Převod družstevního bytu v rodině

Převod družstevního bytu v rodině lze vyřešit poměrně snadno smlouvou o převodu družstevního podílu.
Převod družstevního bytu v rodině

Převod družstevního bytu v rodině snadno a rychle

Družstevní bydlení představuje oblíbenou formu řešení bytové problematiky, a to také u některých novostaveb. Převod družstevního bytu v rodině se obvykle řeší darováním členského podílu v bytovém družstvu. K převodu je potřebné sepsání a uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu (v případě darování družstevního bytu se tedy jedná o bezúplatný převod družstevního podílu).

Převod družstevního bytu upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. V rámci družstevního bydlení nevlastníte přímo byt (vlastníkem je bytové družstvo), ale členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Tuto skutečnost je nutné si uvědomit. Takto je například zkomplikována také možnost podnájmu družstevního bytu, kdy je nutný předchozí písemný souhlas bytového družstva.


Darovací smlouva na družstevní byt?

Převod družstevního bytu v rodině v případě darování se řeší smlouvou o bezúplatném převodu družstevního podílu, která obsahuje alespoň tyto náležitosti:

  • specifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu,
  • vymezení převáděného družstevního podílu a bytového družstva,
  • stanovení převodu členského podílu v bytovém družstvu,
  • stanovení, že převod družstevního podílu je bezúplatný,
  • závěrem místo a podpis smlouvy.

Výše uvedené jsou základní právní náležitosti, kdy je vhodné smlouvu o převodu družstevního podílu upravit na míru potřeb pro konkrétní převod družstevního bytu v rodině. Na internetu je řada vzorů smluv o převodu družstevního podílu, avšak vzhledem k hodnotě družstevního bytu (členského podílu v bytovém družstvu) lze doporučit přípravu smlouvy přenechat na advokátovi, který je odpovědný za bezchybnost smlouvy.

Převod družstevního bytu v rodině

Dluhy a družstevní byt

I při darování družstevního bytu přecházejí na nabyvatele podílu v bytovém družstvu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Lze tak doporučit nabyvateli, aby před uzavřením smlouvy měl k dispozici aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích. 

Převod družstevního bytu v rodině tak znamená, že nabyvatel členského podílu v bytovém družstvu bude odpovídat za existující dluhy převodce vůči bytovému družstvu.

Pozor také na tzv. anuitu, což je zpravidla splátka úvěru bytového družstva k výstavbě nebo rekonstrukci bytového domu. Nabyvatel by si měl také ověřit, zda je již anuita splacena nebo jaká je výše měsíčních nebo ročních splátek anuity vlastníka členského podílu v bytovém družstvu. Opatrnost se obvykle vyplácí.

Darovací smlouva družstevního bytu

Katastr a bytové družstvo

Převod družstevního bytu v rodině zpravidla nevyžaduje převod družstevního bytu na katastru nemovitostí, jelikož vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo. Účinnost převodu družstevního bytu je spojena s doručením účinné smlouvy o převodu bytovému družstvu (vyjma případu, kdy smlouva o převodu stanovuje účinky na později). Od bytového družstva vyžadujte potvrzení o přijetí nového člena. Totožné účinky má rovněž doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu.

Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena. Před převodem družstevního bytu tedy doporučujeme prostudovat stanovy bytového družstva. Příkladem omezení převodu družstevního bytu může být vymezení podmínky ve stanovách, že členem bytového družstva může být pouze fyzická osoba, takto by byl nemožný převod družstevního bytu na právnickou osobu.Smlouva od právníka a online

Převod družstevního bytu v rodině vyžaduje smlouvu o převodu družstevního podílu a splnění procedury účinnosti této smlouvy. Ačkoliv se jedná ve většině případů v podstatě o darování družstevního bytu, přesto doporučujeme smlouvu na míru konkrétního převodu a nikoliv využití vzoru z internetu, které mají různou právní kvalitu. Přeci jen družstevní byt má obvykle značnou finanční hodnotu a je vhodné jeho převod zajistit smlouvou, kterou připraví advokát.

Pro naše klienty řešíme převod družstevního bytu v rodině a připravujeme potřebné smlouvy, a to také online. Právní pomoc poskytujeme rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu. Přesnou cenu právní služby při převodu družstevního bytu naleznete v ceníku.Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod družstevního bytu v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.