Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Ideálním řešením vypořádání společného jmění manželů je dohoda. Více se dozvíte v článku.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje manželské majetkové právo, které zahrnuje majetek a dluhy a vzniká uzavřením manželství (pokud nebylo stanoveno odlišně předmanželskou smlouvou). Po zániku společného jmění je vhodná dohoda o vypořádání společného jmění manželů.

Společné jmění manželů je to, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.


Součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.


Zánik společného jmění manželů

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství. Pokud manželé zvolí rozvod dohodou, pak je vypořádání společného jmění manželů zpravidla jednodušší než při sporném nebo ztíženém rozvodu. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je vždy lepší variantou než soudní spor o vypořádání.

Vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání společného jmění manželů je nutné realizovat do tří let od rozvodu manželství, a to dohodou nebo návrhem na soud. Pokud se společné jmění nevypořádá ani do tří let od zániku manželství, pak platí zásada, že:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů je časově a finančně nákladnější než dohoda o vypořádání společného jmění manželů.


Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů obsahuje vypořádání veškerého majetku a dluhů ze společného jmění manželů. Tato dohoda však nesmí poškodit práva věřitelů. Dohoda má účinky ke dni zániku společného jmění manželů.


Dohoda od právníka a online

Řešíte vypořádání společného jmění manželů? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Dohodu o vypořádání společného jmění manželů můžeme připravit online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.