Darování nemovitosti mezi příbuznými

Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými v roce 2020? V právním článku se dozvíte správný postup.
darování družstevního bytu

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti mezi příbuznými je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnuky lze vyřešit jednoduše prostřednictvím darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad do příslušného katastru.


Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými?

Bude nutná příprava platné darovací smlouvy na nemovitost. Zejména doporučuji obezřetnost a pečlivost při správném vymezení nemovitosti v darovací smlouvě dle podmínek katastrálního zákona. Nemovitost můžete nalézt prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí, kdy doporučuji si zajistit úplný výpis listu vlastnictví nemovitosti z katastru nemovitostí, která má být předmětem darování mezi příbuznými. Na darovací smlouvě je nutné úředně ověřit podpisy dárce a obdarovaného. Darovací smlouva na nemovitost je následně přílohou návrhu na vklad, což je specializovaný formulář. Na návrhu na vklad není povinné ověření podpisu navrhovatele.

Pokud je darovací smlouva a návrh na vklad bez chyb, pak provede katastr nemovitostí změnu vlastnictví za přibližně jeden měsíc od podání, o čemž budou účastníci vyrozuměni.

darování nemovitosti mezi příbuznými


Darovací daň a darování nemovitosti mezi příbuznými

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska. Bezúplatné příjmy (darování) jsou zahrnuty pod daň z příjmů. V rámci darování nemovitosti mezi příbuznými se obvykle nehradí tato daň.

Více k daním při darování nemovitosti si přečtete v mém článku: „Daň z darování nemovitosti 2020


Právní ochrana dárce

Darování nemovitosti mezi příbuznými představuje také často otázku, jak právně ochránit dárce při pokračování užívání nemovitosti i po jejím darování.

Obvykle se využije věcné břemeno dožití. Ze své právní praxe doporučuji posílit právní ochranu dárce zřízením věcného práva zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, které umožňuje nový občanský zákoník. Obdarovaný tedy nebude například oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost prodat třetí osobě nebo zatížit zástavním právem.

Více k právní ochraně dárce si přečtete v mém článku: Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti mezi příbuznými

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.