Smlouva o koupi pozemku

Jaké právně postupovat při koupi pozemku. Jaké náležitosti musí splňovat smlouva o koupi pozemku.
smlouva o koupi pozemku

Postup koupě pozemku

Právní postup koupě pozemku je zpravidla jednoduchý, a to:


Po úspěšném vkladovém řízení na katastru nemovitostí se kupující stává vlastníkem pozemku, o čemž bude písemně vyrozuměn katastrem nemovitostí. Nestačí tedy pouze podepsat kupní smlouvu na pozemek k nabytí vlastnictví.

Přestože kupní cena pozemku nepřesáhne milion korun, doporučujeme úhradu kupní ceny řešit advokátní, notářskou nebo bankovní úschovou.

vzor kupní smlouvy na pozemek


Právní náležitosti smlouvy

Smlouva o koupi pozemku by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

  • označení prodávajícího a kupujícího;
  • přesné vymezení pozemku;
  • závazek prodávající předat pozemek kupujícímu a převést vlastnictví na kupujícího a závazek kupujícího přijmout pozemek a uhradit kupní cenu;
  • stanovení kupní ceny a způsobu její úhrady;
  • vymezení, kdo hradí správní poplatek a kdo podá návrh na vklad do katastru;
  • závěrem místo a den podpisu a samotný podpis prodávajícím a kupujícím.

smlouva o koupi pozemku


Kontrola právních vad pozemku

Smlouva o koupi pozemku by měla být podepsána kupujícím nejenom po kontrole faktického stavu pozemku, ale také po kontrole případných právních vad pozemku. Zejména doporučujeme prostudovat úplný výpis z katastru nemovitostí pro pozemek, a to z hlediska případných váznoucích věcných břemen, exekucí, zákazu zcizení, poznámek spornosti, aj.

Rovněž lze provést hloubkovou kontrolu právního stavu pozemku kontrolou předchozích nabývacích titulů – zjednodušeně řečeno, zda prodávající je vlastníkem pozemku a může s ním nakládat.


Pozor na správné označení pozemku

Pro úspěšný převod pozemku v katastru nemovitostí na nového vlastníka je zásadní správné označení pozemku ve smlouvě o koupi pozemku, a to v souladu s katastrálním zákonem. Nesprávná definice pozemku zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku. Následné řešení představuje zbytečné časové a finanční komplikace, kdy je nutné připravit novou smlouvu a podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí včetně opětovného uhrazení správního poplatku


Smlouva o koupi pozemku online a od právníka

Smlouva o koupi pozemku online, rychle a odborně?  Můžete se na nás obrátit.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o koupi pozemku

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.