Darovací smlouva družstevního bytu

Darovací smlouva družstevního bytu. Jaké náležitosti musí splňovat k úspěšnému darování?
Darovací smlouva družstevního bytu

Převod družstevního bytu v rodině

Darovací smlouva družstevního bytu se využívá zejména při převodu nemovitosti v rodině. Darování družstevního bytu je častým řešením majetkových poměrů v rodině mezi rodiči a dětmi. K úspěšnému převodu družstevního bytu je však potřebná smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena.

Obdarovaný by si měl uvědomit základní rozdíl mezi vlastnictvím bytu v osobním vlastnictví a družstevním bytem. V rámci bytového družstva vlastní nabyvatel členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Nabyvatel členského podílu tedy nevlastní přímo byt, tento je ve vlastnictví bytového družstva. Tento základní, ale podstatný rozdíl, je vhodné si uvědomit před nabytím samotného vlastnictví.


Spoluvlastnictví družstevního podílu

Darovací smlouva družstevního bytu

Převod družstevního bytu upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, kdy darovací smlouva družstevního bytu musí splňovat alespoň tyto právní náležitosti:

  • specifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu;
  • vymezení převáděného družstevního podílu a bytového družstva;
  • stanovení převodu členského podílu v bytovém družstvu;
  • stanovení, že převod družstevního podílu je bezúplatný;
  • závěrem místo a podpis smlouvy.

Tyto náležitosti jsou pouze základní. Jelikož hodnota družstevního podílu v bytovém družstvu je obvykle v řádech statisíců nebo milionů korun, pak doporučujeme využití sepisu darovací smlouvy družstevního bytu na míru advokátem, který je odpovědný za bezchybnost smlouvy.

Darovací smlouva družstevního bytu je právním dokumentem pro úspěšný převod členského podílu v bytovém družstvu.

Darovací smlouva družstevního bytu

Na co si dát pozor?

Ačkoliv se jedná o darování družstevního bytu, přesto by měl nabyvatel zkoumat, zda nejsou spojeny s družstevním podílem nějaké dluhy převodce vůči bytovému družstvu, protože také při darování tyto dluhy přecházejí na nabyvatele. Vhodné je zajištění potvrzení bytového družstva o výši těchto dluhů před samotným převodem družstevního bytu. Rovněž věnujte pozornost tzv. anuitě, což je obvykle splátka úvěru bytového družstva k výstavbě nebo rekonstrukci bytového domu.

Musím na katastr?

Darování družstevního bytu obvykle nevyžaduje „návštěvu“ na katastru nemovitostí. Účinnost převodu družstevního bytu je totiž spojena s doručením účinné smlouvy o převodu bytovému družstvu (vyjma případu, kdy smlouva o převodu stanovuje účinky na později). Stejné účinky má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu.

Vypořádání mezi sourozenci

Darování nemovitosti, byť družstevního podílu, pouze jednomu ze sourozenců, může vyvolat v rodinných vztazích potřebu řešit vypořádání majetku za života rodičů. Při darování družstevního bytu lze rovněž vyřešit vypořádání mezi sourozenci s ohledem na darování pouze jednomu z dětí, a to formou dohody o vypořádání mezi sourozenci.

Darování družstevního v rodině může tedy představovat komplexní řešení zájmů dárce, tj. samotné darování družstevního bytu jednomu z dětí, řešení užívání družstevního bytu i po darování a vypořádání majetkových otázek mezi sourozenci z důvodu darování pouze jednomu z dětí.

Podnájem bytu dárcem

Při darování družstevního bytu si v některých případech přeje dárce nadále užívat byt i po jeho darování. Řešením je mimo jiné podnájem družstevního bytu se současným stanovením možností právní ochrany dárce v samotné darovací smlouvě k družstevnímu bytu. Před realizací darování družstevního bytu je však vhodné prostudovat stanovy bytového družstva a současnou nájemní smlouvu družstevního bytu z hlediska případných omezení podnájmu bytu.

Darovací smlouva družstevního bytu od právníka a online

V praxi se setkáváme s využitím stažených vzorů z internetu při řešení darování družstevního bytu. Jelikož se jedná o hodnotnou transakci v oblasti nemovitostí, pak je na zvážení, zda tento převod realizovat prostřednictvím vzorů z internetu. Vzory z internetu mohou mít různou míru právní relevance. Kvalitní darovací smlouva družstevního bytu může zpravidla zamezit případným budoucím a nákladným sporům.

Řešíte darování družstevního bytu a chcete mít jistotu bezchybného převodu? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu připraví advokát, online z pohodlí vašeho domova a za předem stanovenou odměnu.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva družstevního bytu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.