Dlužná mzda. Jak řešit?

Dlužná mzda zaměstnance. Jak řešit tuto situaci?
společné jmění manželů

Splatnost mzdy

Dlužná mzda je nepříjemná životní situace pro každého zaměstnance. Jakmile nastane splatnost mzdy (výplatní termín mzdy) a přes následné přísliby zaměstnavatele k úhradě není dlužná mzda zaměstnanci uhrazena, pak lze doporučit zaměstnanci následující postup k vymožení dlužné mzdy.


Mimosoudní vymáhání

Dlužnou mzdy je vhodné vymáhat především mimosoudně (pokud již nehrozí promlčení dlužné mzdy). Doporučuji vypracovat a odeslat písemnou žádost o úhradu dlužné mzdy se stanovením konkrétního data k úhradě, a to doporučenou poštou do sídla zaměstnavatele. Podle reakce zaměstnavatele lze dohodnout například splátkový kalendář potvrzený uznáním dluhu ze strany zaměstnavatele.


Žaloba o zaplacení dlužné mzdy

Pokud však není dlužná mzda uhrazena v dodatečném termínu dle mimosoudní výzvy a ani zaměstnavatel nikterak nereaguje na výzvu k úhradě, pak lze doporučit soudní vymáhání dlužné mzdy u příslušného soudu.

Před podáním žaloby o zaplacení dlužné mzdy lze doporučit konzultaci s advokátem k posouzení šancí na úspěch takové žaloby. Každý případ soudního sporu o dlužnou mzdu je individuální a záleží na okolnostech každého konkrétního sporu.


Dlužná mzda úroky z prodlení

V případě dlužné mzdy vzniká zaměstnanci právo také žádat úroky z prodlení. V rámci mimosoudního nebo soudního vymáhání je vhodné uvést do podání také žádost o úrok z prodlení z dlužné mzdy.


Insolvence zaměstnavatele a dlužná mzda

Pokud je zaměstnavatel v takové platební neschopnosti, že bylo zahájeno insolvenční řízení, pak doporučuji přihlásit dlužnou mzdu do probíhajícího insolvenčního řízení. Určitou pomoc v tomto případě poskytuje také stát, kdy lze podat žádost na Úřadu práce.


Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dlužná mzda. Jak řešit?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.