Trvalé následky úrazu. Odškodnění z úrazového nebo životního pojištění

Řešíte vyplacení úrazové pojistky nebo životního pojištění při trvalých následcích úrazu? Poradíme, jak na odškodnění.
trvalé následky úrazu

Vyplacení úrazové pojistky

Trvalé následky úrazu a vyplacení pojistného plnění z úrazového nebo životního pojištění. Především je potřeba pro poškozeného prostudovat pojistnou smlouvu a související pojistné podmínky. Každá pojistka je individuální a je potřeba analyzovat konkrétní pojistné plnění pro trvalé následky úrazu.

Vyplacení úrazové pojistky při trvalých následcích je obvykle delší proces s řešením jednotlivých náhrad dle pojistné smlouvy.

Doporučujeme však, aby poškozený nahlásil zranění svojí pojišťovně co nejdříve po úrazu.

Pro naše klienty často řešíme situace, kdy utrpěli nezaviněnou dopravní nehodu a kromě vyplacení odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody řešíme také vyplacení úrazové pojistky.

V rámci úrazového pojištění se obvykle stanoví tyto náhrady:

  • Pojištění smrti následkem úrazu;
  • Pojištění trvalých následků;
  • Pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu;
  • Pojištění tělesného poškození při úrazu;
  • Denní odškodné;
  • Pojištění plné invalidity.

Naši klienti se na nás obracejí zejména k řešení trvalých následků a tělesného poškození při úrazu, které činí v praxi často obtíže.

Tabulka odškodnění úrazu

Při řešení vyplacení pojistného plnění pro trvalé následky úrazu jsou obvykle zásadní oceňovací tabulky konkrétní pojišťovny, a to k výpočtu finanční kompenzace odškodnění.

Poškozený je při řešení odškodnění trvalých následků v situaci, kdy potřebuje nastudovat pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a nakonec řešit oceňovací tabulky pojišťovny.

Trvalé následky úrazu je tak potřeba řešit ve vztahu k přesnému výpočtu pojistného plnění.

Pro naše klienty zajišťujeme obvykle výpočet trvalých následků prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce.

Vyplacení úrazové pojistky

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Pojistné plnění za trvalé následky z úrazového nebo životního pojištění je poskytnuto dle pojistné smlouvy, pojistných podmínek a oceňovacích tabulek konkrétní pojišťovny.

Řešení vyplacení finanční kompenzace za trvalé následky úrazu je proces, který trvá určitou dobu u pojišťovny.

Pozor však na situaci, kdy se proces vyplacení pojistného plnění za trvalé následky neustále oddaluje s žádostmi o doložení další a další dokumentace, a to pro riziko případného promlčení nároku.

Výše pojistného plnění za trvalé následky úrazu je tak vždy individuální s ohledem na:

  • trvalé následky konkrétního poškozeného;
  • nastavení pojistného krytí pro trvalé následky;
  • podmínky stanovené pojistnou smlouvu a pojistnými podmínkami;
  • výpočet kompenzace dle oceňovacích tabulek.

Pojistitel má obvykle právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo návykovou látku a odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Právo na takové krácení však nenáleží, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku lék, který pojištěný užil způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu.

Obecně platí, že je nutné prostudovat pojistné podmínky úrazové pojistky také z hlediska případného snížení kompenzace trvalých následků pro určité situace.

trvalé následky úrazu

Krácení pojistného plnění

Při řešení vyplacení trvalých následků úrazu se setkáváme s případy krácení pojistného plnění, a to zejména při stanovení výše finanční kompenzace.

Proti krácení pojistného plnění z úrazové nebo životní pojistky je poškozený klient oprávněn podat žádost o revizi/stížnost a žádat doplatek odškodnění.

Při řešení krácení pojistného plnění s pojišťovnou v rámci mimosoudní komunikace je důležité hlídat si časovou délku procesu, aby nenastalo riziko promlčení odškodnění.

Nesouhlas s likvidací pojistné události a mimosoudní možnosti řešení

Trvalé následky úrazu a jejich krácení nebo nevyplacení není nutné vždy řešit soudní cestou s pojišťovnou. V některých případech lze využít instituty mimosoudního řešení sporů.

Finanční arbitr může řešit některé spory ze životního pojištění a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven zase může řešit některé spory z neživotního pojištění.

Individuální postup pro mimosoudní řešení sporu je vhodné prodiskutovat s ohledem na konkrétní případ a pojistnou smlouvu.

Krácení pojistného plnění
Mgr. Radek Novotný a JUDr. Zbyněk Drobiš – advokáti pro Vás a online

Právní pomoc při jednání s pojišťovnou

Řešíte trvalé následky úrazu a jejich vyplacení z úrazové nebo životní pojistky? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma. Právní pomoc poskytujeme online, rychle a odborně.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Trvalé následky úrazu. Odškodnění z úrazového nebo životního pojištění

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.