Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Plánujete darovat nemovitost v rodině a přejete si zajistit svoji právní ochranu užívání nemovitosti po darování? Právní rady poskytnu v tomto článku.
převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti v rodině je poměrně běžné. Jak však právně ochránit dárce, který si přeje užívat nemovitost po darování?


Základem je věcné břemeno

Naprostým základem právní ochrany dárce při darování nemovitosti je zřízení věcného břemene doživotního bezplatného užívání nemovitosti.

Dohodu o zřízení tohoto věcného břemene je vhodné zakomponovat již do textu darovací smlouvy na nemovitost.

Mohu ze své praxe doporučit také stanovení podmínek pro hrazení poplatků a služeb při užívání nemovitosti k vyloučení případných sporů o jejich hrazení.

převod nemovitosti v rodině


Posílení právní ochrany přes zákaz zcizení a zákaz zatížení

Věcné břemeno doživotního užívání je poměrně známé. Nový občanský zákoník však již umožňuje posílení právní ochrany dárce stanovením zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti právně chrání dárce tak, že obdarovaný člen rodiny nemůže bez souhlasu dárce nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.

Zřízením zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti se podstatně posílí právní ochrana dárce po darování ke klidnému dožití v darované nemovitosti.

Darování nemovitosti


Doplnění dalších smluvních podmínek k nejvyšší právní ochraně

V darovací smlouvě na nemovitost lze vymezit další podmínky k ochraně dárce po darování nemovitosti. Například při společném užívání nemovitosti smluvně vymezit, kterou část nemovitosti bude užívat dárce a kterou obdarovaný s rodinou.

Každý případ darování a posílení ochrany dárce je individuální. Nezávazně nás kontaktujte, pokud si přejete vypracovat darovací smlouvu na míru s nejvyšší možnou právní ochranou dárce.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.