Darování nemovitosti: Odvolání daru pro nouzi

Odvolání daru pro nouzi umožňuje občanský zákoník. Odvolání daru pro nouzi je možné také u darované nemovitosti.
kontrola kupní smlouvy právníkem

Mimořádná situace nouze

Občanský zákoník stanovuje právo na odvolání daru pro nouzi, jestliže je dárce po darování v takové nouzi, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Nouze u dárce znamená, že dárce nezaviněně nemá prostředky ke svému přežití, tj. na jídlo, léky, bydlení.


Žádost o vrácení daru

Dárce je oprávněn při odvolání daru pro nouzi žádat vydání daru zpět nebo zaplacení jeho obvyklé ceny, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

Obdarovaný však nemá povinnost k vrácení datu nebo zaplacení obvyklé ceny daru, pokud je sám v obdobné nouzi jako dárce.

Právo odvolat dar pro nouzi nepřísluší dárci, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

odvolání daru pro nouzi


Darování nemovitosti a odvolání daru pro nouzi

V rámci odvolání daru pro nouzi u darování nemovitosti bude nutné podat žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, pokud obdarovaný neuznává odvolání daru a není ochoten provést změnu vlastnictví na katastru nemovitostí.

Každý spor o odvolání daru je individuální, kdy doporučujeme využít právní analýzu odvolání daru advokátem ke správnému určení postupu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti: Odvolání daru pro nouzi

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.