Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy nebo platu při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Jak však musí zaměstnanec postupovat, aby měl právo na náhradu mzdy nebo platu?
společné jmění manželů

Právo na náhradu mzdy

Zákoník práce stanovuje při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, že pracovní poměr zaměstnance trvá nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Avšak při splnění podmínky, že zaměstnanec oznámil písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával.


Průměrný výdělek

Náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Pozor na lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.