Darování nemovitosti mimo rodinu

Právní úprava darovaní nemovitosti je zakotvena v občanském zákoníku. Darování nemovitosti mimo rodinu lze realizovat na základě darovací smlouvy společně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na katastrálním úřadě. Více poradíme v článku.
darování nemovitosti mimo rodinu

Darovací smlouva

Darování nemovitosti mimo rodinu je obvykle možné, ať už se jedná o přítele, přítelkyni, kamaráda, kamarádku nebo životního partnera či partnerku. Darování nemovitosti je oblíbené řešení převodu nemovitosti bezúplatně.

Zásadním rozdílem mezi převodem nemovitosti v rodině a mimo rodinu je především daňová otázka, kdy mezi nejbližšími příbuznými se zpravidla nehradí daň z přijmu (dříve tzv. „darovací daň“). 

darovací smlouva nemovitost

Darování nemovitosti mimo rodinu

Darovací smlouva k darování bytu, domu nebo pozemku by měla splňovat minimálně tyto základní náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesnou definici darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (podpisy musí být úředně ověřeny).

Darovací smlouva pro účely darování nemovitosti mimo rodinu kromě těchto základních náležitostí může obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně. V rámci darovací smlouvy lze zřídit věcné břemeno dožití pro dárce, zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nebo stanovit další podmínky dle dohody dárce a obdarovaného.

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost sice vypadá na první pohled snadně, ale s ohledem na vysokou hodnotu nemovitostí je vhodné přenechat vypracování smlouvy na odborníkovi. Chybná definice nemovitosti či jiné právní vady v rozporu se zákonem, tak běžně vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Darování nemovitosti mimo rodinu často zahrnuje tak zřízení právní ochrany dárce k dalšímu užívání nemovitosti také po jejím převodu.

darování nemovitosti mimo rodinu

Právní ochrana dárce k užívání darované nemovitosti

Právní ochrana dárce bývá běžně součástí darovací smlouvy. V situaci, kdy dárce plánuje nemovitost nadále využívat doporučujeme zřídit v rámci darovací smlouvy:

  • věcné břemeno dožití; a také
  • zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti – tento zákaz posílí postavení dárce a bez jeho souhlasu nebude možno obdarovaným dar pronajmout, prodat, zatížit hypotékou, atd.

Doporučujeme v rámci darování nemovitosti mimo rodinu zřídit současně věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti a tím zajistit dárci silnější právní ochranu. Součástí dohody o zřízení věcného břemene je možné dále konkretizovat podmínky a práva k nemovitosti, např. jaké patro bude dárce obývat, které části budou společné, atd.

V případě darování nemovitosti mimo rodinu je vhodné nad právní ochranou alespoň uvažovat.

Existují životní situace, kdy se dárce rozhodne svůj dar odvolat, tyto případy jsou stanoveny občanským zákoníkem. Darování lze odvolat pro nevděk obdarovaného nebo nouzi obdarovaného. Každý případ odvolání darování je však nutné detailně posoudit.

Daňové aspekty darovaní mimo rodinu

Darování nemovitosti v rodině je obvykle daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;

Při darování mimo rodinu, je však zákonná výjimka, kdy od daně z příjmu je osvobozeno darování od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Daňové aspekty darování nemovitosti mimo rodinu doporučujeme konzultovat s kvalifikovanou účetní nebo daňovým poradcem před samotnou realizací darování nemovitosti.

Advokáti pro vás a online

Darovací smlouva od právníka a online

Řešíte darování nemovitosti mimo rodinu? Darování nemovitosti je naše specializace. Připravíme pro vás kvalitní darovací smlouvu bez starostí. Kromě darování nemovitosti můžeme také zařídit zřízení věcného břemene dožití pro dárce včetně případného zákazu zcizení a zatížení nemovitosti.

Darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr připravíme rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Darování nemovitosti v rodině z hlediska přípravy potřebné dokumentace začíná již na 3.500,- Kč vč. DPH. Bližší cenovou specifikaci obsahuje náš ceník níže:

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti mimo rodinu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.