Snížení výživného

Žádost o snížení výživného je oprávněná pouze za splnění zákonných podmínek. Kdy lze žádat snížení výživného?
rozvod manželství

Podstatná změna poměrů

Snížení výživného na nezletilé dítě stanovené rozhodnutím soudu lze zvažovat pouze při podstatné změně poměrů na straně rodičů nebo dítěte. Takto stanovuje občanský zákoník a občanský soudní řád.

Řešíte zvýšení výživného na nezletilé dítě? Přečtěte si článek zde.

Při řešení snížení alimentů nastává podstatná změna poměrů především na straně povinného rodiče. U nezletilého dítěte obvykle se zvyšujícím se věkem vzniká právo na zvýšení výživného a snížení je tak spíše nepravděpodobné.


Životní situace

Obvyklé životní situace, které řeší soudy při žádosti o snížení alimentů jsou nezaviněná ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc nebo vznik nových vyživovacích povinností na straně povinného rodiče. Musí se jednat o změny poměrů dlouhodobého charakteru, nikoliv pouze například krátkodobý výpadek příjmů na straně povinného rodiče.

Pokud nastane zrušení nebo snížení výživy za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací.

V praxi bývá snížení výživného poměrně náročné soudní řízení, kdy navrhovatel musí předložit důkazy a prokázat podstatnou změnu poměrů od posledního soudního rozhodnutí o výživném.


Soudní spor o snížení výživného

Život je pestrý a nelze stanovit veškeré situace, kdy lze oprávněně zvažovat snížení výživného na nezletilé dítě. Každý případ bude individuální. V rámci soudního sporu o snížení výživného budou detailně zkoumány veškeré okolnosti.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Snížení výživného

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.