Převod nemovitosti v rodině 2021

Jak na převod nemovitosti v rodině v roce 2021 snadno a rychle? Rychlý přehled se dozvíte v článku.
darovací smlouva s věcným břemenem

Převod nemovitosti v rodině 

Převod nemovitosti v rodině lze realizovat snadno prostřednictvím darování. Darování nemovitosti v rodině je běžné řešení převodu pozemku, domu nebo bytu v rámci rodinných vztahů. Koupě nemovitosti je samozřejmě také možná, ale darování nemovitosti převažuje. K převodu nemovitosti v rodině tak postačuje uzavření platné darovací smlouvy na převod nemovitosti dle občanského zákoníku a podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí.

sepsání darovací smlouvy

Převod nemovitosti na katastru

Při řešení darování nemovitosti pro mé klienty se opakují případy, kdy klient sepíše darovací smlouvu na převod nemovitosti svépomocí s chybou ve správné specifikaci nemovitosti. Většina chyb v označení nemovitosti v darovací smlouvě bohužel vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí správního poplatku. Správné vymezení nemovité věci dle katastrálního zákona je základem úspěšného převodu nemovitosti.


Jak je to s daní?

Převod nemovitosti v rodině lze považovat za daňově výhodné, kdy se zpravidla nehradí daň z nabytí nemovitosti v rámci darování nemovitosti v rodině.

Konkrétně jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
převod nemovitosti v rodině


Právní ochrana dárce a vypořádání mezi sourozenci

Převod nemovitosti v rodině se často realizuje mezi rodiči a dětmi, kdy si rodiče přejí nadále užívat nemovitost po jejím převodu. Právní ochranu dárce – rodičů lze zajistit zřízením věcného břemene dožití a rovněž doporučuji zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, které posílí ochranu dárce (obdarovaný například nesmí bez souhlasu rodičů převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nebo zatížit zástavním právem).

Nemovitost často převádějí rodiče pouze na jedno z dětí, kdy se následně řeší otázka vypořádání mezi obdarovaným dítětem a jeho sourozencem. Vypořádání finančních otázek mezi sourozenci po darování nemovitosti lze vyřešit dohodou o vypořádání majetkových vztahů mezi sourozenci za života rodičů.

Převod nemovitosti v rodině online

V rámci mojí praxe advokáta mohu připravit darovací smlouvu a související právní dokumentaci online bez nutnosti schůzky, a to za předem stanovenou odměnu.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti v rodině 2021

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.