Darovací smlouva s věcným břemenem

Při darování nemovitosti lze zřídit také věcné břemeno bezplatného doživotního užívání nemovitosti.
darování nemovitosti se zřízením služebnosti

Převod nemovitosti v rodině

Zejména při řešení převodu nemovitosti v rodině je darovací smlouva s věcným břemenem běžným typem smlouvy.

Zřízení věcného břemene doživotního bezplatného užívání při současném darování nemovitosti je základem právní ochrany dárce, který si přeje užívat nemovitost také po jejím darování.


Darovací smlouva s věcným břemenem

Dohodu o zřízení věcného břemene lze zahrnout již do textu samotné darovací smlouvy. Není nutné tak uzavírat mimo darovací smlouvu a vést dvě vkladová řízení na katastru. Zahrnutí dohody o zřízení věcného břemene přímo v darovací smlouvě tak ušetří náklady na poplatek v katastru.

darovací smlouva s věcným břemenem


Věcné břemeno pro další osoby

Věcné břemeno dožití nemusí být vymezeno pouze pro dárce nemovitosti, ale také další osoby žijící s dárcem v nemovitosti. Bude záležet na domluvě mezi dárcem a obdarovaným a především reflektování takové domluvy do textu samotné dohody o zřízení věcného břemene.


Jak na posílení právní ochrany dárce

Zvažujete, jak právně posílit ochranu dárce? Kromě věcného břemene dožití lze od účinnosti nového občanského zákoníku stanovit také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti, a to jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti je vhodný právní institut, když si přeje dárce silnou právní ochranu při doživotním užívání nemovitosti také po jejím převodu. Tento zákaz neumožňuje obdarovanému bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod.

Darovací smlouva s věcným břemenem tak může snadno obsahovat také zřízení tohoto zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, kdy se věcné břemeno a zákaz zcizení a zatížení také uvede do návrhu na vklad, aby tato právní ochrana dárce byla zapsána v katastru nemovitostí u konkrétní nemovitosti.

Darovací smlouva s věcným břemenem může také obsahovat další prohlášení a ujednání k právní ochraně dárce. Například lze písemně vymezit v darovací smlouvě kdo bude užívat konkrétní části nemovitosti po darování, které části nemovitosti budou užívány společně a jak se budou dělit náklady na energie a opravy darované nemovitosti.

Darovací smlouva na byt vzor

Vypořádání mezi sourozenci

Při převodu nemovitosti v rodině je často řešena také otázka vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů, kdy je nemovitost darována pouze jednomu z dětí. Tuto životní situaci lze vyřešit poměrně snadno sepsáním dohody o vypořádání majetku mezi sourozenci při současném darování nemovitosti jednomu z dětí.

Darovací smlouva s věcným břemenem může být tak sepsána komplexně včetně zahrnutí:

  • zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti,
  • dohody o užívání nemovitosti v konkrétním rozsahu,
  • dohody o vypořádání mezi sourozenci.

Je tedy pouze na dárci jak se rozhodne řešit darování svého bytu, domu nebo pozemku. Z naší praxe vyplývá, že některým dárcům postačuje vyřešit pouze darování a zřídit věcné břemeno dožití. Jiní dárci preferují posílení právní ochrany zřízením také zákazu zatížení a zákazu zcizení a někteří dárci si rovněž přejí vypořádat majetkové vztahy mezi svými dětmi. Volba je na každém z dárců a jeho preferencí.


Darování a daně

Převod nemovitosti v rodině darováním je obvykle daňově výhodný, jelikož se nehradí darovací daň (formálně zrušena a převedena pod daň z příjmů).

Konkrétně jsou při darování osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darovací smlouva s věcným břemenem od právníka a online

Darovací smlouva s věcným břemenem od právníka, online z pohodlí domova, za předem stanovenou odměnu a do tří pracovních dnů? Tuto právní pomoc poskytujeme v našem balíčku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva s věcným břemenem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.