Smlouva o koupi pozemku

Jaké právně postupovat při koupi pozemku. Jaké náležitosti musí splňovat smlouva o koupi pozemku.
smlouva o koupi pozemku

Postup koupě pozemku

Právní postup koupě pozemku je zpravidla jednoduchý, a to:


Po úspěšném vkladovém řízení na katastru nemovitostí se kupující stává vlastníkem pozemku, o čemž bude písemně vyrozuměn katastrem nemovitostí. Nestačí tedy pouze podepsat kupní smlouvu na pozemek k nabytí vlastnictví.

Přestože kupní cena pozemku nepřesáhne milion korun, doporučujeme úhradu kupní ceny řešit advokátní, notářskou nebo bankovní úschovou.

vzor kupní smlouvy na pozemek


Právní náležitosti smlouvy

Smlouva o koupi pozemku by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

  • označení prodávajícího a kupujícího;
  • přesné vymezení pozemku;
  • závazek prodávající předat pozemek kupujícímu a převést vlastnictví na kupujícího a závazek kupujícího přijmout pozemek a uhradit kupní cenu;
  • stanovení kupní ceny a způsobu její úhrady;
  • vymezení, kdo hradí správní poplatek a kdo podá návrh na vklad do katastru;
  • závěrem místo a den podpisu a samotný podpis prodávajícím a kupujícím.

smlouva o koupi pozemku


Kontrola právních vad pozemku

Smlouva o koupi pozemku by měla být podepsána kupujícím nejenom po kontrole faktického stavu pozemku, ale také po kontrole případných právních vad pozemku. Zejména doporučujeme prostudovat úplný výpis z katastru nemovitostí pro pozemek, a to z hlediska případných váznoucích věcných břemen, exekucí, zákazu zcizení, poznámek spornosti, aj.

Rovněž lze provést hloubkovou kontrolu právního stavu pozemku kontrolou předchozích nabývacích titulů – zjednodušeně řečeno, zda prodávající je vlastníkem pozemku a může s ním nakládat.


Pozor na správné označení pozemku

Pro úspěšný převod pozemku v katastru nemovitostí na nového vlastníka je zásadní správné označení pozemku ve smlouvě o koupi pozemku, a to v souladu s katastrálním zákonem. Nesprávná definice pozemku zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku. Následné řešení představuje zbytečné časové a finanční komplikace, kdy je nutné připravit novou smlouvu a podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí včetně opětovného uhrazení správního poplatku


Smlouva o koupi pozemku online a od právníka

Smlouva o koupi pozemku online, rychle a odborně?  Můžete se na nás obrátit.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o koupi pozemku

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.