Žádost o zvýšení výživného

Otázky a odpovědi právníka při řešení žádosti o zvýšení výživného na nezletilé dítě.
rozvod dohodou

Kdy lze žádat o zvýšení výživného na nezletilé dítě?

Obvykle při změně okolností od posledního soudního rozhodnutí o výživném. Například při nástupu dítěte do školy, vzniku nových nákladů na dítě (dlouhodobé onemocnění dítěte) a dalších skutečností, které jsou spojené se zvyšujícím se věkem dítěte.

Kde žádat o zvýšení výživného?

Pokud se nedohodnete smírně s druhým rodičem dítěte, budete se muset obrátit na soud.

Jaký soud je příslušný k podání žádosti o zvýšení výživného?

Žádost o zvýšení výživného na nezletilé dítě se podává k soudu, který o výživném rozhodoval naposledy.

Jaká je výše soudního poplatku?

Soudní poplatek se nehradí při řešení zvýšení výživného pro nezletilé dítě.

Co uvést do žádosti o zvýšení výživného?

Obecné náležitosti jsou označení soudu, účastníků řízení a posledního rozsudku o výživném. Následně odůvodnění žádosti o zvýšení výživného včetně označení důkazů. Závěrem uvést návrh na výši nového výživného, datum a podpis.

Každý případ zvýšení výživného je individuální, kdy doporučuji vyhledat právní pomoc advokáta.

Právní předpisy při řešení zvýšení výživného jsou zejména občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních soudních.


Je soudní řízení o zvýšení výživného složité?

Soud provádí dokazování z hlediska změny poměrů u nezletilého dítěte a rodičů, kdy je vhodné být aktivní a uvést veškeré skutečnosti dostatečně precizně včetně předložení potřebné dokumentace k prokázání argumentace.


Jaká je cena vypracování žádosti o zvýšení výživného od advokáta?

Ceny jsou různé. Vždy záleží na individuálních okolnostech případu.žádost o zvýšení výživného

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Žádost o zvýšení výživného

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.