Smlouva o převodu družstevního podílu

Smlouva o převodu družstevního podílu je základní právní dokument ke koupi nebo darování družstevního bytu. Jaká jsou specifika?
kontrola kupní smlouvy právníkem

Náležitosti smlouvy

Smlouva o převodu družstevního podílu zpravidla obsahuje vymezení smluvních stran převodce a nabyvatele, specifikuje družstevní podíl včetně bytového družstva a spojené právo užívání družstevního bytu, vymezení kupní ceny za družstevní podíl včetně způsobu úhrady nebo darování družstevního bytu, prohlášení smluvních stran a případné další podmínky a závěrem místo a podpis smlouvy.

Každá smlouva o převodu družstevního podílu je specifická, kdy lze doporučit vyhledat právní pomoc advokáta při sepsání k právní ochraně majetku převodce anebo nabyvatele.

Smlouva o převodu družstevního podílu se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Kupní smlouva na byt


Pozor na dluhy související s družstevním bytem

V rámci převodu družstevního bytu předcházejí na nabyvatele družstevního podílu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Před uzavřením smlouvy je tak vhodné pro nabyvatele mít k dispozici aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích. 

Smlouva o převodu družstevního podílu a samotný převod družstevního bytu není podmíněn souhlasem nějakého orgánu bytového družstva. Bytové družstvo také nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena.


Účinnost smlouvy a katastr

Převod družstevního bytu nevyžaduje podání na katastru nemovitostí. Účinnost převodu nastává dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu bytovému družstvu, ledaže smlouva o převodu stanovuje účinky později. Stejné účinky jako doručení smlouvy má také doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.


Smlouva o převodu družstevního podílu od právníka

Smlouva o převodu družstevního podílu bez starostí a na míru vašich potřeb? Můžete využít našich právních služeb, kdy se specializujeme na nemovitostní právo. Právní službu poskytneme rychle, odborně, online a za předem dohodnutou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o převodu družstevního podílu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.