Advokátní úschova při koupi nemovitosti v roce 2024

V tomto článku vám přiblížíme v čem spočívá advokátní úschova při koupi nemovitosti, jak funguje a jaké jsou její přednosti.

Uvažujete nad koupí vysněné nemovitosti, domu či bytu a o úschově kupní ceny slyšíte poprvé v životě? Nevyznáte se ve spleti paragrafů spojených s tímto krokem a potřebujete odbornou právní pomoc? V čem spočívá advokátní úschova při koupi nemovitosti, jak celý proces úschovy funguje a jaké jsou její největší výhody si představíme v následujícím článku.

Co je advokátní úschova při koupi nemovitosti?

Nákup nemovitosti je významným životním krokem a současně bývá největší finanční transakcí v životě většiny lidí. Při nákupu domu či bytu, tedy při obchodu, který je při současných cenách v řádech milionů korun, se povětšinou setkávají prodávající a kupující poprvé v životě. Jistá důvěra je sice při takovém kroku potřebná, nicméně pro kupujícího je zcela zásadní důkladně promyslet a následně implementovat co největší právní ochranu své osoby. Klíčovou je v tomto ohledu otázka platby kupní ceny a okamžik nabytí vlastnického práva k nemovitosti.

Při koupi nemovitosti lze jen doporučit provádět úhradu kupní ceny prostřednictvím úschovy, přičemž advokátní úschova při koupi nemovitosti je jednou z možností. Kupující se totiž stává majitelem nemovitosti až okamžikem zápisu jeho vlastnictví do katastru nemovitostí. Samotný podpis kupní smlouvy nestačí! Pro kupujícího je tak velmi rizikové zaplatit kupní cenu před tím, než bude jeho vlastnické právo zapsáno do katastru. V případě, kdy kupující odešle peníze napřímo prodávajícímu ještě před provedením zápisu vlastnického práva, ke kterému následně z nějakého důvodu nedojde, nemusí se kupující poté již domoci ani přepisu vlastnického práva, ale ani vrácení uhrazené platby.

Pro kupujícího je proto zásadní, aby prodávající obdržel úhradu za prodej nemovitosti až po jejím přepisu na katastru nemovitostí. Pro prodávajícího je naopak rizikové provádět přepis vlastnického práva na katastru nemovitostí před zaplacením domluvené kupní ceny. Jak ale lze vyřešit takový rozpor ke spokojenosti a bezpečí obou stran transakce? Řešením je právě využití nějaké formy úschovy kupní ceny, a tou může být například advokátní úschova při koupi nemovitosti.

advokátní úschova při koupi nemovitosti

Jak advokátní úschova při koupi nemovitosti funguje?

V rámci úschovy kupní ceny jsou stanoveny podrobné podmínky uvolnění finančních prostředků prodávajícímu, a to většinou v kupní smlouvě na nemovitost a související smlouvě o advokátní úschově. Výplata kupní ceny se obvykle uskutečňuje po úspěšném zápisu vlastnictví převáděné nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. Mezi další běžné podmínky pro uvolnění kupní ceny patří například výmaz práv třetích osob, která mohou zatěžovat převáděnou nemovitost. V rámci kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově lze nastavit specifické podmínky uvolnění kupní ceny podle dohody smluvních stran a zvláštností konkrétní transakce.

Celý proces je poměrně jednoduchý, smluvní strany podepíší spolu s kupní smlouvou na nemovitost s advokátem smlouvu o úschově. Kupující poté uhradí kupní cenu na speciální účet, jehož číslo je součástí smlouvy o úschově. Následně dochází k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Poté, co na katastru dojde ke změně zápisu vlastníka nemovitosti z prodávajícího na kupujícího, jsou finanční prostředky vyplaceny z úschovy prodávajícímu. Popřípadě dochází k uvolnění kupní ceny po splnění dalších specifických podmínek.

V dnešní době se vzhledem k vysokým cenám nemovitostí a nutnosti zabezpečení celého procesu koupě používá úschova kupní ceny pro většinu prodejů nemovitostí. Výjimky tvoří zejména prodeje nemovitosti mezi rodinnými příslušníky, kde panuje zpravidla důvěra, že prodej proběhne v pořádku. Smluvní strany se v těchto případech navzájem znají a důvěřují si. Někteří se mohou taktéž rozhodnout nevyužít úschovu nemovitosti vzhledem k nízké ceně nemovitosti (např. u garáže nebo pole). Obecně lze přesto doporučit využití úschovy kupní ceny i v těchto případech důkladně zvážit. Advokátní úschova při koupi nemovitosti vám může ušetřit spoustu starostí, může pomoci předcházet potencionálním sporům a v konečném důsledku zachránit spoustu peněz.

Advokátní úschova jako tradiční způsob úschovy kupní ceny

Kromě úschovy advokátní lze využít také úschovu notářskou, bankovní nebo úschovu přímo u realitní kanceláře. Advokátní úschova při koupi nemovitosti je mezi klienty velmi oblíbená zejména pro její flexibilitu a příznivou cenu. Většinou bývá výrazně levnější než úschova bankovní nebo notářská a současně umožňuje flexibilněji nastavit podmínky úschovy a rychleji reagovat na potřebné změny a úpravy. Úschova kupní ceny u realitní kanceláře je sice často již zahrnuta v ceně služeb, ale představuje také nejrizikovější možnost úschovy, protože dohled nad realitními úschovami je výrazně menší než dohled nad advokátními, notářskými a bankovními úschovami.

Pokud se rozhodnete pro využití úschovy advokátní, budete pravděpodobně podepisovat u advokáta v rámci jedné návštěvy kromě smlouvy o úschově rovnou také kupní smlouvu a veškeré další potřebné dokumenty. Tím se celý proces stává jednodušším a rychlejším. Advokát je ze zákona povinně pojištěn a podléhá kontrolám ze strany České advokátní komory. Pro každou úschovu musí mít zřízen zvláštní účet, jeho další povinností je nahlásit každou úschovu České advokátní komoře.

Advokát je nadto povinen splňovat a dodržovat celou řadu dalších zákonných a etických podmínek, které jsou stanoveny k normálnímu výkonu jeho povolání. Tato sada pravidel zahrnuje jak právní aspekty dané legislativou, tak i etické normy a standardy, jež mají za cíl zajišťovat odpovědné a nestranné poskytování právních služeb.

Ceník advokátní úschovy v naší kanceláři

A na kolik advokátní úschova při koupi nemovitosti vyjde? Cena úschovy se v naší advokátní kanceláři odvíjí od kupní ceny převáděné nemovitosti.

Cenu za úschovu naleznete v následující tabulce:

Kupní cena nemovitosticena úschovy
do 1.000.000 Kč5.000 Kč
do 2.000.000 Kč5.500 Kč
do 5.000.000 Kč6.500 Kč
do 10.000.000 Kč8.500 Kč
nad 10.000.000 Kčdohodou
Advokátní úschova při koupi nemovitosti – ceník

Reference klientů a důraz na kvalitu práce

Samozřejmě i přes výše uvedené povinnosti a garance je vhodné při využití advokátní úschovy zvážit volbu advokáta a tohoto důkladně vybrat. Nápovědou mohou být například veřejné reference klientů. V naší advokátní kanceláři jsou spokojení klienti prioritou a vždy se snažíme vyhovět všem jejich individuálním požadavkům a přáním. Současně je nemovitostní právo naší specializací, kdy jsme schopni klientům komplexně poradit a celou transakci naplánovat.

Na odkazech níže můžete nalézt reference klientů, kteří se rozhodli veřejně ohodnotit spolupráci s naší advokátní kanceláří:

Komplexní právní pomoc při koupi nebo prodeji nemovitosti

Pokud zvažujete koupi nebo prodej nemovitosti, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Naší specializací je nejen advokátní úschova při koupi nemovitosti, ale poskytujeme taktéž celou řadu dalších souvisejících služeb. Můžeme vám pomoci připravit veškeré podklady nutné pro bezproblémový převod nemovitosti, tj. kupní smlouvu a další související dokumentaci, a to přesně na míru vaším požadavkům. Můžete si tak vybrat, zda potřebujete komplexní právní pomoc při koupi nemovité věci nebo například jen vypracovat kupní smlouvu či poskytnout samostatnou advokátní úschovu.

Vedle toho také poskytujeme nezávislou kontrolu kupních, úschovních, rezervačních a dalších nemovitostních smluv. Bohužel v praxi často dochází k situacím, kdy kupující nebo prodávající obdrží návrh smluvní dokumentace, které je pro něj nevýhodná či dokonce riziková. Kontrolám nemovitostních smluv se dlouhodobě věnujeme a víme, na co se zaměřit, aby byla předmětná smlouva co nejbezpečnější. Dobře strukturovaná kupní či jiná nemovitostní smlouva obvykle snižuje riziko budoucích sporů a poskytuje oběma stranám jistotu a transparentnost v průběhu celé transakce.

V případě zájmu nás neváhejte kdykoli kontaktovat. Nemovitostní právo je naší specializací, kdy vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení právních problémů spojených s převody nemovitostí. Právní pomoc poskytujeme online, odborně, rychle a za předem stanovenou odměnu. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo můžete vyplnit náš nezávazný poptávkový formulář.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Advokátní úschova při koupi nemovitosti v roce 2024

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.