Odvolání daru pro nevděk u darování nemovitosti

Odvolání daru pro nevděk je možné také u darování nemovitosti. Jaké jsou zákonné podmínky pro uplatnění tohoto odvolání daru?
koupě bytu v exekuci

Odvolání daru pro nevděk

Občanský zákoník stanovuje právo na odvolání daru pro nouzi nebo nevděk obdarovaného. Dárce je oprávněn odstoupit od darovací smlouvy, jestliže obdarovaný ublížil dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy (pokud dárce neprominul obdarovanému takový nevděk).

Za určitých okolností může být nevděkem s právem na odvolání daru také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Příkladem nevděku může být obvykle fyzická šikana obdarovaného vůči dárci ve společné domácnosti včetně projevů násilí.


Právo dárce při odvolání daru

Při platném odvolání daru pro nevděk vzniká dárci právo žádat vydání celého daru (pokud již byl dar odevzdán) a jestliže není možné takto postupovat, pak zaplacení obvyklé ceny daru.

odvolání daru pro nevděk


Pozor na lhůtu pro odvolání daru pro nevděk

Dárce je oprávněn dar odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.


Darování nemovitosti a odvolání daru pro nevděk

V rámci odvolání daru u darování nemovitosti bude nutné podat žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, pokud obdarovaný neuznává odvolání daru a není ochoten provést změnu vlastnictví na katastru nemovitostí.

Každý spor o odvolání daru pro nevděk je individuální, kdy doporučujeme využít právní analýzu advokátem ke správnému určení postupu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Odvolání daru pro nevděk u darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.