Jak nejlevněji přepsat nemovitost

Jak nejlevněji přepsat nemovitost? Nejčastěji se v praxi setkáváme s darováním nemovitosti. Jak na darování a spojené náklady poradíme v článku.
Jak nejlevněji přepsat nemovitost

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti je obvyklý způsob, jak nejlevněji přepsat nemovitost v rodině. Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky je obvyklý způsob vypořádání majetkových vztahů za života dárce, kdy dochází zejména k převodu nemovitosti ze starší generace na mladší. Převádět nemovitost v rodině je výhodné zejména z hlediska daní. Mezi nejbližšími příbuznými se totiž obvykle neplatí tzv. „darovací daň“.

Jak nejlevněji přepsat nemovitost

S otázkou jak nejlevněji přepsat nemovitost je spojeno také řešení, zda si potřebnou právní dokumentaci k převodu nemovitosti vyhotovit svépomocí nebo prostřednictvím profesionála. Chyby v darovací smlouvě, které jsou v rozporu s katastrálním zákonem, běžně vedou k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Při využití právního profesionála (advokáta nebo notáře) máte garanci, že odpovědnost za bezchybnost převodní dokumentace je na tomto právníkovi.

Naše advokátní kancelář připravuje převodní dokumentaci u darování nemovitosti za odměnu od 3.500,- Kč.

Kontrola právního stavu nemovitosti

Darování nemovitosti a daně

Darování nemovitosti je sice často vhodným řešením jak nejlevněji přepsat nemovitost, avšak je nutné pamatovat na některé daňové povinnosti.

Darovací daň z formálního hlediska již neexistuje. Darování je podřízeno dani z příjmu jakožto bezúplatný příjem. Darování je tak daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud však není od daně z příjmů osvobozeno. V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Nezapomeňte však na:

  • daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok vlastníkem nemovité věci;
  • oznamování osvobozených příjmů při darování v hodnotě nad pět milionů korun.

Pokud nemovitost přesahuje v daném roce hodnotu 5 milionů korun, vzniká obdarovanému zvláštní povinnost oznámení převodu správci daně. Toto oznámení není provázeno poplatkem, ale porušení této povinnosti je sankcionováno finančním úřadem.

Pokud se tedy jedná o darování nemovitosti v rodině, pak se zpravidla jedná o daňově výhodné řešení.

Jak nejlevněji přepsat nemovitost

Právní ochrana dárce

Také pro zachování klidných rodinných vztahů doporučujeme zakotvit do darovací smlouvy právní ochranu dárce. Zvláště tehdy, když chce dárce nemovitost dále obývat nebo jinak užívat také po darování. V takovém případě je standardní právní ochranou věcné břemeno dožití. Věcné břemeno zajistí dárci, ale i jiné osobě určené ve smlouvě právo doživotního a bezplatného užívání nemovité věci.

K  posílení ochrany dárce doporučujeme do smlouvy zakotvit také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti. Ten zakazuje obdarovanému bez souhlasu dárce nemovitost prodat nebo zatížit jiným věcným právem.

Vypořádání mezi sourozenci

Vypořádání mezi sourozenci se řeší obvykle v situaci, kdy se rodiče rozhodnou darovat nemovitost jen jednomu ze sourozenců a tento se má následně vypořádat s ostatními sourozenci. Řešení takové situace není složité. Je zejména nutné sepsat darovací smlouvu s návrhem na vklad vlastnického práva pro obdarované dítě do katastru nemovitostí a zároveň sepsat a uzavřít dohodu o vypořádání mezi sourozenci.

Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi sourozenci není výslovně upravena zákonem. Je nutné věnovat pozornost jejímu řádnému sepsání, a tak předejít zbytečným budoucím sporům o dohodě.

Advokáti pro vás a online

Jak nejlevněji přepsat nemovitost: Právní pomoc online

Pokud právě řešíte jak nejlevněji přepsat nemovitost prostřednictvím darování nemovitosti, můžete se na nás nezávazně obrátit.  V naší advokátní kanceláři sepsání darovací smlouvy spolu s návrhem na vklad pro katastr zajistíme rychle, odborně a za předem stanovenou cenu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak nejlevněji přepsat nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.