Právník na sporný rozvod

Když se manželé nedokáží dohodnout na rozvodu, pak nastává sporný rozvod. Jaká jsou specifika tohoto rozvodového řízení?
darovací smlouva s věcným břemenem

Co je sporný rozvod?

Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Takto stanovuje občanský zákoník. Pokud jsou manželé schopni se dohodnout na rozvodu manželství a splní zákonné podmínky, pak soud nezjišťuje příčinu rozvratu manželství a je možné realizovat nesporný rozvod (rozvod dohodou).

Pokud však není rozvod dohodou možný, nastává sporné rozvodové řízení zahájené na návrh jednoho z manželů, ve kterém se zjišťuje příčina rozvratu manželství. 

Sporný rozvod je obvykle časově a finančně nákladnější než rozvod dohodou. Mimo tento rozvod existuje také ztížený rozvod, kdy soud manželství nerozvede při splnění určitých podmínek.


Soudní spor o nezletilé děti

Rozvodovému řízení předchází řízení o péči o nezletilé děti. Soud určí péči o nezletilé dítě v rámci výlučné, střídavé nebo společné péče. Rovněž se vymezí výživné na nezletilé děti. Spory o péči o nezletilé děti jsou v některých případech emočním soubojem rodičů, kdy rozvodový právník by měl svého klienta podporovat nikoliv pouze jako specialista na právo, ale také poskytovat nebo zprostředkovat psychologickou podporu. 


Sporný rozvod

Jakmile je rozhodnuta péče o nezletilé děti, může být řešen rozvod manželství. Návrh na rozvod manželství mohou podat pouze manželé (nikoliv například tchyně). Sporný rozvod je soudní řízení se zjišťováním příčiny rozvratu manželství. V některých případech nesouhlasí druhý manžel s rozvodem manželství a nastávají také obstrukce k prodlužování rozvodového řízení. Sporný rozvod představuje někdy psychicky náročné soudní řízení pro klienta. Pokud je tedy možné, doporučuji realizovat rozvod manželství prostřednictvím nesporného rozvodu.


Vypořádání majetku

Ačkoliv bude manželství pravomocně rozvedeno a je vyřešena péče o nezletilé děti, je nutné vyřešit po rozvodu manželství také majetkové vztahy mezi manžely. Zejména za situace existence společného jmění manželů nastávají spory o vypořádání majetku, které končí v samostatném soudním řízení. Sporný rozvod také zpravidla otevře otázku bydlení manželů po rozvodu manželství.


Rozvodový právník online

V rámci sporného rozvodu doporučujeme se nechat zastoupit rozvodovým právníkem k ochraně zájmů klienta. Rozvodový právník vás provede celým procesem od řešení péče o nezletilé děti, přes sporný rozvod až po vyřešení majetkových vztahů, či právních otázek bydlení po rozvodu manželství.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právník na sporný rozvod

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.