Darování nemovitosti 2021

Jak na darování nemovitosti v letošním roce se dozvíte v tomto aktuálním článku.
darování nemovitosti

Jak na darování nemovitosti

Darování nemovitosti se realizuje zejména při převodu nemovitosti v rodině. Jedná se o oblíbené právní řešení v rodinných vztazích, které je poměrně jednoduché při dodržení správného postupu a vyvarování se chyb vůči katastru nemovitostí.

K darování nemovitosti je potřebné sepsání platné darovací smlouvy k převodu bytu, domu nebo pozemku, a to zejména se správným vymezením nemovitosti dle katastrálního zákona a následné podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru.

Chyby v označení nemovitosti zpravidla znamenají zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí správního poplatku, který je ve výši 2.000,- Kč. Oprava této situace se řeší sepsáním nové darovací smlouvy bez chyb a podáním nového návrhu na vklad na katastru nemovitostí (bohužel s opětovným uhrazením správního poplatku).

kontrola kupní smlouvy právníkem


Darování nemovitosti a daně

Darování nemovitosti v rodině je obvykle daňově optimální, jelikož je darování osvobozeno od daně z příjmů (darovací daň neexistuje z formálního hlediska).

Konkrétně jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pokud jste získali darem nemovitost v roce 2021, pak se bude nutné přihlásit k hrazení daně z nemovitých věcí do konce ledna 2022.

Pozor však na případy, kdy hodnota darované nemovitosti přesahuje 5 mil. Kč. V takovém případě vzniká povinnost obdarovanému oznámit finančnímu úřadu získání tohoto daru.

darování nemovitosti


Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Darování nemovitosti v rodině je často spojeno s požadavkem dárce, aby mohl nadále žít v darované nemovitosti. V takovém případě lze doporučit již v darovací smlouvě zřízení:

  • věcného břemene dožití; a také
  • zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (od účinnosti nového občanského zákoníku lze také zřídit jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Tento právní institut chrání dárce tak, že obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost převést třetí osobě, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit dle dohody).

Doporučujeme k právní ochraně dárce zřízení jak věcného břemene, tak zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti.

Právní ochranu dárce lze také posílit vymezením dalších podmínek v darovací smlouvě, a to například stanovením kterou část nemovitosti bude užívat dárce, kterou obdarovaný s rodinou a které části budou užívány společně včetně klíče k hrazení služeb.


Odvolání darování nemovitosti

Mezi časté dotazy klientů patří otázka, zda lze darování nemovitosti případně odvolat. Odpověď poskytuje občanský zákoník, který stanovuje možnost odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk.

Ve stručnosti lze uvést k odvolání darování nemovitosti, že odvolání pro nouzi je možné, pokud je dárce po darování v takové nouzi, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V rámci posuzování nouze dárce se zkoumá, zda nouze nastala nezaviněně.

Dárce je zpravidla oprávněn odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk, když obdarovaný ublížil dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy (pokud dárce neprominul obdarovanému takový nevděk). V některých případem může být nevděkem zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Odvolání darování nemovitosti představuje zpravidla náročné právní řešení, kdy doporučujeme před odvoláním konzultovat s advokátem.

Darovací smlouva online, rychle a od právníka

Řešíte darování nemovitosti v letošním roce? Můžete se na nás obrátit, kdy se specializujeme na nemovitostí právo.

Darovací smlouvu včetně zřízení právní ochrany dárce a přípravy návrhu na vklad pro katastr nemovitostí připravíme online bez nutnosti osobní schůzky, a to rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti 2021

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.