Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy nebo platu při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Jak však musí zaměstnanec postupovat, aby měl právo na náhradu mzdy nebo platu?
společné jmění manželů

Právo na náhradu mzdy

Zákoník práce stanovuje při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, že pracovní poměr zaměstnance trvá nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Avšak při splnění podmínky, že zaměstnanec oznámil písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával.


Průměrný výdělek

Náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Pozor na lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.