Rozvodové papíry v roce 2023

Rozhodli jste se pro řešení rozvodu manželství dohodou, ale nevíte si rady s potřebnou dokumentací? V dnešním článku se dozvíte, co si představit pod pojmem „rozvodové papíry“.
rozvodové papíry

Rozvodové papíry

Lidé se často při řešení rozvodu manželství dohodou setkávají s pojmem „rozvodové papíry“. Jde o termín, který je v laické veřejnosti často používán, ale co přesně tento termín znamená?

V zásadě lze rozvodové papíry chápat jako soubor dokumentů potřebných pro rozvod dohodou. Mezi tyto klíčové dokumenty patří:

  1. Návrh na rozvod manželství podaný na soud: Tento dokument představuje formální žádost o rozvod manželství. Mimo základní údaje o manželích dokládá splnění zákonných požadavků nutných pro rozvod.
  2. Návrh na soud s dohodou o péči o nezletilé děti: V případě, že mají manželé nezletilé dítě, stanoví se bližší podmínky a rozsah péče obou rodičů o dítě v době po rozvodu včetně finanční podpory v dohodě, která se předloží ke schválení soudu.
  3. Dohoda o majetkovém vypořádání a bydlení po rozvodu: Dokument, který podrobně stanovuje rozdělení majetku manželů po rozvodu. Mimo rozdělení finančních prostředků a nemovitostí zároveň upravuje, kde budou manželé po rozvodu žít.

Rozvodové papíry lze v dnešní době snadno najít na internetu, kde jsou dostupné různé formy a šablony těchto dokumentů. Je však důležité mít na paměti, že kvalita těchto online šablon se může velmi lišit.

Rychlý rozvod

Rozvod dohodou jako nesporné řešení

Dle zkušeností z naší praxe, je nejrychlejší a nejekonomičtější variantou rozvodu, když obě strany s rozvodem souhlasí a jsou schopny se dohodnout na dělení majetku a péči o nezletilé děti.

Při řešení rozvodu dohodou je důležité rozlišit, zda manželé mají nebo nemají nezletilé děti. Pokud jsou v rodině nezletilé děti, je nezbytné, aby dohoda o jejich péči po rozvodu byla schválena soudem.

Rozvést manželství může jedině soud. Žádost o rozvod může podat jeden z manželů nebo mohou podat návrh společně. Před rozvodovým řízením je však nejprve nutné vyřešit otázky týkající se péče o nezletilé děti.

Co se týče péče o nezletilé děti, soud může rozhodnout o několika variantách:

  • výlučná péče o dítě ze strany jednoho z rodičů;
  • střídavá péče;
  • společná péče.

Takže v kostce, pro rozvod dohodou je potřeba, aby se manželé shodli na tom, že chtějí ukončit manželství, dohodli se na péči o své nezletilé děti a byli schopni se dohodnout i na rozdělení majetku.

rozvodové papíry

Jak na rozvod dohodou?

Občanský zákoník stanovuje následující podmínky pro úspěšnou realizaci rozvodu dohodou:

  • Je nezbytné, aby manželství trvalo alespoň jeden rok v době zahájení rozvodového řízení. Manželé nemusí nutně žít odděleně, ale musí být ve stavu, kdy spolu jako manželé nežijí, resp. krize a nepřekonatelné rozpory v jejich manželství trvají déle než šest měsíců.
  • Pokud jste rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, musíte se s druhým rodičem dohodnout na úpravě poměrů dítěte pro období po rozvodu. Tato dohoda musí následně schválena soudem.
  • Poslední zásadní podmínkou je dohoda mezi manžely o úpravě jejich majetkových poměrů, bydlení a případného výživného pro dobu po rozvodu.

Splnění výše uvedených podmínek umožňuje, aby soud nemusel zkoumat příčiny rozvratu manželství, což vede k významnému urychlení celého procesu. Je tedy důležité zdůraznit, že rozvod dohodou nabízí rychlejší a často ekonomičtější řešení ukončení manželství. Rozvodové papíry představují klíčový krok na této cestě, který významně přispívá k úspěšnému a hladkému průběhu rozvodového řízení.

Rozvod dohodou 2023

Finanční stránka rozvodu

Z hlediska financí je rozvod dohodou obecně méně nákladný než rozvod sporný. Zásadní poplatek, který je potřeba uhradit, je poplatek soudní. Ten je třeba uhradit při podání rozvodové žádosti a v současnosti je stanoven na 2 000,- Kč. Je nutné počítat také s náklady spojenými s právními službami, pokud se rozhodnete je využít. U rozvodu dohodou bývají tyto náklady obvykle nižší, protože manželé se dohodnou na podmínkách rozvodu bez toho, aniž by museli procházet dlouhými soudními spory.

Pozitivní zprávou je, že s řízením o péči o děti během rozvodového procesu se nepojí žádné soudní poplatky. Tato úleva z poplatků je zavedena, aby bylo rozhodování o péči o děti dostupné a finanční náklady tak nebránily rodičům v hledání nejvhodnějšího a spravedlivého řešení pro jejich děti.

Rozvodové papíry pohodlně, online a od právníka

Hledáte kvalifikovanou právní pomoc, která by vám zajistila potřebné rozvodové papíry pro hladký průběh rozvodu dohodou? Poskytujeme právní služby v oblasti rodinného práva rychle, odborně, online a za pevnou cenu. Můžete se se nás obrátit pro nezávaznou konzultaci právní služby.

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Rozvodové papíry v roce 2023

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.