Darování nemovitosti

Jak na darování nemovitosti po právní stránce? Postačuje sepsat pouze darovací smlouvu nebo je nutné vyplnit také další dokumentaci? Odpovědi naleznete v článku.
kontrola kupní smlouvy právníkem

Darovací smlouva a návrh na vklad

Darování nemovitosti se realizuje:

  • sepsáním platné darovací smlouvy, která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Nezapomeňte, že podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny;
  • vyplněním a podáním návrhu na vklad vlastnického práva pro katastr nemovitostí. Přílohou návrhu na vklad bude darovací smlouva. Jedná se o formulář pro katastr k úspěšnému darování. Podpisy na návrhu na vklad nemusí být úředně ověřeny oproti darovací smlouvě.


Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti představuje jednoduché řešení převodu nemovitostí zejména v rodině. V praxi se setkávám s obtížemi na katastru nemovitostí, kdy je darování katastrem zamítnuto pro nesprávné uvedené nemovitosti v darovací smlouvě nebo návrhu na vklad.

Při darování nemovitosti v rodině je také často řešena otázka právní ochrany dárce k užívání nemovitosti také po jejím převodu. Tuto právní ochranu lze vyřešit zřízením věcného břemene dožití a také případně zákazem zcizení a zatížení nemovitosti, které právní ochranu ještě posílí (nový vlastník není oprávněn bez souhlasu dárce například převést na třetí osobu nebo zastavit nemovitost).

darování nemovitosti


Darovací smlouva na míru

Nejste si jisti správným sepisem darovací smlouvy a chcete smlouvu na míru s garancí právní bezchybnosti? Můžete využít našich právních služeb. Darovací smlouvu a návrh na vklad můžeme pro vás připravit online bez nutnosti osobní schůzky.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.