Rozvod dohodou v roce 2023

Máte před sebou rozvod a preferovali byste pokojné řešení prostřednictvím dohody? Informace o procesu rozvodu dohodou najdete v našem článku.
Rozvod dohodou 2023

Rozvod dohodou

Termín „Rozvod dohodou 2023“ je vyhledávaný v souvislosti s alternativním způsobem řešení rozvodu, který se snaží vyhnout zdlouhavým soudním sporům. Právní základ rozvodu je zakotven v občanském zákoníku, zatímco konkrétní postup rozvodu je nastíněn v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Je důležité poznamenat, že jen soud může formálně ukončit manželství.

Podle toho, jak probíhá rozvod, jej lze zjednodušeně rozdělit do tří kategorií:

 1. Rozvod dohodou, někdy nazývaný nesporný rozvod, je obvykle nejrychlejší a nejekonomičtější metodou ukončení manželství.
 2. Sporný rozvod nastává, když se manželé nedokážou dohodnout na podmínkách rozvodu.
 3. Ztížený rozvod je situace, kdy soud odmítne rozvést manželství, i když je jasné, že vztah je narušený a další společné soužití je nemožné, a to zpravidla z toho důvodu, že rozvod manželství by byl v rozporu se zákonem stanovenými zájmy druhého manžela.

Po jaké době může dojít k rozvodu dohodou?

Rozvod dohodou je možný, pokud manželství trvalo nejméně jeden rok a manželé nežijí spolu déle než šest měsíců před zahájením rozvodového řízení. Je důležité si uvědomit, že životní oddělení manželů nemusí nutně znamenat, že žijí ve fyzicky oddělených domácnostech. Zákon má spíše na mysli situaci, kdy se manželé vzájemně odcizili a jejich vzájemný vztah je narušen. Tato podmínka má za cíl zajištění toho, že manželé skutečně již nežijí jako manželé a že existuje trvalé rozvrácení jejich soužití.

rozvod dohodou 2022

Podmínky pro rozvod dohodou

Pokud uvažujete o rozvodu dohodou v tomto roce, principy procesu se zásadně neliší od let předešlých.

Tady jsou hlavní kritéria pro provedení rozvodu dohodou:

 1. Manželé musí být v manželství alespoň rok před zahájením řízení a po dobu nejméně šesti měsíců před zahájením by měli žít odděleně, viz výše.
 2. Manželé, kteří jsou rodiči nezletilých dětí ještě bez plné svéprávnosti, se vzájemně dohodli na uspořádání péče o děti po rozvodu. Tato dohoda musí být schválená soudem.
 3. Manželé dosáhli shody ohledně rozdělení svého majetku, určení budoucího bydlení a případného výživného po ukončení manželství.

Prosím, vždy zvažte svou individuální situaci a neváhejte se na nás obrátit pro další poradenství nebo pokud máte konkrétní otázky týkající se Vaší situace.

Řešení poměrů nezletilých dětí

Pokud manželé mají nezletilé děti, je nutné před rozvodem uskutečnit samostatné řízení, které určí, jak budou po rozvodu upraveny vztahy dítěte s rodiči.

Rozsudek, který upravuje tyto vztahy, je klíčový pro navazující soudní řízení o rozvod manželství. Soud určí, jakým způsobem a v jakém režimu o dítě bude pečovat ten který z rodičů, eventuálně upraví otázku výživného.

Možnosti úpravy vztahů mohou zahrnovat:

 • výlučná péče o dítě svěřená jednomu z rodičů,
 • střídavá péče, kdy se oba rodiče střídají v péči o dítě,
 • společná péče, kdy oba rodiče sdílí péči o dítě.

Jak dlouho trvá rozvod dohodou?

Rozvod dohodou, spíše tedy samotný proces rozvodového řízení, trvá v praxi několik měsíců, v závislosti na konkrétním soudu, který má případ na starosti a vytíženosti soudce. Běžně se předpokládá, že rozvod dohodou, včetně samostatného řízení o svěření dětí do péče, bude trvat minimálně čtyři měsíce.

V současné době se tento typ rozvodu považuje za nejrychlejší možnost ukončení manželství, běžně je dokončen rychleji než sporný nebo ztížený rozvod. Obvykle je manželství rozvedeno během jednoho soudního jednání.

Rozvod dohodou 2023

Dokumentace pro rozvod dohodou

Proces rozvodového řízení dohodou vyžaduje několik klíčových dokumentů, často označovaných jako „rozvodové papíry“. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro zahájení a provedení řízení. Mezi nejdůležitější patří:

 1. Návrh na rozvod manželství: Tento dokument je podán na soud a formálně žádá o rozvod manželství. Obsahuje základní údaje o manželích a potvrzuje, že splňují zákonné požadavky pro rozvod.
 2. Návrh na soud a dohoda o péči o nezletilé děti: Tento dokument je podán, pokud manželé mají nezletilé děti. Stanoví podmínky péče o děti po rozvodu, včetně pobytu dětí, styku s dětmi a finanční podpory.
 3. Dohoda o majetkovém vypořádání a bydlení po rozvodu: Tento dokument detailně stanovuje, jak bude majetek manželů rozdělen po rozvodu. Zahrnuje vše, od nemovitostí a finančních aktiv po osobní majetek. Také stanoví, kde budou manželé po rozvodu bydlet.

Finanční aspekt rozvodu

Pokud jde o finanční aspekt, rozvod dohodou je zpravidla méně nákladný než sporný rozvod. Klíčovým poplatkem, který je třeba uhradit, je poplatek soudní. Ten je momentálně nastaven na 2.000,- Kč a platí se při podání žádosti o rozvod. Samozřejmě, manželé musí počítat také s náklady spojenými s právními službami, pokud je chtějí využít. Nicméně, v případě rozvodu dohodou jsou tyto náklady obvykle významně sníženy, protože manželé dosáhnou dohody ohledně podmínek rozvodu bez nutnosti nekonečných soudních sporů.

Dobrou zprávou je, že řízení o péči o děti v rámci rozvodového procesu je osvobozeno od soudních poplatků. Osvobození od soudních poplatků je ustanoveno s cílem zabezpečit, aby rozhodnutí o svěření dětí do péče bylo dostupné a aby finanční náklady nebyly překážkou pro rodiče, kteří hledají spravedlivé a nejlepší řešení pro své děti.

Jak podat žádost o rozvod?

Proces rozvodu dohodou začíná podáním návrhu na rozvod u příslušného soudu, který obvykle odpovídá poslednímu společnému bydlišti manželů. Soud příslušný pro řízení o svěření dětí do péče se určuje podle bydliště dítěte.

Samotná řízení se konají před obvodními nebo okresními soudy, které mají pravomoc v této oblasti. Je důležité respektovat příslušnost daného soudu a podat návrhy a příslušnou dokumentaci na správném místě.

Právní pomoc online

Zvažujete rozvod dohodou a hledáte právní radu? Jsme tu pro Vás. Nabízíme profesionální právní podporu, která je rychlá, odborná a dostupná online. Tím ušetříte čas i peníze. Jsme tu, abychom vám pomohli navigovat tímto náročným životním obdobím s co nejmenšími obtížemi.

Zvládneme všechny aspekty rozvodového procesu dohodou, od vstupní konzultační porady až po přípravu veškeré rozvodové dokumentace. Za tuto službu si účtujeme pevnou, předem dohodnutou částku, takže nemusíte mít obavy z nečekaných poplatků.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Rozvod dohodou v roce 2023

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.