Jak na vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Řešíte vypořádání majetkových vztahů mezi sourozenci při darování nemovitosti od rodičů? Poradíme v tomto článku.
převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti jednomu ze sourozenců

V rodinných vztazích běžně nastávají situace, kdy si rodiče přejí za svého života vyřešit majetkové vztahy vůči svým dětem. Zpravidla nastává situace, kdy rodiče darují nemovitost jednomu z dětí, které se následně finančně vypořádá se svým sourozencem.

V praxi je tedy řešením sepsání darovací smlouvy na nemovitost od rodičů a následné podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí pro dítě.

Darování nemovitosti mezi rodiči a dítětem je daňově výhodné, jelikož darování nemovitosti je v této pokrevní linii osvobozeno od daně z příjmů ( darovací daň již neexistuje, kdy je darování zahrnuto v rámci daně z příjmů jako bezúplatný příjem).

vypořádání mezi sourozenci


Dohoda o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů při darování nemovitosti jednomu z dětí je reflektováno do dohody o vypořádání majetku mezi sourozenci. Tato dohoda není výslovně upravena v občanském zákoníku a je tedy nutné řádné sepsání všech podmínek dohody mezi sourozenci.

Dohoda o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů může být součástí darovací smlouvy na nemovitost nebo může být sepsána jako samostatná dohoda.

vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů


Finance na vypořádání majetku mezi sourozenci

Vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů může zkomplikovat zajištění finančních prostředků k vypořádání. Tuto situaci však v praxi řeší banky prostřednictvím hypotéky, kdy dohoda o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů je obvykle uznávána bankou k poskytnutí financování. Doporučuji se předem informovat v bance před samotným převodem nemovitosti.


Darovací smlouva a dohoda online

V rámci mojí advokátní praxe se zaměřuji na řešení této životní situace, kdy mohu připravit darovací smlouvu a dohodu o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů online bez nutnosti osobní schůzky, a to za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak na vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.