Dohoda o mlčenlivosti. Otázky a odpovědi. Právník online pro podnikatele.

Dohoda o mlčenlivosti představuje běžnou dohodu v rámci podnikatelských aktivit k ochraně informací a know-how. Dohoda o mlčenlivosti se uzavírá zejména při nově vznikající podnikatelské spolupráci s třetím subjektem nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Jak na dohodu o mlčenlivosti v roce 2020?
vypořádání mezi sourozenci

Dohoda o mlčenlivosti

Dohoda o mlčenlivosti chrání informace, know-how a obchodní tajemství především mezi podnikateli nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.


V jakém zákoně jsou upraveny náležitosti dohody o mlčenlivosti?

Dohoda není výslovně upravena v zákoně. Mlčenlivost a ochrana obchodního tajemství je částečně vymezena v občanském zákoníku nebo zákoníku práce při řešení mlčenlivosti zaměstnance. Jelikož není dohoda o mlčenlivosti výslovně upravena zákonem, bude záležet zejména na přípravě podmínek dohody o mlčenlivosti mezi smluvními stranami.

Dohoda o mlčenlivosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí vycházet z obecných principů pracovního práva, kdy zaměstnanec je považován za slabší smluvní stranu, které náleží vyšší míra právní ochrany. Dohoda mezi podnikateli však není takto omezena a uplatní se smluvní volnost stran.

Dohoda o mlčenlivosti


Jaké informace lze chránit dohodou?

Důvěrné informace vztahující se k podnikání, know-how, obchodní tajemství, atd.


Jakými sankcemi chránit důvěrné informace v dohodě o mlčenlivosti?

V rámci dohody o mlčenlivosti mezi podnikateli doporučuji chránit důvěrné informace pod sankcí smluvní pokuty.


Jakým oblastem dohody věnovat dále pozornost?

Kromě obecných právních náležitostí dohody o mlčenlivosti, vymezení chráněných informací, sankcí za porušení dohody, doporučuji také vymezit okruh osob a případných subdodavatelů, kteří budou mít přístup k chráněným informacím podnikatele a dobu ochrany informací.


Jaká je cena sepsání dohody o mlčenlivosti od advokáta?

Ceny jsou různé. U nás je fixní cena 2.000,- Kč za přípravu této dohody včetně potřebné konzultace. Právní službu lze realizovat online bez nutnosti schůzky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o mlčenlivosti. Otázky a odpovědi. Právník online pro podnikatele.

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.