Darování družstevního bytu dceři

Jak na darování družstevního bytu dceři nebo synovi se dozvíte v tomto článku.
Darování družstevního bytu dceři

Převod družstevního bytu v rodině

Darování družstevního bytu dceři nebo synovi je běžným řešením převodu nemovitosti v rodině. Prostřednictvím smlouvy o převodu družstevního podílu lze darování uskutečnit poměrně snadno a rychle. Darování družstevního podílu mezi rodiči a dětmi představuje často vypořádání majetkových vztahů v rodině za života rodičů.

Bytové družstvo nemůže omezit nebo úplně zakázat převod družstevního podílu, když je nabyvatel podle stanov bytového družstva způsobilý se stát členem. Příkladem případného omezení převodu družstevního podílu může být situace, kdy stanovy bytového družstva vylučují členství právnické osoby. Darování družstevního bytu dceři nebo synovi tak nepředstavuje zpravidla rozpor se stanovami a je možné jej realizovat.

Pro obdarovaného družstevního bytu je vhodné si uvědomit, že osobní vlastnictví bytu a vlastnictví družstevního podílu je něco jiného. Družstevní byt je vlastnictvím bytového družstva a nabyvatel vlastní pouze podíl v bytovém družstvu a s tím má právo nájmu družstevního bytu.

kupní smlouva na nemovitost 2022

Smlouva o převodu družstevního bytu

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu zakotvuje občanský zákon a zákon o obchodních korporacích. Darování družstevního bytu dceři nebo synovi vyžaduje platnou smlouvu o převodu, který by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

  • označení dárce a nabyvatele;
  • specifikování darovaného podílu a bytového družstva;
  • vymezení převodu členského podílu;
  • stanovení, že takový úkon je bezúplatný;
  • přijetí členského podílu obdarovaného;
  • místo a podpis dárce a obdarovaného.

Tyto náležitosti jsou pouze základní, kdy smlouva může obsahovat také další ujednání mezi stranami. Jelikož se při převádění družstevního podílu jedná o statisícové až milionové částky, doporučujeme se obrátit na zkušeného právníka a zajistit si tak hladký průběh převodu.

Darování družstevního bytu dceři

Pozor na dluhy

S převodem družstevního podílu přecházejí na nabyvatele také dluhy převodce vůči bytovému družstvu. Je tedy vhodné si zajistit potvrzení družstva o výši dluhů ještě před darováním.

Doporučujeme rovněž nabyvateli pohlídat si, že je splacena anuita u družstevního bytu související většinou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu.

Vypořádání mezi sourozenci

Darování družstevního bytu dceři nebo synovi může způsobit potřebu vyřešit majetkové vyrovnání mezi sourozenci již za života rodičů, když je obdarovaný pouze jeden z potomků. Možné spory lze vyřešit v podobě dohody o vypořádání mezi sourozenci. Taková dohoda může být zahrnuta v darovací smlouvě nebo být vyhotovena zcela samostatně.

Převod družstevního bytu na jinou osobu

Darování družstevního bytu dceři nebo synovi

Často se setkáváme s využíváním vzorů smluv stažených z internetu k převodu družstevního bytu. Při řešení darování družstevního bytu dceři nebo synovi však doporučujeme připravit smlouvu na míru od advokáta.

Smlouvu pro vás připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou cenou.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování družstevního bytu dceři

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.