Přepis nemovitosti darem

Jak na přepis nemovitosti darem poradíme v článku.
Přepis nemovitosti darem

Jak na přepis nemovitosti darem

Přepis nemovitosti darem je oblíbeným řešením převodu nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti je rychlé, poměrně snadné a také s nízkými náklady, když se jedná o přepis nemovitosti v rodině.

Přepsání vlastnického práva formou darování v katastru nemovitostí zajišťuje příslušný katastrální úřad, a to po předložení těchto dokumentů:

 • Darovací smlouvy na nemovitost splňující zákonné podmínky; a
 • Vyplněného formuláře – návrhu na vklad.

Občanský zákoník a katastrální zákon vymezuje všechny důležité informace a podmínky, které by měly zaznít jak v darovací smlouvě, tak v návrhu na vklad. Zákonné požadavky nejsou nikterak složité, nicméně není neobvyklé, že úřad kvůli chybám návrh zamítne. Především pak kvůli nesprávně specifikované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Zjednodušeně řečeno musí být splněny veškeré zákonné podmínky k úspěšnému přepisu nemovitosti na katastru.

Jak nejlevněji přepsat nemovitost

Postup darování nemovitosti

Přepis nemovitosti darem tedy vyžaduje:

 1. Sepsání darovací smlouvy;
 2. Vyplnění návrhu na vklad pro katastr nemovitostí;
 3. Podepsání všech dokumentů;
 4. Podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí, kdy přílohou je darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy a zaplacení správního poplatku 2.000,- Kč;
 5. Vyčkání na povolení vkladu;
 6. Zapsání vlastnického práva.

Pozor na vzory z internetu, které se mohou zdát jako snadným a levným řešením. Jelikož takové vzory často obsahují chyby, může dojít ze strany katastru k zamítnutí návrhu, což ve výsledku znamená propadnutí správního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Náležitosti darovací smlouvy

Přepis nemovitosti darem vyžaduje, aby darovací smlouva splňovala zákonné náležitosti, kterými jsou:

 • Označení dárce a obdarovaného;
 • Řádně specifikovanou nemovitost dle katastrálního zákona;
 • Závazek dárce převést bezplatně tuto nemovitost;
 • Závazek obdarovaného dar přijmout;
 • Podpisy dárce a obdarovaného.

Strany smlouvy se mohou rozhodnout do smlouvy zakomponovat další ujednání a tím si ještě více upravit obsah závazků „na míru“.

Nejčastěji pro naše klienty rozšiřujeme darovací smlouvu o současné uzavření dohody o zřízení věcného břemene a zákazu zcizení a zatížení.

Přepis nemovitosti darem

Dohoda o zřízení věcného břemene a zákazu zcizení a zatížení

Přepis nemovitosti darem může také znamenat řešení otázky zajištění užívání nemovitosti dárcem také po jejím převodu. Před sepsáním darovací smlouvy je vhodné každé ustanovení projednat, především když si dárce přeje nemovitost užívat i po převodu. Zřízení věcného břemene dárci zajistí například doživotní bezplatné užívání nemovitosti.

Pro ještě lepší právní ochranu dárce doporučujeme také do darovací smlouvy zakomponovat zákaz zcizení a zatížení nemovitosti, který zajistí, že dárce vždy každé disponování obdarovaného s darovanou nemovitostí (darování, prodej, zastavení) bude muset písemně odsouhlasit.

Daňová otázka v rámci darování

Pokud si přejete uskutečnit přepis nemovitosti darem mezi rodinnými příslušníky, s vysokou pravděpodobností budete osvobozeni od daně z příjmu.

Konkrétně jsou osvobozeny dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darování však vede také k další daňové povinnosti, a to k hrazení daně z nemovitých věcí jednou ročně. Daňové přiznání se podává do konce ledna v roce následujícím po roce od převodu.

Majetkové vypořádání mezi sourozenci

Je naprosto v pořádku a v souladu s občanským právem, když se rodiče rozhodnou obdarovat jen jedno své dítě. Řada rodičů si přeje v takovém případě zamezit případným budoucím sporům mezi dětmi, a proto zvolí možnost v podobě současného sepsání dohody o vypořádání mezi sourozenci při darování nemovitosti.

V dohodě se vymezí způsob vypořádání, které může být finanční nebo může zahrnovat darování jiných nemovitých nebo movitých věcí.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online

Řešíte přepis nemovitosti darem? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci. Potřebnou dokumentaci k převodu nemovitosti darem připravíme online, odborně, rychle a za předem stanovenou odměnu. Dokumentaci připraví a garantuje advokátní kancelář.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Přepis nemovitosti darem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.