Odškodnění po dopravní nehodě. Právní pomoc poškozeným

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím? Poradíme v tomto článku, jak na získání maximálního odškodnění.
Odškodnění po dopravní nehodě

Dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím

Řešíte odškodnění po dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím? K získání odškodnění pro poškozeného je zásadní, aby nebyl výlučným viníkem autonehody.

Odškodnění újmy na zdraví může tedy žádat účastník dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil. Jedná se tak obvykle o řidiče, spolujezdce, chodce nebo cyklistu.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě se vztahuje obvykle na osoby blízké zemřelému následkem autonehody.

Odškodnění dopravní nehody lze uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení. Není nutné se obracet přímo na viníka nehody, kdy komunikace přímo s jeho pojišťovnou je zpravidla rychlejší a praktičtější k získání odškodnění po dopravní nehodě.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů a přejete si získat odbornou právní pomoc online? Využijte konzultaci zdarma s naším specializovaným právníkem:

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním

Jaké náhrady může obvykle žádat poškozený dopravní nehodou se zraněním:

 • Bolestné (jedná se obvykle o první náhradu k řešení. K jejímu odškodnění není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti, jak se často mylně domnívají poškození. Tuto náhradu lze řešit u téměř každého zranění, a to také u těch nejméně závažných typu pohmožděnin);
 • Ušlý výdělek (může žádat poškozený zaměstnanec a také OSVČ. U OSVČ není podmínkou k odškodnění, aby byla vystavena neschopenka);
 • Náklady léčení (medikamenty, regulační poplatky, fyzioterapie, atd.)
 • Cestovné (cesty realizované účelně do zdravotnických zařízení);
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 • Trvalé následky dopravní nehody (řeší se obvykle rok od autonehody a odborný právní pojem je ztížení společenského uplatnění);
 • Renta (náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti);
 • Další nemajetková újma.

Jak na odškodnění po dopravní nehodě? Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem, ve kterém se dozvíte rady a tipy k získání co nejvyššího odškodnění:

Každý případ odškodnění dopravní nehody se zraněním je individuální, kdy je potřeba určit, které náhrady a kdy lze u konkrétního poškozeného žádat k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě) jsou složité náhrady na výpočet. Doporučujeme využít specializovaného znalce k jejich výpočtu, abyste získali co nejvyšší odškodnění za své zranění.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem k řešení bolestného, avšak dle naší zkušenosti se setkáváme s chybami při využití formuláře pojišťovny, a proto vždy doporučujeme přenechat výpočet zkušenému školenému znalci.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli k dispozici kvalitní výpočet odškodnění po dopravní nehodě z hlediska bolestného anebo ztížení společenského uplatnění.

Potřebujete poradit při řešení odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? Navštivte náš specializovaný web pro poškozené autonehodou:

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě zahrnuje řešení zpravidla těchto náhrad:

 • duševní útrapy pozůstalých (obvykle pro osoby blízké zemřelému. U nejbližších pozůstalých se odškodnění duševních útrap pohybuje od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč);
 • náklady pohřbu;
 • náhrada výživy pozůstalých.

Odškodnění pozůstalých představuje složitou právní oblast.

Výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění

Při odškodnění po dopravní nehodě je jeden z nejčastějších dotazů poškozených, jak vysoké je odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění.

Níže předkládáme orientační tabulku odškodnění dle závažnosti zranění nebo trvalého následku. Přesný výpočet odškodnění po dopravní nehodě z hlediska bolestného a ztížení společenského uplatnění poskytne specializovaný znalec na výpočty tohoto odškodnění.

Bolestné:

Nejlehčí zranění (pohmožděniny, krční páteř)Středně závažné zranění (zlomeniny)Vážné zranění
od 5.000,- Kč do 30.000,- Kčod 30.000,- Kč do 150.000,- KčOd 150.000,- Kč a výše

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě):

Lehké trvalé následkyStředně závažné trvalé následkyVelmi vážné trvalé následky
od 100.000,- Kč do 250.000,- KčOd 250.000,- Kč do 750.000,- KčOd 750.000,- Kč do cca 25 mil. Kč

Jak se počítá bolestné po autonehodě:

Bolestné po autonehodě se vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každé zranění má určitou bodovou hodnotu a hodnota jednoho bodu se každý rok mění.

Příklad: Zhmoždění plíce má hodnotu 100 bodů a autonehoda nastala v roce 2023, kdy je hodnota jednoho bodu 393,06 Kč. Základní odškodnění bolestného pro toto zranění ve výši 39.306,- Kč (100 bodů x 393,06 Kč).

Pozor: Bolestné je nutné počítat také samostatně pro operační zákroky a základní bolestné lze navýšit pro komplikace léčby. Odškodnění po dopravní nehodě vyžaduje správnost výpočtu bolestného.

Vývoj hodnoty bodu bolesti v čase:

Bod 2020341,25 Kč
Bod 2021356,11 Kč
Bod 2022378,39 Kč
Bod 2023393,06 Kč
Bod 2024424,27 Kč (prozatím)

Odškodnění po dopravní nehodě

Tipy a rady k maximálnímu odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění dopravních nehod se zraněním nebo úmrtím je naše dlouholetá specializace. Jaké jsou naše rady pro oběti autonehod:

 • Pozor na formuláře pojišťovny
  Nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) pro časté chyby ve výpočtech ošetřujících lékařů, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze uplatnit u pojišťovny k úhradě.
 • Nepodceňujte trestní řízení vůči viníkovi nehody
  Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.
 • Žádejte veškeré náhrady k odškodnění
  Poškozený obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy.
 • Nenechte si odškodnění promlčet
  Obecně platí, že odškodnění po dopravní nehodě řešte s pojišťovnou vozidla viníka nehody nejpozději do tří let od autonehody, důrazně doporučujeme řešit však mnohem dříve.

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním vyžaduje zpravidla využití zkušeného právníka a odborného znalce z oboru zdravotnictví k získání co nejvyššího odškodnění.

Dle našich zkušeností lze získat odškodnění po dopravní nehodě obvykle mimosoudně, pokud se předloží správné podklady a právní argumentace a zároveň nehrozí promlčení odškodnění.

Advokáti pro vás a online – Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Proč využít naši právní pomoc?

Proč využít naši právní pomoc:

 • Odškodnění po dopravní nehodě je naše specializace již několik let;
 • Známe přístupy pojišťoven k odškodnění za zranění a pozůstalých;
 • Pro poškozené zajistíme posudek na hodnocení bolesti a trvalých následků od našeho spolupracujícího znalce;
 • Konzultace a posouzení případu je zdarma;
 • Naše odměna je podílová z vymoženého odškodnění (obvykle 8 % až 10 % u zranění nebo 5 % u pozůstalých. Nezletilé poškozené zastupujeme zdarma bez nároku na podílovou odměnu)
 • Pokud nevymůžeme žádné odškodnění po dopravní nehodě, tak nám poškozený nehradí žádnou odměnu;
 • Klademe důraz na mimosoudní vyřešení odškodnění.

Právní pomoc poškozeným poskytujeme po celé České republice.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Odškodnění po dopravní nehodě. Právní pomoc poškozeným

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.