Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Nevíte si rady, jak funguje přepis nemovitosti na katastru? Poradíme v článku.
jak na přepis nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování? Darování je oblíbeným způsobem pro přepis nemovitosti, a to především mezi rodinnými příslušníky. Nejčastěji k darování dochází z důvodu vyrovnání majetkových vztahů pod dohledem dárce ještě za jeho života. Darování v rodině je zpravidla daňově výhodný a zároveň rychlý a finančně dostupný postup pro převod nemovitosti, a to zejména ze starší generaci na mladší.

Náležitosti darovací smlouvy

Darovací smlouva by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesnou specifikaci darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného;
  • závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (podpisy musí být úředně ověřeny).

Převod nemovitosti v rodině představuje hodnotnou transakci, kterou doporučujeme připravit na míru potřeb konkrétního darování.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování je spojeno s vyhotovením darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad na příslušném katastru nemovitostí.

darovací smlouva v rodině

Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení

Darovací smlouva se dále může rozšířit podle potřeb dárce a obdarovaného. Do darovací smlouvy lze tak zahrnout zřízení věcného břemene dožití pro dárce. Tento institut doporučujeme zřídit především v případě, kdy dárce si přeje i nadále v nemovitosti pobývat.

Vedle věcného břemene lze zřídit taktéž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo, které posílí právní ochranu dárce. Zákaz zcizení a zatížení ve zkratce představuje nutnost písemného souhlasu dárce s nakládáním (darování, prodej, zástava, směna) s darovanou nemovitostí i po přepisu vlastnického práva.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování znamená často také zajištění právní ochrany dárce k nerušenému dožití v darované nemovitosti.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Jak bylo řečeno výše, darování je poměrně snadným a rychlým úkonem. Je ale nutné dodržet zákonem stanovený postup pro úspěšné přepsání vlastnického práva. Kvalitní darovací smlouva je základem úspěchu. Kromě darovací smlouvy je nutné připravit a podat také návrh na vklad vlastnického práva pro katastr.

Na katastru nemovitostí se hradí správní poplatek ve výši 2.000,- Kč za vkladové řízení vedoucí k přepisu nemovitosti.

jak na přepis nemovitosti

Pozor na vzory z internetu

V dnešní době hledání vzoru darovací smlouvy zabere jen několik pár minut. Z naší praxe ale víme, že tento postup není vždy tím nejšťastnějším, ať už se zdá jakkoli snadným a levným. Díky chybám v darovací smlouvě nebo návrhu na vklad dochází ze strany katastru zpravidla k zamítnutí vkladového řízení, což pro zúčastněné znamená propadnutí poplatku ve výši 2.000,- Kč a jeho opětovného hrazení s podáním nového – opraveného návrhu.

Jak na přepis nemovitosti na katastru a daňové otázky

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky je ve většině případů daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Daň z příjmu se dále neplatí při darování mezi osobami, které podle zákona nejsou rodina, ale:

  • žili spolu nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před darováním;
  • a tím přispívali do společně hospodařící domácnosti.

S dotazem ohledně daňových aspektů darování mimo rodinu se doporučujeme obrátit na kvalifikovanou účetní nebo daňového poradce ještě před provedením převodu.

Připomínáme, že s nabytou nemovitostí vzniká i další daňová povinnost v podobě daně z nemovitých věcí, která se hradí každý rok vlastníkem darované nemovitosti.

Dále pokud dar přesahuje hodnotu 5 mil. Kč, je nutné mít na paměti, že obdarovaný musí notifikovat tento převod správci daně. Notifikace není spojena s žádným poplatkem, nicméně zanedbání této povinnosti může být sankcionováno finančním úřadem.

Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování je tak spojeno s řešením daňových aspektů darování.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online

Řešíte jak na přepis nemovitosti na katastru při darování? Rádi vám poskytneme komplexní právní pomoc. Připravíme darovací smlouvu a také návrh na vklad. Vše připravíme online, za předem stanovenou odměnu, zpravidla do tří pracovních dní. Dokumentaci připraví advokátní kancelář.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak na přepis nemovitosti na katastru při darování

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.