Kontrola kupní smlouvy právníkem v roce 2023

Uvažujete o koupi nebo prodeji nemovitosti? Na co si dát pozor, se dozvíte v následujícím článku.
kontrola kupní smlouvy právníkem 2023

Náležitosti kupní smlouvy

Na základě kupní smlouvy lze převést vlastnické právo k nemovité věci z prodávajícího na kupujícího. Kontrola kupní smlouvy právníkem může pomoci předejít komplikacích při převodu nemovitosti.

Kupní smlouva na nemovitost musí být písemná a měla by obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • identifikaci prodávajícího a kupujícího;
 • předmět kupní smlouvy – nemovité věci (nemovitost musí být správně specifikovaná dle katastrálního zákona);
 • určení kupní ceny nemovitosti a způsobu úhrady;
 • termín a způsob převzetí nemovitosti kupujícím;
 • místo, den a podpis smluvních stran.

Kupní smlouva obvykle obsahuje další ujednání smluvních stran. Ve smlouvě se často vyskytují prohlášení o faktických nebo právních vadách nemovitosti nebo smluvní pokutě. Podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Pro úspěšný převod vlastnického práva je nutné podat na příslušný katastrální úřad kupní smlouvu se všemi podstatnými náležitostmi společně s návrhem na vklad.

Kontrola kupní smlouvy právníkem může pomoci odhalit právní vady, nesprávně nastavené podmínky nebo nepřiměřená ujednání.

Kontrola kupní smlouvy právníkem je služba naší advokátní kanceláře, kterou poskytujeme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Kolik stojí kontrola smlouvy právníkem od naší advokátní kanceláře se jednoduše dozvíte kliknutím na tlačítko níže:

kontrola kupní smlouvy právníkem

Převod nemovitosti: Kontrola souvisejících smluv

Kupní smlouvou se většinou převádějí nemovitosti v řádech milionů korun. Při převodu nemovitosti se mohou podepisovat další listiny, například:

 • Rezervační smlouva je obvykle první dokument, který kupující podepisuje. Zájemce o koupi uhradí rezervační poplatek a prodávající bude zavázán s ním uzavřít smlouvu.
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní se zpravidla předkládá bance před uzavřením smlouvy, pokud od ní kupující potřebuje získat hypoteční úvěr.
 • Smlouva o úschově obsahuje závazek kupujícího, že ve stanovené lhůtě složí kupní cenu na určený účet. Úschovu finančních prostředků provádějí advokáti, notáři nebo banky.

Tyto související smlouvy také můžeme zkontrolovat a upozornit na případné nedostatky smluv.

Kontrola kupní smlouvy právníkem může představovat komplexní právní kontrolu a revizi smluvní dokumentace. Zvažte využití služeb právního profesionála s ohledem na vysokou hodnotu transakce při koupi nebo prodeji nemovitosti.

Kontrola a revize kupní smlouvy

Při přezkumu správnosti kupní smlouvy rozdělujeme právní služby na kontrolu a revizi:

 • kontrola: prostudování kupní smlouvy a upozornění na objevená rizika;
 • revize: následná oprava obsahu kupní smlouvy dle ochrany práv klienta a jeho požadavků.

Advokát nastuduje kupní smlouvu a upozorní klienta, které části smlouvy jsou problematické a které by mu mohly činit do budoucna problémy. Po domluvě advokát smlouvu upraví, aby odpovídala zájmům klienta. Pokud je kupující i prodávající zastoupen advokátem, je výsledkem společného jednání zpravidla kompromis podmínek smluvních stran.

Kontrola kupní smlouvy právníkem může zahrnovat také revizi jednotlivých částí kupní smlouvy na nemovitost tak, aby byla nastavena správná právní ochrana kupujícího nebo prodávajícího při převodu.

kontrola kupní smlouvy právníkem 2023

Obvyklá rizika při koupi nemovitosti

Smluvní strany by měly věnovat náležitou pozornost veškerým ujednáním ve smlouvě. Při převodu nemovitosti mohou nastat následující rizika:

 • nezkontrolování technického a právního stavu nemovité věci (nemovitost může být zatížena dluhy, právy třetích osob či věcnými břemeny);
 • existence zadlužení některé smluvní strany (zadlužení lze zjistit částečně z insolvenčního rejstříku nebo Centrální evidence exekucí);
 • nevyužití úschovy kupní ceny nemovitosti (způsob úhrady kupní ceny se stává rizikovější);
 • nesprávná identifikace nemovitosti dle katastrálního úřadu (může vést k zamítnutí vkladového řízení a propadnutí správního poplatku ve výši 2.000 Kč);
 • nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta;
 • opomenutí zahrnutí do smlouvy některé z vady nemovitosti (v budoucnu můžou nastat spory);
 • nedůkladné pročtení všech obecných náležitostí.

Dohoda o mlčenlivosti

Kontrola kupní smlouvy právníkem online

Prodáváte nebo kupujete nemovitou věc? Obdrželi jste návrh kupní smlouvy a nejste si jistí, že byla vypracována zcela správně? Chtěli byste, aby smlouvu zkontroloval odborník? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Právo nemovitostí je naší specializací. Všechny potřebné dokumenty zkontrolujeme online, rychle a za předem stanovenou odměnu. Právní služby poskytujeme online, ale nabízíme i možnost osobního setkání v naší advokátní kanceláři.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola kupní smlouvy právníkem v roce 2023

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.