Darování nemovitosti: Odvolání daru pro nouzi

Odvolání daru pro nouzi umožňuje občanský zákoník. Odvolání daru pro nouzi je možné také u darované nemovitosti.
kontrola kupní smlouvy právníkem

Mimořádná situace nouze

Občanský zákoník stanovuje právo na odvolání daru pro nouzi, jestliže je dárce po darování v takové nouzi, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Nouze u dárce znamená, že dárce nezaviněně nemá prostředky ke svému přežití, tj. na jídlo, léky, bydlení.


Žádost o vrácení daru

Dárce je oprávněn při odvolání daru pro nouzi žádat vydání daru zpět nebo zaplacení jeho obvyklé ceny, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

Obdarovaný však nemá povinnost k vrácení datu nebo zaplacení obvyklé ceny daru, pokud je sám v obdobné nouzi jako dárce.

Právo odvolat dar pro nouzi nepřísluší dárci, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

odvolání daru pro nouzi


Darování nemovitosti a odvolání daru pro nouzi

V rámci odvolání daru pro nouzi u darování nemovitosti bude nutné podat žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, pokud obdarovaný neuznává odvolání daru a není ochoten provést změnu vlastnictví na katastru nemovitostí.

Každý spor o odvolání daru je individuální, kdy doporučujeme využít právní analýzu odvolání daru advokátem ke správnému určení postupu.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti: Odvolání daru pro nouzi

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.