Darovací smlouva bez notáře

Darovací smlouva bez notáře? Lze darovat nemovitost v rodině, aniž by bylo nutné vyhledat notáře? Poradíme v tomto článku.
Darovací smlouva bez notáře

Darovací smlouva bez notáře

Převod nemovitosti v rodině se řeší obvykle darováním. Darovací smlouva bez notáře? Za účelem přípravy darovací smlouvy a návrhu na vklad pro katastr nemovitostí není nutné vyhledat vždy notáře. Dárce i obdarovaný mohou potřebnou dokumentaci připravit svépomocí, prostřednictvím notáře nebo přenechat přípravu darovací smlouvy advokátovi.

Základní náležitosti darovací smlouvy na nemovitosti

Darovací smlouva bytu, domu nebo pozemku by měla splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesnou definici darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (podpisy musí být úředně ověřeny).

Darovací smlouva by kromě těchto základních náležitostí měla obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně. V rámci darovací smlouvy lze i zřídit věcné břemeno dožití pro dárce (zpravidla pro rodiče nebo prarodiče), zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nebo stanovit další podmínky dle dohody dárce a obdarovaného. Sepsání darovací smlouvy na nemovitost sice vypadá na první pohled snadně, ale s ohledem na vysokou hodnotu nemovitostí je vhodné přenechat vypracování smlouvy na odborníkovi.

Darovací smlouva bez notáře

Daňové aspekty darovaní

Darování nemovitosti v rodině je obvykle daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • darovala osoba, která žila s obdarovaným alespoň jeden rok ve společné domácnosti před získáním bezúplatného daru.

Obdarovaný je následně povinen pouze k dani z nemovitých věcí, která se hradí jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.

Darovací smlouva bez notáře je spojení, které tak může zahrnovat také řešení daňových otázek darování.

co obnáší darování nemovitosti

Pozor na chyby v darovací smlouvě

Darovací smlouva bez notáře se může zpočátku jevit jako snadný úkol, ale existují mnohá úskalí, která darování nemovitosti mohou zkomplikovat. Nejčastější chybou v darovací smlouvě je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem (např. nerozlišení, zda se jedná o pozemek stavební nebo standardní pozemkovou parcelu). Chyba obvykle vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí již uhrazeného správního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Vady časově a finančně komplikují převod nemovitosti, protože řešením nedostatků je obvykle ukončení předcházejícího vkladového řízení, příprava nové bezchybné darovací smlouvy a podání nového návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Samozřejmostí je opětovné uhrazení správního poplatku na katastru za převod nemovitosti.

Darovací smlouva bez notáře je sice možná, ale je vhodné zvážit i tak využití služeb notáře nebo advokáta při přípravě potřebné dokumentace pro hladký průběh darování nemovitosti.

Darování nemovitosti

Darovací smlouva od advokáta

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete připravit kvalitní darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr? Darovací smlouva je naše specializace. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu. Kromě darování nemovitosti můžeme také zařídit zřízení věcného břemene dožití pro dárce (včetně případného zákazu zcizení a zatížení nemovitosti) a připravit dohodu o vypořádání mezi sourozenci.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva bez notáře

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.