Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost

Chystáte se darovat nemovitost? Darování je obvyklý způsob převodu vlastnického práva, který je využívaný zejména mezi rodinnými příslušníky. Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost, se dozvíte v tomto článku.
Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost

Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost

Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost pro platný převod vlastnického práva? Darovací smlouva na nemovitost musí obsahovat alespoň tyto zákonné náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného – nepostradatelné údaje v případě fyzických osob jsou celé jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště;
  • identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Smluvní strany si mohou ve smlouvě ujednat i další náležitosti. Součástí smlouvy může být dohoda o zřízení věcného břemene, zákaz zcizení a zatížení nebo například ustanovení o dopomoci ve stáří.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost bylo zodpovězeno. Pro převod vlastnického práva je však nezbytné vypracovat také návrh na vklad do katastru nemovitostí. Lze ho vyplnit pomocí interaktivního formuláře, který se nachází na webových stránkách katastrálního úřadu.

Darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy společně s návrhem na vklad poté stačí zanést nebo odeslat na příslušný katastrální úřad a uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který je možné uhradit přímo na pokladně katastrálního úřadu nebo vylepením kolku na přední stranu návrhu na vklad. Pokud jsou podklady v pořádku, katastrální úřad převede vlastnické právo k nemovité věci.

Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost

Právní ochrana dárce

Pokud si přejete nemovitost po darování nadále užívat, doporučujeme do darovací smlouvy zakotvit právní ochranu dárce. Pomocí vhodné právní úpravy můžete předejít budoucím rodinným sporům. Existují dva základní instituty právní ochrany dárce:

  • věcné břemeno je zcela základní ochranou dárce, které umožňuje doživotní a bezplatné užívání nemovitosti. Lze ho zřídit pro dárce i pro jinou osobu, na které se dohodnou smluvní strany. Dohoda o zřízení věcného břemene může být samostatnou listinou nebo součástí darovací smlouvy;
  • zákaz zcizení a zatížení zvyšuje ochranu dárce tím, že bez souhlasu dárce není možné nemovitost například převést na třetí osobu nebo zatížit zástavním právem.

Doporučujeme zřídit oba právní instituty současně pro silnou právní ochranu. V darovací smlouvě můžete také upravit kterou část nemovitosti bude užívat dárce a kterou obdarovaný.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online

Odpověděli jsme na otázku co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost. Jelikož převod nemovitosti představuje hodnotnou transakci, doporučujeme ponechat sepsání darovací smlouvy na míru právnímu profesionálovi k nastavení všech potřebných podmínek.

Plánujete darovat nemovitost a potřebujete odbornou právní pomoc? Neváhejte se na nás obrátit. Darování nemovitostí je naší specializací, které se dlouhodobě věnujeme. Darovací smlouvu vám společně s návrhem na vklad připravíme online, rychle a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.