Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Advokátní úschova je zásadním instrumentem pří koupi či prodeji nemovitosti, kdy je při správném provedení důležitou bezpečnostní pojistkou celého procesu převodu nemovitosti. V tomto článku se Vám pokusíme přiblížit základní informace o tomto právním institutu.

Podíváme se na to, jak advokátní úschova při převodu nemovitosti funguje a jaké výhody přináší oběma stranám transakce. Dozvíte se, jaké dokumenty jsou pro provedení úschovy potřebné a jaké jsou povinnosti a záruky spojené s touto právní službou.

Úschova a její role při převodu nemovitosti

Nákup nemovitosti představuje pro většinu osob zásadní životní krok, a jako takový je často spojen s největší finanční investicí v životě jednotlivce. Taktéž případný prodej nemovitosti je pro většinu osob zásadní finanční transakcí, často spojenou s využitím utržených finančních prostředků k nákupu či rekonstrukci nemovitosti pro vlastní bydlení. Jak nákup, tak prodej nemovitosti jsou spojeny se souvisejícími převody vysokých finančních částek.

Prvním a základním předpokladem úspěšného průběhu transakce je vzájemná důvěra stran, která by však měla být vždy podložena předchozím důkladným prověřením protistrany. Zcela zásadní nicméně zůstává zajištění dostatečné právní ochrany celého procesu převodu nemovitosti. Klíčová je přitom otázka načasování úhrady kupní ceny za nemovitost a otázka přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Za účelem minimalizace rizik spojených s převodem nemovitosti se obecně doporučuje úhrada kupní ceny prostřednictvím nějaké formy úschovy, např. notářské, advokátní či bankovní. Právě využití úschovy činí celý proces bezpečnějším a současně slouží k zajištění jeho hladkého průběhu.

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Pro pochopení smyslu a důležitosti úschovy je si třeba uvědomit, že k převodu vlastnického práva k nemovitosti nedochází okamžikem podpisu kupní smlouvy, ale až okamžikem zápisu vlastnictví do příslušného katastru nemovitostí. Pokud to tak vezmeme z pohledu kupujícího, přímá platba po podpisu kupní smlouvy, před zápisem do katastru, představuje zásadní riziko. Pokud by totiž přepis v katastru z jakéhokoli důvodu neproběhl, může být pro kupujícího obtížné (občas bohužel nemožné) dokončit převod nebo alespoň získat zpět uhrazenou kupní cenu.

Nyní můžete namítnout, že jednoduchým řešením by mohla být úhrada kupní ceny až po přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Takové načasování úhrady však představuje riziko naopak pro prodávajícího. V situaci, kdy kupující dohodnutou cenu za nemovitost neuhradí, musí ji prodávající složitě vymáhat, popřípadě vymáhat zpětný přepis vlastnického práva k nemovitosti.

Oba popsané scénáře mohou ústit ve složitý a nákladný soudní spor s nejistým výsledkem. Řešením této „patové“ situace mezi kupujícím a prodávajícím může být právě advokátní úschova při převodu nemovitosti.

Jak funguje advokátní úschova při převodu nemovitosti?

Proces úschovy kupní ceny při převodu nemovitosti je založen na tom, že v jejím rámci jsou stanoveny podrobné podmínky pro uvolnění finančních prostředků složených do úschovy kupujícím prodávajícímu. Momentem pro vyplacení kupní ceny je obvykle úspěšný zápis vlastnického práva pro kupujícího v katastru nemovitostí. Mezi další běžně podmínky patří třeba, že nemovitost nebude zatížena žádnými právy třetích osob (popřípadě, že došlo k předchozímu výmazu těchto práv).

Tyto podmínky jsou obvykle zakotveny v kupní smlouvě na nemovitost a v související smlouvě o advokátní úschově. Podmínky uvolnění kupní ceny lze v rámci kupní smlouvy a smlouvy o úschově upravit dle specifických potřeb jednotlivých stran a charakteristik dané transakce.

Co se týče praktické stránky věci, advokátní úschova při převodu nemovitosti obvykle funguje tak, že smluvní strany podepíší u advokáta společně s kupní smlouvou na nemovitosti i smlouvu o úschově. Kupující následně uhradí kupní cenu na stanovený speciální úschovní bankovní účet. Teprve až poté je advokátem podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jakmile dojde v katastru nemovitostí k přepisu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího, jsou finanční prostředky z účtu úschovy vyplaceny dohodnutým způsobem prodávajícímu.

Čtěte také: Kupní smlouva na nemovitost v roce 2024

V současné době je vzhledem k vysokým cenám nemovitostí, a s tím související potřebě co nejlepšího zabezpečení celé transakce, úschova kupní ceny využívána u většiny koupí a prodejů nemovitostí. I v případě převodu nemovitosti mezi rodinnými příslušníky, tedy v situaci vysoké vzájemné důvěry a současně očekávání, že celý převod proběhne hladce, bez nutnosti užití podobných zabezpečovacích právních institutů, je zejména u vyšších částek vhodné advokátní úschovu kupní ceny při převodu nemovitosti zvážit. Může se tak předejít nejen finančním ztrátám, ale i možné destrukci vztahů v rodině.

Proč využít advokátní úschovu kupní ceny při převodu nemovitosti?

Prodávající a kupující mohou při převodu nemovitosti využít několik forem úschovy. Kromě úschovy advokátní existují ještě úschova notářská, bankovní či úschova přímo u realitní kanceláře.

Advokátní úschova je mezi klienty oblíbená zejména díky její vysoké flexibilitě a příznivé ceně. Obvykle je výrazně levnější než úschova notářská či bankovní a současně nabízí větší možnost přizpůsobení podmínek úschovy a možnost rychleji reagovat na vzniklé problémy, potřebu změn či úprav. Úchova u realitní kanceláře může být často zahrnuta v ceně jejích služeb, představuje však objektivně větší riziko, neboť dohled nad realitními úschovami je méně přísný než dohled nad úschovami advokátními, notářskými, nebo bankovními.

V případě, že se při převodu nemovitosti rozhodnete pro advokátní úschovu, obvykle vše potřebné vyřídíte u advokáta během jedné návštěvy. Kromě smlouvy o úschově zde rovnou podepíšete i smlouvu kupní a další nezbytné dokumenty, což celý proces výrazně zjednodušuje a urychluje. Advokáti jsou ze zákona povinni mít profesní pojištění a podléhají regulacím a kontrolám ze strany České advokátní komory. Každá jednotlivá úschova musí být vedená na zvláštním úschovním účtu a musí být nahlášena České advokátní komoře.

Advokát je současně povinen dodržovat širokou škálu zákonných a etických pravidel, které jsou stanoveny pro řádné vykonávání jeho povolání. Tato pravidla zahrnují právní aspekty definované legislativou, stejně jako etické normy a standardy, které mají za úkol zajistit odpovědné poskytování právních služeb.

Cena úschovy v naší advokátní kanceláři

A kolik advokátní úschova při převodu nemovitosti stojí? Cena úschovy se v naší advokátní kanceláři odvíjí od kupní ceny nemovitosti, které se týká.

Ceny za provedení úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí jsou následující:

Kupní cena nemovitostiCena úschovy
do 1.000.000 Kč5.000 Kč
do 2.000.000 Kč5.500 Kč
do 5.000.000 Kč6.500 Kč
do 10.000.000 Kč8.500 Kč
nad 10.000.000 Kčdohodou
Advokátní úschova při převodu nemovitosti v Drobiš & Novotný, advokáti, s.r.o.

I když jsou s advokátní úschovou a celkové s výkonem advokacie spojeny různé povinnosti a garance, je přesto vhodné advokáta pečlivě vybrat. Výhodou je, že v dnešní době nemusí člověk spoléhat jen na doporučení, ale velké množství informací je možné dohledat online. Důležitým vodítkem při rozhodování mohou být i veřejné reference od klientů.

V naší advokátní kanceláři klademe důraz na spokojenost klientů, kteří jsou naší prioritou. Vždy se snažíme vyhovět jejich individuálním požadavkům a přáním. Nemovitostní právo je naší specializací, a jsme tak schopni poskytnout klientům komplexní poradenství a právní pomoc v rámci celého procesu převodu nemovitosti.

Reference klientů, kteří veřejně ohodnotili spolupráci s naší advokátní kanceláří, můžete nalézt například na těchto odkazech:

Zajímá vás advokátní úschova při převodu nemovitosti a potřebujete zjistit více informací? Kontaktujte nás k bezplatné konzultaci.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.