Jak postupovat při darování nemovitosti

Převod v nemovitosti v rodině? Poradíme, jak správně postupovat k úspěšnému darování.
jak postupovat při darování nemovitosti

Darování nemovitosti

Jak postupovat při darování nemovitosti? Darování nemovitosti je často používaný způsob převodu majetku, využívaný zejména mezi členy rodiny. Převod tímto způsobem je považován za jednoduchý způsob, jak převést vlastnictví bytu, domu nebo pozemku. Při převodu je ale nutné dodržovat správný postup a zároveň vyvarovat se běžným chybám, které by mohly komplikovat zápis do katastru nemovitostí.

Klíčovým krokem je sepsání platné darovací smlouvy, která správně popisuje nemovitost v souladu s katastrálním zákonem. Chyby v identifikaci nemovitosti mohou vést k zamítnutí zápisu v katastru a ztrátě správního poplatku ve výši 2 000 Kč. V takovém případě je nutné celý proces opravit, což zahrnuje sepsání nové smlouvy a znovu zaplacení poplatku při novém podání na katastru nemovitosti.

Jak postupovat při darování nemovitosti zahrnuje tedy:

  • uzavření darovací smlouvy;
  • podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí; a
  • úspěšné vkladové řízení na katastru.

jak postupovat při darování nemovitosti

Darování nemovitosti a daně

V rámci rodinných vztahů je darování nemovitosti často považováno za výhodný způsob převodu majetku, a to zejména z daňového hlediska. V České republice je tento druh transakce osvobozen od daně z příjmů, což je, ač se to nemusí hned zdát, významná úspora. Dané osvobození je aplikovatelné na několik specifických kategorií osob. Podle zákona se jedná o přímé příbuzné, jako jsou rodiče a děti, ale také o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř. K tomu je osvobození rozšířeno na manžela, dítě manžela, rodiče manžela a manžela rodičů. Neméně důležité je, že osvobození platí i pro osoby, které žily s dárcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a byly na dárci ekonomicky nebo výživově závislé.

Je nutné zmínit, že nový vlastník nemovitosti se stává povinným plátcem daně z nemovitých věcí.

Jak postupovat při darování nemovitosti zahrnuje také naplánování daňových aspektů převodu nemovitosti v rodině.

jak bezplatně převést nemovitost

Darování nemovitosti a věcné břemeno dožití

Při darování nemovitosti v rodině se často objevuje přání, aby dárce mohl nadále využívat darovanou nemovitost až do konce svého života. V takovém případě je možné do darovací smlouvy zakomponovat věcné břemeno dožití. Toto právní opatření stanovuje dárci právo užívat nemovitost i po převedení vlastnictví. Věcné břemeno dožití je významné zejména v případě, kdy dárce daruje nemovitost, ve které dlouhodobě žije, ale chce si zajistit, že v této nemovitosti může i nadále žít.

Další možností, jak posílit právní ochranu dárce, je v darovací smlouvě ujednat zákaz zcizení a zatížení nemovitosti. Dané ustanovení zabraňuje novému vlastníkovi, aby bez souhlasu dárce nemovitost prodal, pronajal nebo jakkoliv jinak zatížil. V praxi se doporučuje kombinovat věcné břemeno dožití se zákazem zcizení a zatížení. Tato kombinace poskytuje dárci ještě silnější právní ochranu.

Je dobré zdůraznit, že ani věcné břemeno dožití, ani zákaz zcizení a zatížení nemusí být sepisovány na samostatné listině. Oba tyto prvky lze přímo integrovat do darovací smlouvy, což zjednodušuje celý proces a posiluje právní jistotu.

Jak postupovat při darování nemovitosti? Zvážit také možnosti právní ochrany dárce.

Podívejte se také na video s naším právním expertem k darování nemovitosti:

Odvolání darování nemovitosti

Mnoho našich klientů se při plánování darování nemovitosti ptá, zda je možné takový krok v budoucnu odvolat. Občanský zákoník nám poskytuje dva hlavní nástroje pro budoucí možné odvolání: odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk. V situacích, kdy dárce po darování nemovitosti čelí finanční nouzi a nemá prostředky na zajištění vlastní nutné výživy nebo výživy osoby, na které je zákonně povinen, může někdy dar odvolat. Je ale nutno zmínit, že tato finanční nouze nesmí být zaviněná dárcem.

Druhým způsobem, jak může dojít k odvolání darování, je nevděk obdarovaného. Pokud obdarovaný jedná vůči dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a poruší tím dobré mravy, má někdy dárce možnost od smlouvy odstoupit. To se může týkat i situací, kdy obdarovaný poruší dobré mravy vůči osobě, která je mu blízká.

V obou případech se jedná o komplikované právní procesy, které vyžadují odbornou konzultaci. Proto je doporučeno, abyste v případě zvažování odvolání darování nemovitosti vyhledali advokáta, který vám pomůže navigovat komplexním právním prostředím.

Jak postupovat při darování nemovitosti? V některých případech může nastat také odvolání daru.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc: Jak postupovat při darování nemovitosti

Řešíte, jak postupovat při darování nemovitosti? Poskytujeme komplexní právní pomoc. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu. Právní službu poskytne advokátní kancelář.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak postupovat při darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.