je, že proces rozhodování o péči o děti během rozvodu je osvobozen od soudních poplatků. Toto opatření je zavedeno s úmyslem zpřístupnit rozhodnutí o péči o děti pro všechny rodiče a snížit finanční zátěž při hledání nejlepšího řešení pro jejich děti.

Právní konzultace

Je nezbytné, aby manželé měli jasně definované své představy a byli připraveni na otázky týkajících se těchto témat. V případě zájmu o odbornou právní pomoc se na nás můžete nezávazně obrátit. Jako advokátní kancelář nabízíme právní služby osobně i online, rychle a za předem pevně stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Na co se ptá soudce při rozvodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.