Spoluvlastnictví družstevního podílu

Řešíte darování nebo prodej družstevního bytu a nejste si jisti, zda lze družstevní byt mít ve spoluvlastnictví? Odpověď naleznete v článku.
Spoluvlastnictví družstevního podílu

Spoluvlastnictví družstevního podílu

S účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích je možné spoluvlastnictví družstevního podílu. Družstevní byt tedy lze darovat nebo prodat do spoluvlastnictví. Pozor však na skutečnost, že stanovy bytového družstva mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví.

Jak tedy postupovat, kdy si přejete zajistit spoluvlastnictví družstevního podílu? Bude nutné prostudovat stanovy bytového družstva, zda nevylučují spoluvlastnictví. V textu stanov však vyloučení nemusí být popsáno doslova, ale může být „skryto“ v jiných formulacích. Pečlivě tedy prostudujte stanovy bytového družstva než začnete zvažovat možnost spoluvlastnictví u družstevního bytu.

Spoluvlastnictví družstevního podílu

Družstevní byt x byt v osobním vlastnictví

Nabyvatel družstevního bytu by si měl uvědomit základní rozdíl mezi vlastnictvím bytu v osobním vlastnictví a družstevním bytem. V rámci bytového družstva vlastní nabyvatel členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Nabyvatel členského podílu tedy nevlastní přímo byt, tento je ve vlastnictví bytového družstva. Tento základní, ale podstatný rozdíl, je vhodné si uvědomit před nabytím samotného vlastnictví.

Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena. Příkladem omezení převodu družstevního bytu může být vymezení podmínky ve stanovách, že členem bytového družstva může být pouze fyzická osoba, takto by byl nemožný převod družstevního bytu na právnickou osobu.

Darovací smlouva družstevního bytu


Darování družstevního bytu

Spoluvlastnictví družstevního podílu, pokud nevylučují stanovy bytového družstva, může být založeno jak darováním družstevního bytu, tak prodejem členského podílu v bytovém družstvu.

Základní právní náležitosti smlouvy při darování družstevního bytu jsou následující:

  • specifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu,
  • vymezení převáděného družstevního podílu a bytového družstva,
  • stanovení, že převod družstevního podílu je bezúplatný,
  • případné další podmínky a prohlášení,
  • závěrem místo a podpis smlouvy.

Tyto právní náležitosti jsou pouze základní. Přestože se jedná o darování, měli by dárce i obdarovaný zvážit využití kvalitní smlouvy od advokáta k bezchybnosti darování družstevního bytu.

Při prodeji družstevního bytu se vznikem spoluvlastnictví družstevního podílu však doporučujeme podrobnější smlouvu. K tomuto si přečtěte náš článek Koupě družstevního bytu 2021: Na co si dát pozor

Pozor na vzory smluv z internetu

V praxi se setkáváme s tím, že při darování nebo koupi družstevního bytu se využije stažená smlouva z internetu. Tento postup považujeme za rizikový, jelikož tyto vzory vykazují různou míru právní kvality, nemusí být vždy aktuální s ohledem na vývoj legislativy a praxe a zejména nemusí dostatečně chránit smluvní stranu při transakci, která dosahuje vysokých částek.

Spoluvlastnictví družstevního bytu vyžaduje také správnou formulaci ve smlouvě o převodu členského podílu v bytovém družstvu.


Smlouva od právníka a za předem stanovenou cenu

Řešíte vznik spoluvlastnictví družstevního podílu a chtěli byste kvalitní smlouvu od právníka, online a za předem stanovenou odměnu? Můžete se na nás obrátit. Cenu právní služby zjistíte snadno kliknutím na ceník níže.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Spoluvlastnictví družstevního podílu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.