Tabulka odškodnění úrazu. Vyplacení úrazového pojištění.

Utrpěli jste úraz s trvalými následky a řešíte vyplacení svého úrazového pojištění? Poradíme v článku, jak na získání odškodnění.
Tabulka odškodnění úrazu

Úraz je nutné nahlásit pojišťovně

Utrpěli jste úraz například při dopravní nehodě, trpíte trvalými následky a máte sjednáno úrazové pojištění? Tabulka odškodnění úrazu pak bude spojení, které často vyhledávají poškození úrazem, kteří potřebují řešit vyplacení úrazové pojistky.

Doporučujeme, aby úraz poškozený co nejdříve nahlásil svojí pojišťovně úrazového pojištění a řídil se jejími pokyny. Zbytečné vyčkávání na nahlášení úrazu může mít negativní dopady na poskytnutí pojistného plnění z úrazového pojištění, a to s ohledem na konkrétní pojistné podmínky a pojistnou smlouvu. Buďte tak aktivní a komunikujte se svojí pojišťovnou po úrazu.

Tabulka odškodnění úrazu obvykle představuje řešení oceňovací tabulky pojišťovny.

Trvalé následky a právo na vyplacení úrazové pojistky

Pokud poškozený trpí trvalými následky po úrazu, pak častokrát stanovuje pojistná smlouva možnost odškodnění trvalých následků z úrazového pojištění. Opět je zásadní prostudovat konkrétní pojistnou smlouvu a pojistné podmínky.

Tabulka odškodnění úrazu je pak slovní spojení, které často vyhledávají klienti pojišťovny pro řešení kompenzace trvalých následků z úrazového pojištění.

Trvalé následky a možnosti finanční kompenzace se liší téměř u každé úrazové pojistky, a proto je nutné přistupovat k jejich odškodnění individuálně.

Odvolání proti rozhodnutí pojišťovny

Tabulka odškodnění úrazu

Tabulka odškodnění úrazu často představuje oceňovací tabulku konkrétní pojišťovny k řešení výpočtu trvalých následků úrazového nebo životního pojištění. Oceňovací tabulky úrazu mají zásadní roli při stanovení finanční kompenzace z pojištění.

Při výpočtu trvalých následků dle oceňovací tabulky pojišťovny se často setkáváme s nesprávnými výpočty odškodnění pro poškozeného.

Pro naše klienty proto většinou řešíme výpočet trvalých následků dle oceňovacích tabulek výpočtem od spolupracujícího kvalifikovaného znalce.

Prostudujte si pojistné podmínky

Tabulka odškodnění úrazu při řešení kompenzace trvalých následků dle úrazového nebo životního pojištění je zásadní pro konkrétní výpočet náhrady. Při řešení kompenzace trvalých následků ze životního nebo úrazového pojištění je však důležité postupovat dle pojistné smlouvy a konkrétních pojistných podmínek, které je vhodné detailně prostudovat.

Pozor na promlčení

Často se setkáváme se situací, že pojišťovna vyžaduje další a další podklady a dokumentaci k řešení kompenzace trvalých následků ze životního nebo úrazového pojištění. V některých případech jsou však požadavky neoprávněné a je důležité pro poškozeného si hlídat promlčecí lhůtu, aby se řešení vyplacení úrazové pojistky neprotáhlo k jeho tíži.

Tabulka odškodnění úrazu

Krácení pojistného plnění

V jiných případech řešíme pro naše klienty kontroly a revize již vyplacených trvalých následků z úrazového pojištění. V některých případech nastává neoprávněné krácení pojistné plnění z úrazové nebo životní pojistky. Často se jedná o nesprávný výpočet výše finanční kompenzace za trvalé následky úrazu.

Krácení pojistného plnění především vnímá poškozený klient pojišťovny, nikoliv však pojišťovna poskytující pojistné plnění. Tabulka odškodnění úrazu je však obvykle zásadním dokumentem v rámci oceňovacích tabulek úrazu a předmětem výkladových sporů s pojišťovnou.

Pokud stížnosti a žádosti u pojišťovny nevedou k úspěšnému vymožení doplatku kompenzace trvalých následků, pak není vždy nutné obracet se rovnou na soud, ale existují mimosoudní možnosti řešení.

Mimosoudní řešení sporu s pojišťovnou

V některých případech sporu s pojišťovnou o výplatu pojistného plnění ze životního nebo úrazového pojištění lze využít instituce zřízené pro mimosoudní řešení sporů. Finanční arbitr může řešit některé spory ze životního pojištění a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven zase může řešit některé spory z neživotního pojištění.

Individuální postup pro mimosoudní řešení sporu je vhodné prodiskutovat s ohledem na konkrétní případ a pojistnou smlouvu.

Krácení pojistného plnění
Advokátní pro Vás a online – Mgr. Radek Novotný a JUDr. Zbyněk Drobiš

Právní pomoc online pro poškozené

Potřebujete právní pomoc při řešení odškodnění trvalých následků ze svého životního nebo úrazového pojištění? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultaci poskytujeme zdarma, a to telefonicky nebo e-mailem bez nutnosti osobní schůzky. Až po konzultaci se vzájemně domluvíme na případné další právní pomoci.

Poskytovatelem právní pomoci poškozeným je advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti, s.r.o.

Právní pomoc poskytujeme v oblasti sporů s pojišťovnami po celé České republice.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Tabulka odškodnění úrazu. Vyplacení úrazového pojištění.

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.