Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Řešíte jak přepsat dům na nezletilé dítě? Poradíme v novém článku.
Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Někdy se rodiče mohou setkat s potřebou převedení nemovitosti na své nezletilé dítě. Jak přepsat dům na nezletilé dítě? Klasickým řešením je darování nemovitosti bezúplatně, avšak tato cesta vyžaduje dodržení určitých formalit, o nichž se rozepíšeme v následujícím textu.

Celý proces můžeme shrnout do následujících kroků:

  1. Vyhotovení darovací smlouvy, která bude základem pro převod nemovitosti.
  2. Podání žádosti na opatrovnický soud, který musí schválit darování nezletilému dítěti.
  3. Jakmile opatrovnický soud schválí převod nemovitosti, podává se návrh na vklad na katastr nemovitostí.

Převedení nemovitosti na nezletilé dítě tak zahrnuje několik etap, které vedou k úspěšnému převodu. K tomu, aby mohla být nemovitost darována nezletilému dítěti, je třeba získat souhlas opatrovnického soudu. V průběhu tohoto procesu je dítěti přidělen kolizní opatrovník, jehož úkolem je zastupovat zájmy dítěte. Tato povinnost je daná zákonem, takže proces nelze uskutečnit bez opatrovníka. Pokud se rozhodnete pro tuto cestu darování, nebudete muset platit soudní poplatek za řízení před opatrovnickým soudem. Soudní proces by obecně neměl být komplikovaný a opatrovnický soud obvykle souhlas uděluje.

Pokud plánujete darovat nemovitost zletilému dítěti, které je plně svéprávné, pak již není třeba se obracet na opatrovnický soud. Postačí vypracovat darovací smlouvu a následně podat návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Potřebujete právní pomoc v tomto procesu? Nezávazně nás kontaktujte k nacenění právní pomoci. Dokumentaci k darování nemovitosti nezletilému připravíme rychle, odborně, za předem stanovenou odměnu a s odpovědností advokátní kanceláře.

Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Na co se připravit pro řízení před opatrovnickým soudem

Nyní máme jasnou odpověď na otázku, jak přepsat dům na nezletilé dítě. Zaměřme se detailněji na proces řízení před opatrovnickým soudem, který je nezbytnou součástí převodu nemovitosti. Během tohoto řízení soud především zkoumá důvody rodičů pro tento převod a jejich motivaci. Klíčovým aspektem celého procesu je ochrana zájmů nezletilého dítěte. Pokud jsou všechny podmínky splněny, opatrovnický soud udělí svůj souhlas. Jakmile je nemovitost převedena na nezletilé dítě, všechny důležité kroky týkající se nemovitosti (například prodej, zástava) se dále realizují prostřednictvím procesu a rozhodnutí opatrovnického soudu.

Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Věcné břemeno pro rodiče

Jak přepsat dům na nezletilé dítě již víme. Jak je to však s možností zřízení věcného břemene dožití pro rodiče po převodu nemovitosti?

Téma převodu nemovitosti na nezletilé dítě zahrnuje také otázku, jak zajistit bydlení rodičů v převáděné nemovitosti. Rodiče by měli zvážit, zda si chtějí vytvořit věcné břemeno pro užívání, pokud chtějí v darované nemovitosti nadále bydlet. Toto jim zajistí právo užívat nemovitost i po dosažení zletilosti dítěte.

Kromě toho mohou rodiče k věcnému břemenu přidat zákaz zcizení a zatížení, což je také zapsáno v katastru jako věcné břemeno. Tímto způsobem ještě více posílí své právní postavení k užívání nemovitosti. Co tento zákaz zcizení a zatížení obnáší? Dítě nemůže bez předchozího souhlasu dárců, tedy rodičů, převést, prodat nebo pronajmout získanou nemovitost bez jejich souhlasu.

K darovací smlouvě je možné připojit i další podmínky, jak bylo již zmíněno výše. Všechna tato dodatečná ujednání budou také posuzována opatrovnickým soudem.

Tímto jsme odpověděli na otázku, jak přepsat dům na nezletilé dítě, včetně možnosti zajistit bydlení rodičů v převáděné nemovitosti.

Kolik stojí darování nemovitosti

Darování a daně

Jak přepsat dům na nezletilé dítě a daňové aspekty? Darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle daňově výhodné. Převody mezi rodiči a dětmi jsou osvobozeny od daně z příjmu. Dále jsou osvobozeny tyto dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Právní pomoc k přepisu nemovitosti

Řešíte jak přepsat dům na nezletilé dítě? Poskytujeme komplexní právní pomoc online k převodu nemovitosti v rodině na nezletilé děti. Připravíme rychle, odborně a online veškerou potřebnou dokumentaci a poradíme, jak správně postupovat k úspěšnému darování.

Můžete se na nás nezávazně obrátit online nebo telefonicky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.