Kontrola rezervační smlouvy právníkem

Odborná kontrola rezervační smlouvy právníkem na nemovitost poskytne právní ochranu zájemci o nemovitost. Jaká jsou obvyklá úskalí rezervační smlouvy na nemovitost?
darování družstevního bytu


Podepsat můžete, přečíst musíte

Rezervační smlouva je při koupi bytu nebo jiné nemovitosti obvykle první právní dokument, který obdržíte k podpisu od realitního makléře, zástupce developera nebo přímo od prodávajícího. V dnešní době nedostatku nemovitostí především v Praze nebo Brně je běžný tlak na zájemce o nemovitost, aby rychle podepsal tuto smlouvu. Kontrola rezervační smlouvy právníkem je však na místě.

Podepsat můžete, přečíst musíte je naše základní rada. Rezervační smlouva je významný právní dokument, který může způsobit zájemci o nemovitost finanční ztráty, když není dostatečně obezřetný a podlehne naléhání na rychlé podepsání i bez přečtení. Vždy trvejte na pročtení rezervační smlouvy bez přítomnosti třetích osob a v klidu si rozmyslete, zda nepřenechat kontrolu rezervační smlouvy kvalifikovanému advokátovi.


Náležitosti rezervační smlouvy

Rezervační smlouva na nemovitost není výslovně upravena v občanském zákoníku. Mezi základní náležitosti rezervační smlouvy patří mimo určení smluvních stran také specifikace nemovitosti, která je předmětem zájmu, výše kupní ceny nemovitosti, zájem o koupi nemovitosti, rezervační lhůtu, kdy nebude nemovitost nabízena dalším zájemcům, povinnost zájemce uhradit rezervační poplatek a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nebo již kupní smlouvu.

Rezervační smlouvu na nemovitost doporučujeme stanovit jako trojstrannou dohodu mezi vlastníkem nemovitosti, realitní kanceláří a zájemcem. Velmi často se lze setkat v praxi uzavírání pouze dvoustranných rezervačních smluv mezi realitní kanceláří a zájemcem o koupi.

Kontrola rezervační smlouvy právníkem by měla tak zahrnovat i následné doplnění a revize smlouvy.

revize kupní smlouvy


Kontrola rezervační smlouvy právníkem: Pozor na smluvní pokuty

Buďte obezřetní při vymezení smluvních pokut v rezervační smlouvě. Obvykle obsahuje rezervační smlouva na nemovitost řadu smluvních pokut pro porušení povinností zájemce o nemovitost (např. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy ve stanovené lhůtě). Vždy zvažte, zda jste schopni splnit své povinnosti dle rezervační smlouvy tak, abyste se nevystavili riziku úhrady smluvní pokuty, jejíž výše často dosahuje podstatné části finančních úspor zájemcem o koupi nemovitosti.


Hypotéka a rezervační smlouva

Běžným postupem zájemce o nemovitost je financování koupě prostřednictvím hypotéky. V takovém případně důrazně doporučujeme vymezit v rezervační smlouvě povinnost vlastníka nemovitosti k poskytnutí potřebné součinnosti zájemci a jeho bance (především k uzavření zástavní smlouvy na nemovitost k získání financování pro zájemce).

Také doporučujeme, aby zájemce zvážil vyjednání rezervační smlouvy v tom ohledu, že když nebude mít schváleno financování od banky a neuzavře tak smlouvu o smlouvě budoucí, či kupní smlouvu v rezervační lhůtě, pak se nejedná o porušení rezervační smlouvy na nemovitost a není povinen hradit smluvní pokutu nebo hradit škodu.
Rezervační poplatek součástí kupní ceny

Zájemce o koupi nemovitosti by měl detailně zkoumat v textu smlouvy, zda rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. Lze doporučit zájemci o nemovitost, aby trval na výslovném písemném stanovení v rezervační smlouvě, že rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. Rovněž je vhodné pamatovat na ujednání podmínek pro vrácení rezervačního poplatku.


Návrh znění kupní smlouvy jako příloha rezervační smlouvy

Rezervační smlouva na byt nebo jinou nemovitost by měla obsahovat také návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouvy na nemovitost. Takto lze předejít sporům o následné znění těchto smluv.

Život nežijeme podle vzorové smlouvy. Využití různých vzorů rezervační smlouvy z internetu se nemusí vyplatit a způsobit větší finanční škody než jsou náklady na sepsání nebo kontrolu rezervační smlouvy advokátem.


Kontrola rezervační smlouvy právníkem online

Ačkoliv tomu doba nepřeje a prodávající nemovitosti obvykle argumentuje řadou dalších zájemců k rychlému podpisu rezervační smlouvy, měl by zájemce o koupi nemovitosti mít alespoň nějaký čas na kontrolu rezervační smlouvy a související faktickou a právní kontrolu nemovitosti.

Férová rezervační smlouva na nemovitost je základem pro bezpečnou koupi nemovitosti z právního hlediska.

Zvažujete kontrolu rezervační smlouvy právníkem a nevíte jaká bude cena právní služby? Nezávazně nás kontaktujte a poskytneme vám přesnou cenu právní služby.

kontrola rezervační smlouvy právníkem

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola rezervační smlouvy právníkem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.