Právo na odškodnění při pokousání psem

Utrpěli jste zranění napadením psa? Řešíte bolestné a otázku výše odškodnění při pokousání psem. Poradíme v tomto článku.
výše odškodnění při pokousání psem

Kdo odpovídá za zranění způsobené psem

Pokud vás pokouše pes, pak odpovídá za zranění jeho vlastník a spolu s ním společně a nerozdílně také osoba, které byl pes svěřen v okamžiku napadení. Výše odškodnění při pokousání psem a právní základ odpovědnosti majitele psa je stanoven v občanském zákoníku. Nejčastěji uplatňovanou náhradou je bolestné při pokousání psem.

Význam policie a ošetření u lékaře

Jelikož důkazní břemeno k získání odškodnění při pokousáním psem je na poškozeném, pak doporučujeme dle naší zkušenosti:

 • zavolat policii k incidentu tak, aby měl poškozený důkaz o napadení psem a zranění;
 • vyhledat bezprostředně po napadení ošetření u lékaře k získání důkazu o způsobeném zranění.

Výše odškodnění při pokousání psem je zásadní otázkou pro poškozeného, avšak je také důležité prokázat, že k napadení psem skutečně došlo, a to zejména v případě, kdy za majitele psa bude plnit odškodnění jeho pojišťovna.

Vypořádání nemovitosti po rozvodu

Pojištění majitele psa k získání odškodnění

Z naší odškodňovací praxe a zkušeností vyplývá, že ideálním řešením odškodnění při napadení psem je situace, kdy je majitel pojištěn pro odpovědnost za škodu způsobenou psem. Jelikož výše odškodnění při napadení psem může být velmi vysoká, pak je účelné mít takové pojištění.

výše odškodnění při pokousání psem

Výše odškodnění při pokousání psem

Při řešení výše odškodnění při pokousání psem se zraněním se obvykle uplatňují tyto náhrady:

 • Bolestné;
 • Ušlý výdělek;
 • Náklady léčení;
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu;
 • Cestovné do zdravotních zařízení;
 • Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).

Každý případ napadení psem se zraněním je potřeba posoudit individuálně a stanovit, na které konkrétní náhrady má poškozený právo.

Bolestné při pokousání psem

Bolestné při pokousáním psem je obvykle nejčastěji uplatňovanou náhradou, kterou je možné řešit jak u drobných zranění (typu pohmožděnin) až po vážná zranění. Výpočet odškodnění při pokousání psem z hlediska bolestného se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

K řešení výpočtu zpravidla zasílá pojišťovna vlastníka psa formulář poškozenému, který má vyplnit jeho ošetřující lékař. Tento postup nedoporučujeme, jelikož se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

 • opomenutí některých položek zranění;
 • opomenutí přičtení bodů za operační zákroky;
 • neuplatnění zvýšení bolestného při komplikacích, ačkoli to je možné.

Častým omylem při řešení bolestného je vyčkávání na ukončení případné pracovní neschopnosti. Bolestné při pokousáním psem lze žádat k odškodnění již po prvotním ošetření nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Budoucí reoperace lze řešit následně doplatkem bolestného.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet na bolestné při pokousání psem prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce, abychom měli jistotu o správnosti výpočtu a ušetřili čas pro klienta.

Trvalé následky při pokousáním psem

Výše odškodnění při pokousání psem se může vztahovat také k řešení odškodnění trvalých zdravotních následků v souvislosti se zraněním při napadení psem. Odborně se trvalé zdravotní následky označují jako náhrada ztížení společenského uplatnění.

Trvalé následky při pokousáním psem se řeší zpravidla rok od incidentu po relativním ustálení zdravotního stavu poškozeného.

Odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) se opět řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Odškodnění této náhrady je zpravidla mnohem vyšší než odškodnění bolestného.

K řešení správného výpočtu opět doporučujeme využít specializovaného znalce namísto formulářů od pojišťovny.

Právní pomoc online

Řešíte otázku výše odškodnění při pokousání psem nebo bolestné při pokousání psem? Můžete se na nás obrátit. Nejprve vám můžeme poskytnout konzultaci případu odškodnění při pokousání psem.

Konzultace je zdarma.

Odškodnění následně vymáháme obvykle dle podílové odměny z vymoženého odškodnění.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právo na odškodnění při pokousání psem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.