Odškodnění po dopravní nehodě. Právní pomoc poškozeným

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím? Poradíme v tomto článku, jak na získání maximálního odškodnění.
Odškodnění po dopravní nehodě

Dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím

Řešíte odškodnění po dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím? K získání odškodnění pro poškozeného je zásadní, aby nebyl výlučným viníkem autonehody.

Odškodnění újmy na zdraví může tedy žádat účastník dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil. Jedná se tak obvykle o řidiče, spolujezdce, chodce nebo cyklistu.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě se vztahuje obvykle na osoby blízké zemřelému následkem autonehody.

Odškodnění dopravní nehody lze uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení. Není nutné se obracet přímo na viníka nehody, kdy komunikace přímo s jeho pojišťovnou je zpravidla rychlejší a praktičtější k získání odškodnění po dopravní nehodě.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů a přejete si získat odbornou právní pomoc online? Využijte konzultaci zdarma s naším specializovaným právníkem:

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním

Jaké náhrady může obvykle žádat poškozený dopravní nehodou se zraněním:

 • Bolestné (jedná se obvykle o první náhradu k řešení. K jejímu odškodnění není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti, jak se často mylně domnívají poškození. Tuto náhradu lze řešit u téměř každého zranění, a to také u těch nejméně závažných typu pohmožděnin);
 • Ušlý výdělek (může žádat poškozený zaměstnanec a také OSVČ. U OSVČ není podmínkou k odškodnění, aby byla vystavena neschopenka);
 • Náklady léčení (medikamenty, regulační poplatky, fyzioterapie, atd.)
 • Cestovné (cesty realizované účelně do zdravotnických zařízení);
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 • Trvalé následky dopravní nehody (řeší se obvykle rok od autonehody a odborný právní pojem je ztížení společenského uplatnění);
 • Renta (náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti);
 • Další nemajetková újma.

Jak na odškodnění po dopravní nehodě? Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem, ve kterém se dozvíte rady a tipy k získání co nejvyššího odškodnění:

Každý případ odškodnění dopravní nehody se zraněním je individuální, kdy je potřeba určit, které náhrady a kdy lze u konkrétního poškozeného žádat k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě) jsou složité náhrady na výpočet. Doporučujeme využít specializovaného znalce k jejich výpočtu, abyste získali co nejvyšší odškodnění za své zranění.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem k řešení bolestného, avšak dle naší zkušenosti se setkáváme s chybami při využití formuláře pojišťovny, a proto vždy doporučujeme přenechat výpočet zkušenému školenému znalci.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli k dispozici kvalitní výpočet odškodnění po dopravní nehodě z hlediska bolestného anebo ztížení společenského uplatnění.

Potřebujete poradit při řešení odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? Navštivte náš specializovaný web pro poškozené autonehodou:

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě zahrnuje řešení zpravidla těchto náhrad:

 • duševní útrapy pozůstalých (obvykle pro osoby blízké zemřelému. U nejbližších pozůstalých se odškodnění duševních útrap pohybuje od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč);
 • náklady pohřbu;
 • náhrada výživy pozůstalých.

Odškodnění pozůstalých představuje složitou právní oblast.

Výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění

Při odškodnění po dopravní nehodě je jeden z nejčastějších dotazů poškozených, jak vysoké je odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění.

Níže předkládáme orientační tabulku odškodnění dle závažnosti zranění nebo trvalého následku. Přesný výpočet odškodnění po dopravní nehodě z hlediska bolestného a ztížení společenského uplatnění poskytne specializovaný znalec na výpočty tohoto odškodnění.

Bolestné:

Nejlehčí zranění (pohmožděniny, krční páteř)Středně závažné zranění (zlomeniny)Vážné zranění
od 5.000,- Kč do 30.000,- Kčod 30.000,- Kč do 150.000,- KčOd 150.000,- Kč a výše

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě):

Lehké trvalé následkyStředně závažné trvalé následkyVelmi vážné trvalé následky
od 100.000,- Kč do 250.000,- KčOd 250.000,- Kč do 750.000,- KčOd 750.000,- Kč do cca 25 mil. Kč

Jak se počítá bolestné po autonehodě:

Bolestné po autonehodě se vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každé zranění má určitou bodovou hodnotu a hodnota jednoho bodu se každý rok mění.

Příklad: Zhmoždění plíce má hodnotu 100 bodů a autonehoda nastala v roce 2023, kdy je hodnota jednoho bodu 393,06 Kč. Základní odškodnění bolestného pro toto zranění ve výši 39.306,- Kč (100 bodů x 393,06 Kč).

Pozor: Bolestné je nutné počítat také samostatně pro operační zákroky a základní bolestné lze navýšit pro komplikace léčby. Odškodnění po dopravní nehodě vyžaduje správnost výpočtu bolestného.

Vývoj hodnoty bodu bolesti v čase:

Bod 2020341,25 Kč
Bod 2021356,11 Kč
Bod 2022378,39 Kč
Bod 2023393,06 Kč
Bod 2024424,27 Kč (prozatím)

Odškodnění po dopravní nehodě

Tipy a rady k maximálnímu odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění dopravních nehod se zraněním nebo úmrtím je naše dlouholetá specializace. Jaké jsou naše rady pro oběti autonehod:

 • Pozor na formuláře pojišťovny
  Nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) pro časté chyby ve výpočtech ošetřujících lékařů, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze uplatnit u pojišťovny k úhradě.
 • Nepodceňujte trestní řízení vůči viníkovi nehody
  Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.
 • Žádejte veškeré náhrady k odškodnění
  Poškozený obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy.
 • Nenechte si odškodnění promlčet
  Obecně platí, že odškodnění po dopravní nehodě řešte s pojišťovnou vozidla viníka nehody nejpozději do tří let od autonehody, důrazně doporučujeme řešit však mnohem dříve.

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním vyžaduje zpravidla využití zkušeného právníka a odborného znalce z oboru zdravotnictví k získání co nejvyššího odškodnění.

Dle našich zkušeností lze získat odškodnění po dopravní nehodě obvykle mimosoudně, pokud se předloží správné podklady a právní argumentace a zároveň nehrozí promlčení odškodnění.

Advokáti pro vás a online – Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Proč využít naši právní pomoc?

Proč využít naši právní pomoc:

 • Odškodnění po dopravní nehodě je naše specializace již několik let;
 • Známe přístupy pojišťoven k odškodnění za zranění a pozůstalých;
 • Pro poškozené zajistíme posudek na hodnocení bolesti a trvalých následků od našeho spolupracujícího znalce;
 • Konzultace a posouzení případu je zdarma;
 • Naše odměna je podílová z vymoženého odškodnění (obvykle 8 % až 10 % u zranění nebo 5 % u pozůstalých. Nezletilé poškozené zastupujeme zdarma bez nároku na podílovou odměnu)
 • Pokud nevymůžeme žádné odškodnění po dopravní nehodě, tak nám poškozený nehradí žádnou odměnu;
 • Klademe důraz na mimosoudní vyřešení odškodnění.

Právní pomoc poškozeným poskytujeme po celé České republice.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Odškodnění po dopravní nehodě. Právní pomoc poškozeným

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.