Společné jmění manželů po rozvodu

Řešíte vypořádání společného jmění manželů po rozvodu? Přečtěte si tento článek pro lepší orientaci ve spleti paragrafů.
společné jmění manželů

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů představuje manželské majetkové právo zakotvené občanským zákoníkem, které je zvláštním druhem spoluvlastnictví mezi manželi. Společné jmění manželů po rozvodu je vhodné vypořádat dohodou nebo soudním řízením.

To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů. Společné jmění manželů vzniká automaticky uzavřením manželství, vyjma případu uzavření předmanželské smlouvy.

Společné jmění manželů podléhá zákonnému režimu (když je SJM bez předmanželské smlouvy nebo jiné právní modifikace během manželství), smluvenému režimu (předmanželská smlouva) nebo režimu založenému soudním rozhodnutím.

V tomto článku se zaměříme na společné jmění manželů po rozvodu v rámci nejběžnějšího zákonného režimu.


Co patří do společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů patří majetek i dluhy. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.


Do společného jmění manželů patří také zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a v některých případech rovněž podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu.

Společné jmění manželů po rozvodu v rámci vypořádání tedy obsahuje řadu majetkových práv manželů.

V rámci dluhů patřících do společného jmění manželů tvoří výjimku dluhy převzaté za trvání manželství, které

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku;
 • převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.


společné jmění manželů


Společné jmění manželů po rozvodu

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství. Společné jmění manželů je tak nutné vypořádat po rozvodovém soudním řízení. Pokud však nenastane vypořádání společného jmění manželů ani do 3 let od rozvodu, pak platí zákonná zásada, že:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.


Vypořádání dohodou nebo soudem

Ideální řešení vypořádání společného jmění po rozvodu je dohoda. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů má vždy účinky ke dni zániku společného jmění manželů.

Pokud se manželé nejsou ochotni nebo schopni dohodnout na vypořádání společného jmění manželů, pak může každý z manželů podat návrh na soud k vypořádání společného jmění manželů.

Při soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů se uplatňují tato pravidla:

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné;
 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek;
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek;
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí;
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost;
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.


Společné jmění manželů po rozvodu v rámci soudního vypořádání zpravidla představuje náročnou soudní „bitvu“.


Specializovaný právník na vypořádání společného jmění

Řešíte společné jmění manželů po rozvodu a potřebujete:

 • konzultovat otázky, které jsou vám nejasné v rámci SJM;
 • připravit dohodu o vypořádání společného jmění manželů; nebo
 • zastoupit před soudem k vypořádání společného jmění manželů?


Můžete se na nás nezávazně obrátit.


Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Společné jmění manželů po rozvodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.