Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Nevíte si rady, jak funguje přepis nemovitosti na katastru? Poradíme v článku.
jak na přepis nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování? Darování je oblíbeným způsobem pro přepis nemovitosti, a to především mezi rodinnými příslušníky. Nejčastěji k darování dochází z důvodu vyrovnání majetkových vztahů pod dohledem dárce ještě za jeho života. Darování v rodině je zpravidla daňově výhodný a zároveň rychlý a finančně dostupný postup pro převod nemovitosti, a to zejména ze starší generaci na mladší.

Náležitosti darovací smlouvy

Darovací smlouva by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesnou specifikaci darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného;
  • závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (podpisy musí být úředně ověřeny).

Převod nemovitosti v rodině představuje hodnotnou transakci, kterou doporučujeme připravit na míru potřeb konkrétního darování.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování je spojeno s vyhotovením darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad na příslušném katastru nemovitostí.

darovací smlouva v rodině

Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení

Darovací smlouva se dále může rozšířit podle potřeb dárce a obdarovaného. Do darovací smlouvy lze tak zahrnout zřízení věcného břemene dožití pro dárce. Tento institut doporučujeme zřídit především v případě, kdy dárce si přeje i nadále v nemovitosti pobývat.

Vedle věcného břemene lze zřídit taktéž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo, které posílí právní ochranu dárce. Zákaz zcizení a zatížení ve zkratce představuje nutnost písemného souhlasu dárce s nakládáním (darování, prodej, zástava, směna) s darovanou nemovitostí i po přepisu vlastnického práva.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování znamená často také zajištění právní ochrany dárce k nerušenému dožití v darované nemovitosti.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Jak bylo řečeno výše, darování je poměrně snadným a rychlým úkonem. Je ale nutné dodržet zákonem stanovený postup pro úspěšné přepsání vlastnického práva. Kvalitní darovací smlouva je základem úspěchu. Kromě darovací smlouvy je nutné připravit a podat také návrh na vklad vlastnického práva pro katastr.

Na katastru nemovitostí se hradí správní poplatek ve výši 2.000,- Kč za vkladové řízení vedoucí k přepisu nemovitosti.

jak na přepis nemovitosti

Pozor na vzory z internetu

V dnešní době hledání vzoru darovací smlouvy zabere jen několik pár minut. Z naší praxe ale víme, že tento postup není vždy tím nejšťastnějším, ať už se zdá jakkoli snadným a levným. Díky chybám v darovací smlouvě nebo návrhu na vklad dochází ze strany katastru zpravidla k zamítnutí vkladového řízení, což pro zúčastněné znamená propadnutí poplatku ve výši 2.000,- Kč a jeho opětovného hrazení s podáním nového – opraveného návrhu.

Jak na přepis nemovitosti na katastru a daňové otázky

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky je ve většině případů daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Daň z příjmu se dále neplatí při darování mezi osobami, které podle zákona nejsou rodina, ale:

  • žili spolu nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před darováním;
  • a tím přispívali do společně hospodařící domácnosti.

S dotazem ohledně daňových aspektů darování mimo rodinu se doporučujeme obrátit na kvalifikovanou účetní nebo daňového poradce ještě před provedením převodu.

Připomínáme, že s nabytou nemovitostí vzniká i další daňová povinnost v podobě daně z nemovitých věcí, která se hradí každý rok vlastníkem darované nemovitosti.

Dále pokud dar přesahuje hodnotu 5 mil. Kč, je nutné mít na paměti, že obdarovaný musí notifikovat tento převod správci daně. Notifikace není spojena s žádným poplatkem, nicméně zanedbání této povinnosti může být sankcionováno finančním úřadem.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování je tak spojeno s řešením daňových aspektů darování.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online

Řešíte jak na přepis nemovitosti na katastru při darování? Rádi vám poskytneme komplexní právní pomoc. Připravíme darovací smlouvu a také návrh na vklad. Vše připravíme online, za předem stanovenou odměnu, zpravidla do tří pracovních dní. Dokumentaci připraví advokátní kancelář.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.