Daň z darování nemovitosti

Při darování nemovitosti jsou daně podstatnou otázkou. Jaké daně je nutné řešit v rámci převodu nemovitosti darováním? Právní poradna.
společné jmění manželů

Daň z darování nemovitosti

Daně při darování nemovitosti je nutné řešit. Ve zkratce se blíže zaměřme na daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a darovací daň. Daň z darování nemovitosti je častým vyhledáním spojením při řešení darování nemovitosti.


Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí u darování vás nemusí trápit. Tato daň se hradila pouze u úplatného převodu nemovitosti (koupě nemovitosti), nikoliv darování.


Daň z nemovitých věcí

Daní z nemovitých věcí je zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

daň z darování nemovitosti


Darovací daň

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska, protože darování je zahrnuto pod daň z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, jestliže však není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Daň z darování nemovitosti by tedy nejbližší příbuzné neměla trápit.


Pozor na darování nemovitosti přesahující hodnotu 5 mil. Kč

Darování nemovitosti v rodině bude tedy obvykle osvobozeno od daně z příjmů. Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč. Neoznámením darování přesahující tuto hodnotu se zbytečně vystavujete riziku pokuty od finančního úřadu, což zbytečně prodraží darování nemovitosti.

Mgr. Radek Novotný, advokát

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Daň z darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.