Rozvod manželství

Rozvod manželství představuje složitou životní situaci, která má však svoje řešení. Rychlý přehled v rozvodu manželství v článku naší advokátky.
rozvod manželství

Rozvod s dohodou nebo bez dohody

Při řešení rozvodu manželství je zásadní, zda jsou manželé schopni se dohodnout na rozvodu manželství. Rozvod dohodou představuje poměrně rychlé a nejméně nákladné východisko pro rozvod manželství. Naopak rozvod bez dohody znamená delší a nákladnější řešení.

Rozvod manželství lze tak pro orientaci rozdělit na:

 • rozvod dohodou (nesporný rozvod); nebo
 • rozvod bez dohody (sporný rozvod nebo ztížený rozvod).


Pro rozvod dohodou musí být splněny tyto zákonné podmínky:

 • manželství trvalo nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem nežijí nutně neznamená, že manželé musí již žít odděleně);
 • manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil; a
 • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.


Bez dohody nastává sporný rozvod, kdy soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství nebo nastává ztížený rozvod, ve kterém soud manželství nerozvede, jestliže je rozvod v rozporu:

 • se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu; nebo
 • se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.


Ať se již jedná o rozvod dohodou, sporný nebo ztížený rozvod, může manželství rozvést pouze soud.


rozvod manželství


Řešení nezletilých dětí

Jestliže mají manželé společné nezletilé děti, pak soud nerozvede manželství do doby rozhodnutí o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství.

Řízení o péči o nezletilé děti se vede před samotným rozvodovým řízením.

Soud rozhodne o péči o nezletilé děti po rozvodu manželství tak, že je stanovena:

 • Výlučná péče o dítě jednoho z rodičů;
 • Společná péče o dítě; nebo
 • Střídavá péče.


Když se manželé nejsou schopni dohodnout na péči o nezletilé děti, pak zpravidla nastává dlouhé a psychicky pro rodiče náročné soudní řízení, kdy se před soudem často „pere špinavé prádlo“ z manželství. V řadě případů se vychází při určení péče o nezletilé dítě také z posudků od psychologů.

V rámci soudního rozhodnutí o péči o nezletilé děti je také stanoveno soudem výživné.


Náklady na rozvod manželství

Soudní poplatek za rozvod manželství je ve výši 2.000,- Kč. Soudní řízení ve věci péče o nezletilé děti je od soudního poplatku osvobozeno.

Zejména při sporném a ztíženém rozvodu se zpravidla manželé nechají právně zastoupit advokátem v rámci soudních jednáních.

Co očekávat a žádat od rozvodového právníka:

 • precizní znalost platného rodinného práva včetně rozhodovací praxe soudů;
 • praktické zkušenosti z rozvodu manželství;
 • schopnost empatického jednání; a
 • kvalitní právní pomoc při sepisu potřebné dokumentace.


Ceny rozvodových právníků jsou různé. Při rozvodu dohodou se lze zpravidla dohodnout na přesné odměně za „rozvodové papíry“. Při sporném nebo ztíženém rozvodu se hradí obvykle hodinová odměna, která se pohybuje od 1.500,- Kč do 3.500,- Kč.


Jak dlouho trvá rozvod manželství?

Rozvod manželství nelze vyřešit během několika dnů nebo týdnů. Rozvod dohodou je rychlejší než sporný nebo ztížený rozvod. Rozvod dohodou lze vyřešit během několika měsíců od podání návrhu na rozvod manželství. U sporného a ztíženého rozvodu je doba řešení delší a záleží na složitosti sporu.

rozvod dohodou


Majetkové vyrovnání po rozvodu

Majetkové vyrovnání je opět jednodušší, když se využije rozvod dohodou, jelikož při rozvodu dohodou se již soudu předkládá dohoda o úpravě majetkových poměrů po rozvodu.

Při sporném rozvodu je situace složitější, jelikož rozvodem manželství není vypořádáno společné jmění manželů. Jestliže se manželé po rozvodu nedohodnou na vypořádání, pak je nutné další soudní řízení o majetkové vypořádání.


Bydlení manželů a rozvod manželství

Bydlení manželů po rozvodu manželství upravuje občanský zákoník, kdy k tomuto tématu si můžete přečíst samostatný článek kliknutím ZDE. Opět platí zásada, že nejvíce času, peněz a psychické pohody ušetření dohoda.


Právní pomoc online

Potřebuje právní pomoc při řešení rozvodu manželství? Poskytujeme právní pomoc v plném rozsahu, a to konkrétně:

 • jednorázové konzultace pro rozvod manželství;
 • příprava „rozvodových papírů“ pro rozvod dohodou;
 • zastupování u soudu ve sporném nebo ztíženém rozvodu;
 • zastupování u soudu v řízení o péči o nezletilé děti;
 • právní pomoc při řešení vypořádání majetkových manželských vztahů;
 • výživné; a
 • bydlení manželů po rozvodu.


Právní pomoc poskytujeme osobně nebo online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Rozvod manželství

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.