Dlužná mzda. Jak řešit?

Dlužná mzda zaměstnance. Jak řešit tuto situaci?
společné jmění manželů

Splatnost mzdy

Dlužná mzda je nepříjemná životní situace pro každého zaměstnance. Jakmile nastane splatnost mzdy (výplatní termín mzdy) a přes následné přísliby zaměstnavatele k úhradě není dlužná mzda zaměstnanci uhrazena, pak lze doporučit zaměstnanci následující postup k vymožení dlužné mzdy.


Mimosoudní vymáhání

Dlužnou mzdy je vhodné vymáhat především mimosoudně (pokud již nehrozí promlčení dlužné mzdy). Doporučuji vypracovat a odeslat písemnou žádost o úhradu dlužné mzdy se stanovením konkrétního data k úhradě, a to doporučenou poštou do sídla zaměstnavatele. Podle reakce zaměstnavatele lze dohodnout například splátkový kalendář potvrzený uznáním dluhu ze strany zaměstnavatele.


Žaloba o zaplacení dlužné mzdy

Pokud však není dlužná mzda uhrazena v dodatečném termínu dle mimosoudní výzvy a ani zaměstnavatel nikterak nereaguje na výzvu k úhradě, pak lze doporučit soudní vymáhání dlužné mzdy u příslušného soudu.

Před podáním žaloby o zaplacení dlužné mzdy lze doporučit konzultaci s advokátem k posouzení šancí na úspěch takové žaloby. Každý případ soudního sporu o dlužnou mzdu je individuální a záleží na okolnostech každého konkrétního sporu.


Dlužná mzda úroky z prodlení

V případě dlužné mzdy vzniká zaměstnanci právo také žádat úroky z prodlení. V rámci mimosoudního nebo soudního vymáhání je vhodné uvést do podání také žádost o úrok z prodlení z dlužné mzdy.


Insolvence zaměstnavatele a dlužná mzda

Pokud je zaměstnavatel v takové platební neschopnosti, že bylo zahájeno insolvenční řízení, pak doporučuji přihlásit dlužnou mzdu do probíhajícího insolvenčního řízení. Určitou pomoc v tomto případě poskytuje také stát, kdy lze podat žádost na Úřadu práce.


Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dlužná mzda. Jak řešit?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.