Jak vystěhovat nájemníka

Nájemník nehradil nájem a dostal platnou výpověď z nájmu, přesto však neopustil byt? Jak vystěhovat nájemníka se dozvíte v článku.
darování družstevního bytu

Pozor na svévolné vystěhování nebo odpojení služeb

Pronajímatelé se nacházejí často v zoufalé situaci, kdy nájemník nehradil nájem, obdržel platnou výpověď z nájmu, ale nadále užívá byt. Jak vystěhovat nájemníka? Řada pronajímatelů je mylně přesvědčena, že takovýto nájemník je v pozici de facto squattera a mohou nájemníka svévolně vystěhovat nebo odpojit přívod elektřiny, vody a jiných služeb k „motivaci“ nájemníka k vystěhování. Opak je pravdou.

V případě svévolného vystěhování věcí nájemce a změnou zámků, či odpojení energií do bytu se může pronajímatel vystavit trestnímu stíhání pro trestný čin porušování domovní svobody. Vychází se z právního principu, že nájemník neobývá byt protiprávně, ale na základě platného právního titulu nájemní smlouvy (přestože zanikl výpovědí z nájmu).


Jak vystěhovat nájemníka?

K zákonnému vystěhování nájemníka, který užívá byt, ačkoliv již uplynula výpovědní lhůta, budete potřebovat platný exekuční titul. Tento exekuční titul získáte tak, že podáte k příslušnému soudu žalobu na vyklizení bytu. Jakmile soud vydá rozsudek o vystěhování nájemníka (exekuční titul) a nájemník ani ve lhůtě stanovené soudem neopustí byt, pak můžete podat návrh exekutorovi k vystěhování nájemníka na základě exekučního titulu.

Říkáte si, že tento postup není příliš jednoduchý? Bohužel je to tak. Musí být dodržen zákonný postup, aby se pronajímatel nevystavil sám riziku protiprávního jednání.

jak vystěhovat nájemníka


Faktické opuštění bytu nájemníkem

V některých případech opustí nájemce byt, aniž by předal klíče pronajímateli nebo jej jakkoliv informoval. Občanský zákoník stanovuje, že pokud nájemce opustí byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. V tomto případě však doporučujeme obezřetnost a ověření, že nájemce byt skutečně opustil tak, že lze byt považovat za odevzdaný.


Jak předcházet vystěhování nájemníka?

Jak vystěhovat nájemníka jsme uvedli výše. Jak však předcházet této situaci? Velmi složitě, kdy zásadní je výběr vhodného nájemce a rovněž lze doporučit ujednání kauce v nájemní smlouvě, která alespoň částečně sníží ztráty z nehrazeného nájmu.


Právní pomoc: Jak vystěhovat nájemníka

Potřebujete právní pomoc při řešení této situace? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytujeme v nájemním právu rychle, odborně a také online.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak vystěhovat nájemníka

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.