Dohoda o mlčenlivosti. Otázky a odpovědi. Právník online pro podnikatele.

Dohoda o mlčenlivosti představuje běžnou dohodu v rámci podnikatelských aktivit k ochraně informací a know-how. Dohoda o mlčenlivosti se uzavírá zejména při nově vznikající podnikatelské spolupráci s třetím subjektem nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Jak na dohodu o mlčenlivosti v roce 2020?
vypořádání mezi sourozenci

Dohoda o mlčenlivosti

Dohoda o mlčenlivosti chrání informace, know-how a obchodní tajemství především mezi podnikateli nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.


V jakém zákoně jsou upraveny náležitosti dohody o mlčenlivosti?

Dohoda není výslovně upravena v zákoně. Mlčenlivost a ochrana obchodního tajemství je částečně vymezena v občanském zákoníku nebo zákoníku práce při řešení mlčenlivosti zaměstnance. Jelikož není dohoda o mlčenlivosti výslovně upravena zákonem, bude záležet zejména na přípravě podmínek dohody o mlčenlivosti mezi smluvními stranami.

Dohoda o mlčenlivosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí vycházet z obecných principů pracovního práva, kdy zaměstnanec je považován za slabší smluvní stranu, které náleží vyšší míra právní ochrany. Dohoda mezi podnikateli však není takto omezena a uplatní se smluvní volnost stran.

Dohoda o mlčenlivosti


Jaké informace lze chránit dohodou?

Důvěrné informace vztahující se k podnikání, know-how, obchodní tajemství, atd.


Jakými sankcemi chránit důvěrné informace v dohodě o mlčenlivosti?

V rámci dohody o mlčenlivosti mezi podnikateli doporučuji chránit důvěrné informace pod sankcí smluvní pokuty.


Jakým oblastem dohody věnovat dále pozornost?

Kromě obecných právních náležitostí dohody o mlčenlivosti, vymezení chráněných informací, sankcí za porušení dohody, doporučuji také vymezit okruh osob a případných subdodavatelů, kteří budou mít přístup k chráněným informacím podnikatele a dobu ochrany informací.


Jaká je cena sepsání dohody o mlčenlivosti od advokáta?

Ceny jsou různé. U nás je fixní cena 2.000,- Kč za přípravu této dohody včetně potřebné konzultace. Právní službu lze realizovat online bez nutnosti schůzky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o mlčenlivosti. Otázky a odpovědi. Právník online pro podnikatele.

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.