Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.
návrh na rozvod dohodou

Rozvod dohodou

Návrh na rozvod dohodou se využívá u tzv. nesporného rozvodu manželství. V tomto případě oba manželé souhlasí s tím, že jejich manželství skončí. Také se shodnou na důvodech rozpadu. Tento způsob rozvodu je obvykle rychlejší a méně složitý. I když je rozvod dohodou vzájemným ujednáním, stále potřebuje schválení soudu. Soud tak může učinit na základě návrhu jednoho manžela nebo když oba manželé podají společný návrh. Často se rozvod dohodou považuje za nejlepší možnost. Platí to bez ohledu na to, zda manželé mají společné děti.

Návrh na rozvod dohodou musí splňovat zákonné náležitosti.

Přečtěte si článek naší advokátky k tématu rozvodu dohodou kliknutím ZDE.

Rozvodové papíry

Termín „rozvodové papíry“ se často objevuje v souvislosti s procesem rozvodu dohodou. Jde o běžně používané označení u široké veřejnosti, nicméně je důležité přesně pochopit, co tento termín znamená.

Rozvodové papíry lze považovat za kolekci dokumentů, které jsou pro rozvod dohodou nezbytné. Mezi tyto klíčové dokumenty patří:

  1. Návrh na rozvod dohodou: Tento dokument slouží jako formální žádost o rozvod manželství. Kromě základních údajů o manželích také dokládá splnění zákonných požadavků potřebných pro rozvod.
  2. Návrh na schválení dohody o péči o nezletilé děti: Pokud mají manželé nezletilé dítě, musí vytvořit dohodu, která podrobně stanovuje podmínky a rozsah péče o dítě po rozvodu, kontaktu s rodiči, včetně případné finanční podpory. Tato dohoda je poté předložena soudu k schválení.
  3. Dohoda o majetkovém vypořádání a bydlení po rozvodu: Tento dokument detailně upravuje rozdělení majetku mezi manžely po rozvodu. Kromě rozdělení finančních prostředků a nemovitostí také stanovuje, kde budou oba manželé po rozvodu bydlet.

co všechno obnáší rozvod

Návrh na rozvod dohodou

Návrh na rozvod dohodou podaný na soud je klíčový dokument v procesu rozvodu dohodou. Tento dokument funguje jako formální žádost o ukončení manželství a je tedy zásadním prvkem soudního řízení. Součástí návrhu je název a adresa soudu, kterému se žádost zasílá. V návrhu na rozvod se uvádějí základní údaje o obou manželích. Tedy jména, příjmení, data narození a adresa trvalého bydliště.

Dále návrh na rozvod dohodou musí dokládat splnění všech zákonných požadavků nutných pro rozvod. Mezi tyto požadavky může patřit například důkaz o trvání manželství určitou dobu – k tomu poslouží oddací list a důkaz o dlouhodobém rozpadu manželství – tím jsou zpravidla shodné výpovědi obou manželů. Kromě těchto informací návrh na rozvod dohodou také může obsahovat detaily o důvodech pro rozvod atp.

Celkově vzato, návrh na rozvod dohodou je nezbytným krokem v procesu rozvodu, který umožňuje soudci posoudit a rozhodnout o ukončení manželství.

Rozvod dohodou a nezletilé děti

Proces rozvodu dohodou se liší v závislosti na tom, zda manželé mají nezletilé děti či nikoli. Pokud je mezi manželi nezletilé dítě, je vyžadována schválená dohoda o úpravě poměrů tohoto dítěte po rozvodu. Tuto dohodu musí schválit soud.

Je důležité zdůraznit, že rozvod může provést pouze soud. Návrh na rozvod manželství dohodou může předložit jeden z manželů nebo oba manželé společně. Před zahájením samotného rozvodového řízení je ale třeba řešit otázky týkající se péče o nezletilé děti, a to v samostatném řízení, které bude rozvodovému předcházet.

Soud může určit péči o nezletilé děti v následujících formách:

  1. Výlučná péče o dítě svěřená jednomu z rodičů.
  2. Střídavá péče.
  3. Společná péče obou rodičů.

Rozvod dohodou tedy vyžaduje, aby manželé měli dohodu na tom, že chtějí rozvod, dohodli se na formě péče o nezletilé děti a byli schopni dosáhnout shody i v otázce majetkového vypořádání.

návrh na rozvod dohodou

Kolik stojí rozvod dohodou?

Z finančního hlediska bývá rozvod dohodou obvykle méně náročný než rozvod sporný. Prvním nákladem je soudní poplatek, který je vybírán při podání žádosti o rozvod a je v současné době stanoven na 2 000 Kč.

Dále je třeba zohlednit možné výdaje na právní služby, pokud se manželé rozhodnou je využít. Při rozvodu dohodou jsou tyto náklady typicky nižší, jelikož manželé dohodnou podmínky rozvodu bez nutnosti procházet časově i finančně náročnými soudními spory.

Je však dobré zdůraznit, že žádné soudní poplatky nejsou spojeny s řízením o péči o děti. Tato úleva je zavedena s cílem zaručit dostupnost rozhodování o péči o děti a zabránit tak tomu, aby finanční zátěž odradila rodiče od hledání nejvhodnějšího a nejférovějšího řešení pro jejich děti.

Co je potřeba k žádosti o rozvod

Rozvodové papíry od právníka

V závěru tohoto článku je důležité zdůraznit, že rozvod dohodou představuje klidnější a obvykle méně nákladný způsob, jak ukončit manželství. Ačkoliv je proces méně konfliktní, stále může představovat složitou právní výzvu. Pokud stojíte před rozvodem a hledáte odbornou právní pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Naše služby jsou poskytovány rychle a online, což přináší pohodlí a efektivitu celého procesu.

Naši klienti také oceňují jasnost a transparentnost, kterou přináší předem stanovená odměna za naše služby. Tato praxe zaručuje předvídatelnost nákladů bez nečekaných překvapení. Rozumíme, že každý rozvod je jedinečný a vyžaduje individuální přístup.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Návrh na rozvod dohodou

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.