Darování nemovitosti mezi příbuznými a daňové povinnosti

Darování mezi příbuznými je oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. Jak je to však s daněmi?
společné jmění manželů

Darování nemovitosti mezi příbuznými

Při řešení převodu nemovitosti v rodině doporučuji darování jako zpravidla nejrychlejší a nejsnadnější právní řešení. Darování mezi příbuznými daň je častým spojením pro darování v rodině.

Postačuje sepsání darovací smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Přestože se jedná o darování nemovitosti v rodině, doporučujeme dárci, který si přeje nemovitosti užívat také po darování, aby v rámci darovací smlouvy zřídil alespoň věcné břemeno užívání nebo také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti. Nepodceňujte tedy právní ochranu dárce při darování nemovitosti.

daň z darování nemovitosti


Darování mezi příbuznými daň

Darovací daň již neexistuje z hlediska formální, jelikož je darování zahrnuto v rámci daně z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je tak daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Daní z nemovitých věcí je zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna 2021, když jste v roce 2020 nabyli nemovitost.

Darování mezi příbuznými daň


Darování mezi příbuznými daň při darování nemovitosti v hodnotě nad 5 mil. Kč

Darování nemovitosti v rodině bude tedy obvykle osvobozeno od daně z příjmů. Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti mezi příbuznými a daňové povinnosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.