Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Ideálním řešením vypořádání společného jmění manželů je dohoda. Více se dozvíte v článku.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje manželské majetkové právo, které zahrnuje majetek a dluhy a vzniká uzavřením manželství (pokud nebylo stanoveno odlišně předmanželskou smlouvou). Po zániku společného jmění je vhodná dohoda o vypořádání společného jmění manželů.

Společné jmění manželů je to, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.


Součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.


Zánik společného jmění manželů

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství. Pokud manželé zvolí rozvod dohodou, pak je vypořádání společného jmění manželů zpravidla jednodušší než při sporném nebo ztíženém rozvodu. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je vždy lepší variantou než soudní spor o vypořádání.

Vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání společného jmění manželů je nutné realizovat do tří let od rozvodu manželství, a to dohodou nebo návrhem na soud. Pokud se společné jmění nevypořádá ani do tří let od zániku manželství, pak platí zásada, že:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů je časově a finančně nákladnější než dohoda o vypořádání společného jmění manželů.


Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů obsahuje vypořádání veškerého majetku a dluhů ze společného jmění manželů. Tato dohoda však nesmí poškodit práva věřitelů. Dohoda má účinky ke dni zániku společného jmění manželů.


Dohoda od právníka a online

Řešíte vypořádání společného jmění manželů? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Dohodu o vypořádání společného jmění manželů můžeme připravit online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.